JEDINIČNI PROIZVODI

GTIN (Global Trade Item Number) je službeni naziv za broj koji jedinstveno identificira trgovačku jedinicu, a kreira se pomoću prefiksa koji izdaje GS1 organizacija. Često se naziva EAN kodom i ključ je za dohvat ostalih podataka o proizvodu te se kodira u 1D barkodu, 2D kodu ili EPC/RFID tagu.

Identifikacijska šifra mora biti jedinstvena, a u praksi to znači da svaka trgovačka jedinica (proizvod) na globalnom svjetskom tržištu mora biti označena jedinstvenim barkodom. Jedino su GTIN-ovi izdani od strane GS1 organizacije globalno jedinstveni te prihvaćeni u svim trgovinama i e-trgovinama diljem svijeta.

Saznajte više

GS1 Croatia je jedina ovlaštena izdavati GTIN-ove na području Hrvatske.

Osnovni GS1 identifikatori

Osnovni GS1 identifikatori proizvoda.png

CRO-SCAN

CRO-SCAN se koristi za kodiranje robe s promjenjivom težinom (riba, meso, sirevi i sl.), koja se prodaje na području Hrvatske (prefiks 21).

Saznajte više

GTIN/EAN-13

GTIN/EAN-13 kod najčešće je korišteni barkod koji se koristi za označavanje proizvoda namijenjenih skeniranju na prodajnome mjestu (POS) u maloprodaji.

GTIN/EAN-8

GTIN/EAN-8 je skraćena varijanta GTIN/EAN-13 koda koja se koristi za označavanje proizvoda iznimno malih dimenzija.

SSCC

SSCC se koristi za jedinstvenu identifikaciju paleta i drugih logističkih (transportnih i/ili skladišnih) jedinica te je sastavni dio logističke naljepnice.

Saznajte više

TRANSPORTNE KUTIJE

Transportne kutije s komadnom robom

Transportne kutije s robom s varijabilnom masom

Transportne kutije moraju biti identificirane posebnim GTIN-om koji mora biti različit od GTIN-a proizvoda koji se nalazi unutar transportne kutije. Obzirom da se za potrebe sljedivosti moraju u strojno čitljivom obliku navesti i dinamički podaci koji se odnose na oznaku roka trajanja i lota/šarže, koristi se logistička naljepnica korištenjem AI-eva (aplikacijski identifikatori) u simbologiji GS1-128.

Za transportne kutije s robom s varijabilnom masom koje se koriste za potrebe logistike transporta i skladištenja, ali ne i na POS-u (maloprodajnom mjestu), koriste se sljedeći načini označavanja:

CRO-SCAN s varijabilnom masom-01.png

Izrada logističke naljepnice