Sigurnost hrane, praćenje proizvoda i povlačenje ili opoziv proizvoda u središtu je interesa regulatornih tijela i prehrambene industrije diljem svijeta. Sudionici u prehrambenom opskrbnom lancu suočeni su s brojnim zahtjevima za praćenje proizvoda, kojima nije uvijek jednostavno udovoljiti. Štoviše, današnja tehnologija omogućuje različite načine uvođenja sustava sljedivosti te mnoga različita rješenja na nacionalnoj, regionalnoj ili globalnoj razini. Stoga se nameće potreba za uvođenjem međunarodno priznatih standarda koji moraju omogućiti interoperabilnost različitih sustava sljedivosti. Upravo to je točka u kojoj GS1 globalni sustav standarda nalazi primjenu! 

GS1 u portfelju ima standarde za sljedivost i podržava njihovo uvođenje, kako bi unaprijedio poslovne procese u tvrtkama te pružio odgovor na nove izazove kroz najbolju svjetsku praksu i iskustvo.

U proizvodnim tvrtkama stalna je potreba za preciznim odgovorima na pitanja poput:5 W traceability-01.png

  • Sadrži li isporuka sve što je naručeno?
  • Je li preglednost kretanja robe dovoljna da se optimizira njezino kretanje kroz opskrbni lanac?
  • Jesu li raspoložive sve informacije potrebne u slučaju opoziva ili povlačenja proizvoda?

S druge strane, za vrijeme kupovine i u vlastitom domu potrošači žele znati je li hrana koju kupuju ili konzumiraju sigurna te sadrži li upravo one sastojke koji su deklarirani na pakiranju. Sljedivost može pružiti odgovore na ova i slična pitanja!

EPCIS_infographics_grocery_logistics_RGB_2020-10-05 (2).png

Proces sljedivosti može se uspješno implementirati jedino ako je izgrađen na globalnim standardima koji su temelj jasne i razumljive razmjene informacija za sve sudionike u opskrbnom lancu.