EAN-13 i GTIN odnos-01.png
Struktura GTIN-a-02.png

Postupak dodjele barkoda (GTIN/EAN-13 koda)

Postupak dodjele barkoda možete započeti online ili slijediti upute u nastavku:

1. Ispunite i potpišite sljedeće dokumente (sva polja):

    a) Izjava,

    b) Zahtjev za dodjelu EAN-13 koda.

Obrasce potpisuje osoba ovlaštena za zastupanje poslovnog subjekta i to identičnim potpisom kao na osobnoj iskaznici ili na kartonu deponiranih potpisa. Obrasce je moguće potpisati i pomoću elektroničkog potpisa (certifikati FINA, AKD i sl.) te ih u tom slučaju poslati elektronički na info@gs1hr.org. Obrasce potpisane faksimilom (digitalnim potpisom bez certifikata) ne možemo priznati.

2. Uplatite članarinu i odgovarajuću naknadu,

3. Originale dokumentacije pošaljite preporučenom poštom s povratnicom na našu adresu (GS1 Croatia, Preradovićeva ulica 35, 10000 Zagreb). Prije slanja dokumentacije poštom, obavezno pošaljite popunjenu i potpisanu skeniranu dokumentaciju na e-mail info@gs1hr.org na provjeru:

    a) Izjavu,

    b) Zahtjev.

Uredno zaprimljeni zahtjevi obrađuju se po redoslijedu zaprimanja. Rješenje o dodjeli GS1 identifikatora primit ćete e-mailom odmah po obradi, a original Rješenja i račun bit će poslani poštom.

info.pngObiteljska poljoprivredna gospodarstva, osim navedenog, obavezno prilažu kopije Rješenja o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava i Potvrde o dodjeli matičnog broja poljoprivrednika.

1. Prilikom učlanjenja u GS1 Croatia uplaćuju se i članarina i naknada.

2. Članarina i naknada za upotrebu GS1 identifikatora plaćaju se svake godine, na temelju računa koji članice dobivaju od GS1 Croatia te se odnose na kalendarsku godinu (do 31.12.).

3. U naknade za usluge uračunat je PDV, dok je godišnja članarina oslobođena PDV-a, na temelju članka 39., stavak (1), točka l) Zakona o porezu na dodanu vrijednost.

4. Prilikom učlanjenja, nove članice obvezno dobivaju “Opći korisnički priručnik GS1 Croatia”.

5. Uz dodijeljeni GS1 identifikator, novim članicama se pridružuje primarni GLN broj koji se veže uz adresu njihovog sjedišta. Ako članica treba dodatne GLN brojeve, zatražit će ih posebnim zahtjevom od ureda GS1 Croatia.

6. Prijenos i davanje u podnajam GS1 identifikatora drugim gospodarskim subjektima NAJSTROŽE JE ZABRANJENO!

7. Zahtjev za istupanje iz članstva podnosi se u pisanom obliku, preporučenom poštom na ruke direktora GS1 Croatia do kraja tekuće godine s pravnim učincima u sljedećoj godini.

8. Učlanjenjem u GS1 Croatia prihvaćate Opće uvjete poslovanja i Statut GS1 Croatia.

Osnovni GS1 identifikatori

Osnovni GS1 identifikatori cro-02-02.png

    

GTIN - Globalni broj trgovačke jedinice

Najčešće korišten GS1 identifikator kojim se označava roba široke potrošnje. Često se poistovjećuje s terminom EAN-13 kod. Za proizvode izuzetno malih dimenzija koristi se GTIN/EAN-8 kod.

Saznajte više

GLN - Globalni lokacijski broj

Za identifikaciju lokacija te se koristi u elektroničkoj razmjeni podataka (EDI).

Saznajte više

CRO-SCAN

Za označavanje proizvoda varijabilne težine koji se prodaju na području Hrvatske.

Saznajte više

SSCC

Jedinstveni, serijalizirani broj koji se koristi za identifikaciju logističkih jedinica poput paleta.

Saznajte više

Zašto GS1 barkodovi?

GS1 Croatia je jedina ovlaštena organizacija za izdavanje GS1 GTIN®-ova na području Hrvatske. Jedino su GTIN-ovi izdani od strane GS1 organizacije globalno jedinstveni te prihvaćeni u svim trgovinama i e-trgovinama diljem svijeta. Budući da identifikacijska šifra svakog proizvoda na svijetu mora biti jedinstvena, veoma je važno paziti na integritet i unikatnost barkoda, kako ne bi došlo do problema s poslovnim partnerima ili poremećaja u opskrbnom lancu.