Mnoge članice organizacije GS1 konkuriraju jedna drugoj. Ta je konkurencija i horizontalna i vertikalna. To znači da se svaka aktivnost GS1 mora prosuđivati prema veoma opsežnim zakonima o zaštiti tržišnog natjecanja koji zabranjuju kombinacije i zavjere u ometanju trgovine, monopol i pokušaj monopoliziranja te nepoštena ili obmanjujuća djela ili praksu. Njihovo kršenje može dovesti do sudskih zabrana, presuda o trostrukoj odšteti, visokih novčanih kazni, pa čak i zatvorskih kazni.

Strogo pridržavanje zakona o zaštiti tržišnog natjecanja oduvijek je politika GS1. GS1 izuzetnu pozornost posvećuje ne samo izbjegavanju kršenja, već i izbjegavanju svega što bi moglo pobuditi sumnju u njihovo kršenje.

Sudionici na odborima GS1, u stručnim radnim skupinama, radnim i konzultativnim skupinama ili sličnim tijelima moraju uvijek imati na umu da je njihova svrha unaprijediti sposobnost svih članova industrije da efikasnije konkuriraju i efektivno pružaju bolju vrijednost potrošaču ili krajnjem korisniku. Međutim, budući da aktivnost GS1 gotovo uvijek uključuje suradnju međusobnih konkurenata, posebice treba zajamčiti pridržavanje pravila o zaštiti tržišnog natjecanja.

To znači:

  • Sudjelovanje mora biti dobrovoljno, a nesudjelovanje neće biti povod kažnjavanju bilo koje tvrtke.
  • Stoga neće biti rasprave o cijenama, dodjele komitenata ili proizvoda, bojkota, odbijanja poslovanja niti udjela na tržištu.
  • Ako bilo koji sudionik smatra da grupa skreće prema nedopustivoj raspravi, razmatranje teme mora se odgoditi, dok se ne dobije mišljenje odvjetnika.
  • Sastanci se moraju voditi prema unaprijed utvrđenom dnevnom redu i evidentirati zapisnikom koji se sastavlja odmah nakon sastanka. U slučaju kad je primjereno, dnevni red i zapisnik treba pregledati odvjetnik prije nego što se objave.
  • Testovi ili prikupljanje podataka vodi se u skladu s protokolima razvijenima u dogovoru s odvjetnikom koji ih i prati.
  • Preporuke koje upućuje GS1 odbor, stručna radna skupina, radna ili konzultativna skupina samo su preporuke. Pojedinačne tvrtke mogu donijeti neovisne, kompetitivne odluke.
  • Razvijani standardi moraju biti dobrovoljni standardi.