CJENIK OSNOVNIH USLUGA

OZNAČAVANJE PROIZVODA

- vrijedi od 1.7.2024. do 30.9.2024. za sva nova učlanjenja i dodatne kapacitete u 2024.*-

Uplate godišnje članarine i naknade za upotrebu GS1 identifikatora odnose se na kalendarsku godinu (do 31.12.).

Prilikom učlanjenja (i svake sljedeće godine članstva) uplaćuju se i članarina i naknada.

1.jpg Članarina

Članarina 100,00 EUR

 

2.png Naknade za usluge upisa u registar i upotrebe GS1 identifikatora (PDV uključen):

Vrsta i kapacitet GS1 identifikatora Naknada sa PDV-om
GTIN/EAN-13 kod za 1 proizvod 25,00 EUR
GTIN/EAN-13 kod kapaciteta do 10 vrsta proizvoda 70,00 EUR
GTIN/EAN-13 kod kapaciteta do 100 vrsta proizvoda 135,00 EUR
GTIN/EAN-13 kod kapaciteta do 1.000 vrsta proizvoda  185,00 EUR
GTIN/EAN-13 kod kapaciteta do 10.000 vrsta proizvoda  293,00 EUR
GTIN/EAN-13 kod kapaciteta do 100.000 vrsta proizvoda  581,00 EUR
GTIN/EAN-8 kod 34,00 EUR
CRO-SCAN kod (blok od 100 kodova)   105,00 EUR

Nakon uplate članarine i naknade, uz rješenje o dodjeli GS1 identifikatora dostavit ćemo vam i račun za obavljene uplate.

*Postojeće GS1 Croatia članice molimo da se jave na info@gs1hr.org.

Kako odabrati kapacitet barkodova?

Primjer 1:

kante 6 copy (1).jpg

Primjer 2:

majice3 copy.jpg

U oba primjera minimalno je potrebno odabrati GTIN/EAN-13 kod kapaciteta do 100 vrsta proizvoda.

Za odabir odgovarajućeg kapaciteta GS1 identifikatora odgovorna je isključivo članica GS1 Croatia, prema vlastitim potrebama i planovima budućeg poslovanja.

Na nalogu za plaćanje treba naznačiti:

  • u korist računa: GS1 Croatia
  • svrha uplate: Članarina i naknade
  • IBAN: HR3023600001101734948 (Zagrebačka banka d.d.) ili IBAN: HR1423900011101018004 (HPB d.d.)
  • poziv na broj: OIB buduće članice

VAŽNE NAPOMENE

1. Prilikom učlanjenja u GS1 Croatia uplaćuju se i članarina i naknada, na temelju računa koji članice dobivaju od GS1 Croatia te se odnose na kalendarsku godinu (do 31.12.).

2. Članarina i naknada za upotrebu GS1 identifikatora plaćaju se svake godine, na temelju računa koji članice dobivaju od GS1 Croatia te se odnose na kalendarsku godinu (do 31.12.).

3. U naknade za usluge uračunat je PDV, dok je godišnja članarina oslobođena PDV-a, na temelju članka 39., stavak (1), točka l) Zakona o porezu na dodanu vrijednost.  

4. Prilikom učlanjenja, nove članice dobivaju “OPĆI KORISNIČKI PRIRUČNIK GS1 Croatia”.

5. Uz dodijeljeni GS1 identifikator, novim članicama se pridružuje primarni GLN broj koji se veže uz adresu njihovog sjedišta. Ako članica treba dodatne GLN brojeve, zatražit će ih posebnim zahtjevom od ureda GS1 Croatia.

6. Prijenos i davanje u podnajam GS1 identifikatora drugim gospodarskim subjektima NAJSTROŽE JE ZABRANJENO!

7. Zahtjev za istupanje iz članstva podnosi se u pisanom obliku, preporučenom poštom na ruke direktora GS1 Croatia do kraja godine s pravnim učincima u sljedećoj godini.

8. Učlanjenjem u GS1 Croatia prihvaćate Opće uvjete poslovanja i Statut GS1 Croatia.

Trebate li barkod?

Započnite dodjelu barkoda

CJENIK GLN-ova

OZNAČAVANJE LOKACIJA

- vrijedi od 1.7.2024. za sva nova učlanjenja i dodatne kapacitete u 2024.* -

GLN (Global Location Number-globalni lokacijski broj) brojevi se odobravaju za identifikaciju lokacije (nabava, proizvodnja, skladište, uprava, računovodstvo i sl.), a ne proizvoda. Prilikom učlanjenja, novim članicama GS1 Croatia se obavezno dodjeljuje tzv. primarni GLN broj koji se veže uz adresu sjedišta te OIB tvrtke. O tome posebno moraju voditi računa nove članice koje planiraju zatražiti dodjelu 1 GLN broja, budući da se 1 GLN broj može dodijeliti isključivo za adresu sjedišta tvrtke. Ako tvrtka članica zatreba dodatne GLN brojeve, upute za njihovu dodjelu treba pisanim putem zatražiti od Ureda GS1 Croatia.

