Vlasnik robne marke zadužen je za dodjelu GTIN-a (barkoda) svojim proizvodima, a njihovo dodjeljivanje mora se vršiti u skladu s GS1 Općim specifikacijama.

Jednake trgovačke jedinice kodiraju se istim GTIN-om. Svaka varijacija proizvoda zahtijeva dodjelju novog GTIN-a (promjena boje, veličine, sastojaka, okusa itd.). 

Različite trgovačke jedinice zbog učinkovitije prodaje (naručivanja, skladištenja i fakturiranja) potrebno je kodirati različitim GTIN-ovima. Kodiranje osnovnih trgovačkih jedinica različitim GTIN-ovima zahtijeva i kodiranje njihovih hijerarhijski pakiranja novim GTIN-ovima (npr. transportne kutije).

GS1_GTIN_Management_Crackers_Seasonal_RGB_2021-05-07.png GS1_GTIN_Management_Crackers_Larger_RGB_2021-05-07.png

Ponovna upotreba barkoda

Sukladno Generalnim specifikacijama, barkod (GTIN) jednom dodijeljen nekom proizvodu ne smije se dodijeliti nekom drugom proizvodu. To se odnosi na sve trgovačke jedinice, bez obzira na sektor.

Jedine iznimke su:

  • Ako je GTIN dodijeljen trgovačkoj jedinici koja nikada nije bila proizvedena, GTIN se može odmah izbrisati iz bilo kojeg e-kataloga bez prethodnog označavanja proizvoda oznakom “discontinued” (tj. prestanak proizvodnje). U ovom iznimnom slučaju, GTIN se smije ponovno koristiti 12 mjeseci nakon brisanja iz elektroničkog kataloga.
  • Trgovačke jedinice koje su bile povučene s tržišta mogu ponovno koristiti originalni GTIN, ako se plasiraju bez izmjena ili nadopuna koje bi zahtijevale novi GTIN, kako je određeno dokumentom Pravila dodjele GTIN-a.

Trgovačke jedinice i njihovi pridruženi atributi ostaju zabilježene u digitalnim zapisima mnogo duže nego što je to slučaj u fizičkim lancima opskrbe.

Postojano jednoznačno označavanje proizvoda jedinstvenim GTIN-ovima, kako u materijalnom tako i u digitalnom svijetu, neophodno je da ne bi došlo do poremećaja u svjetskim opskrbnim lancima i spriječile moguće financijske štete za sve involvirane sudionike, te da bi se osigurala opstojnost i sigurnost budućnosti trgovine u fizičkom i virtualnom svijetu i podržalo i unaprijedilo današnje više-kanalno (engl. omni channel) iskustvo potrošača.

Zbirna pakiranja

Brzi rast internetske prodaje posljednjih godina doveo je do novih izazova u identifikaciji trgovačkih jedinica koje se prodaju u zbirnom pakiranju. Prodavači, robne marke, distribucijski centri i drugi učesnici u lancu opskrbe, često kreiraju zbirna pakiranja (fizička ili virtualna) koja sadrže proizvode brandova koje ne posjeduju. GS1 je razvio rješenje koje omogućuje dosljednu i točnu identifikaciju zbirnih pakiranja, koje će koristiti svim dionicima u svim trgovačkim kanalima. 

Identifikacija zbirnih pakiranja-01.png

Fizičko zbirno pakiranje je skup trgovačkih jedinica koje su spojene u jednu novu fizičku trgovačku jedinicu.

Fizicki bundle_GS1_DC_Storage_B_RGB_2022-08-01 copy.png

Identifikacija fizičkih zbirnih pakiranja

Ona zahtijevaju novi globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jer je stvorena nova trgovačka jedinica. GTIN zbirnom pakiranju treba dodijeliti onaj koji ga kreira, fizički pridružuje dva ili više proizvoda u jedno pakiranje. Pojedinačni proizvodi u pakiranju nose vlastite GTIN-ove, različite od GTIN-a dodijeljenog zbirnom pakiranju.

Identifikacija fizickih zbirnih pakiranja.jpg

Virtualno zbirno pakiranje čini više trgovačkih jedinica koje nisu fizički spojene već su navedene u jednoj online ponudi.

Identifikacija fizickih zbirnih pakiranja.jpg

Identifikacija virtualnih zbirnih pakiranja

Ona ne zahtijevaju novi GTIN, ali svi pojedinačni proizvodi navedeni u ponudi moraju imati vlastite GTIN-ove. Pošto se pojedinačni proizvodi prodaju zajedno, ali nisu fizički međusobno povezani, virtualno zbirno pakiranje nije nova trgovačka jedinica. Stoga, pojedinačni proizvodi u zbirnom pakiranju moraju nositi vlastite GTIN-ove.

Identifikacija virtualnih zbirnih pakiranja.jpg

Promjena vlasnika robne marke

Prijenos kodova između gospodarskih subjekata nije dopušten! Prijenos prava upotrebe GS1 identifikatora je prema pravilima međunarodne GS1 organizacije najstrože zabranjen, budući da bi u tom slučaju došlo do teškog narušavanja globalnog sustava standarda. Eventualno odobrenje prijenosa prava upotrebe GS1 identifikatora može se dobiti isključivo ako su razlozi opravdani, uz odobrenje GS1 organizacije.

Sukladno preporukama međunarodne GS1 organizacije, pravo uporabe GS1 identifikatora vezano je uz:

  • OIB gospodarskog subjekta
  • Organizacijski oblik gospodarskog subjekta.

Ukoliko dođe do promjene bilo kojeg od dva navedena temeljna elementa, potrebno je kontaktirati GS1 Croatia.

Trebate dodatnu pomoć?