Uplate godišnje članarine i naknade za usluge upisa u registar i upotrebe GS1 identifikatora odnose se na kalendarsku godinu (do 31.12.).

Prilikom učlanjenja (i svake sljedeće godine članstva) uplaćuju se i članarina i naknade.

1.jpgČlanarina

Članarina 100,00 EUR

 

2.pngNaknade

Kapacitet GLN-a Naknada sa PDV-om
GLN (1 broj) 38,00 EUR
GLN (blok od 10 brojeva) 175,00 EUR
GLN (blok od 100 brojeva) 438,00 EUR
GLN (blok od 1000 brojeva) 669,00 EUR
GLN (blok od 10.000 brojeva) 914,00 EUR
GLN (blok od 100.000 brojeva) 1.338,00 EUR

Na nalogu za plaćanje treba naznačiti:

  • u korist računa: GS1 Croatia
  • svrha uplate: Članarina i naknade
  • IBAN: HR3023600001101734948 (Zagrebačka banka d.d.) ili IBAN: HR1423900011101018004 (HPB d.d.)
  • poziv na broj: OIB buduće članice

Trebate li GLN?

Ostale usluge

Naziv usluge Cijena (PDV uključen)
VERIFIKACIJA BARKODA I  LOGISTIČKE NALJEPNICE  
Verifikacija čitkosti barkoda - za članice - za prvi kod 65,00 EUR
Verifikacija čitkosti barkoda - za članice - za svaki dodatni kod 15,00 EUR
Verifikacija čitkosti barkoda - za nečlanice - za prvi kod 130,00 EUR
Verifikacija čitkosti barkoda - za nečlanice - za svaki dodatni kod 30,00 EUR
Verifikacija logističke naljepnice - za članice 100,00 EUR
Verifikacija logističke naljepnice - za nečlanice 200,00 EUR
EDUKACIJE  
Specijalizirana radionica za članice (po polazniku)* 100,00 EUR
Specijalizirana radionica za nečlanice (po polazniku)* 200,00 EUR
Konzultacije na zahtjev za članice (po satu)* 110,00 EUR
Konzultacije na zahtjev za nečlanice (po satu)* 220,00 EUR
Kotizacija za specijalizirane radionice-online-za članice (po polazniku) 100,00 EUR
Kotizacija za specijalizirane radionice-online-za nečlanice (po polazniku) 200,00 EUR
Webinar sa specijaliziranim temama po izboru - 1 sat 40,00 EUR
Seminar za članice (po polazniku) 60,00 EUR
Seminar za nečlanice (po polazniku) 120,00 EUR
OSTALO  
Naknada za ponovno učlanjenje 120,00 EUR
Naknada za prijenos prava upotrebe GS1 indetifikatora 150,00 EUR

* Ako se edukacija održava izvan ureda GS1 Croatia, korisniku se obračunavaju i putni troškovi.

Generalna skupština 2023. donijela je odluku o primjeni novog modela formiranja strukture članskih naknada s početkom primjene u narednom razdoblju. Zadnja korekcija naknada je stupila na snagu dana 01.01.2018., dok je zadnja korekcija članarine provedena od 01.01.2006.

GS1 Croatia je udruga kojom upravljaju tvrtke-članice koje uredno podmiruju svoje članske obveze, putem Generalne skupštine koja se održava jednom godišnje. U skladu sa Statutom GS1 Croatia, Generalna skupština raspravlja o svim pitanjima koja se odnose na djelovanje GS1 Croatia. Za Generalnu skupštinu 2023. posebna komisija GS1 Croatia pripremila je detaljno razrađeni model nove strukture članskih naknada na razmatranje Upravnom odboru i prijedlog je izložen Generalnoj skupštini, koja ga je jednoglasno usvojila, anticipirajući potrebe članica. Model je temeljen na principu pravednije raspodjele prema poslovnim potencijalima tvrtki članica, kao i predstojećim globalnim projektima međunarodne GS1 organizacije, koje je GS1 Croatia obavezna provoditi zajedno sa drugim nacionalnim GS1 organizacijama, kao i plana razvoja novih usluga koje će biti na raspolaganju tvrtkama-članicama radi podizanja razina konkurentnosti hrvatskih gospodarskih subjekata u digitaliziranom globalnom gospodarstvu s jedne i zahtjeva regulatornih tijela RH i EU s druge strane.