Sastojci i nutritivno za vino QR

Prema Uredbi (EU) 2021/2117, od 8. prosinca 2023. sva vina i aromatizirani proizvodi od vina koja se prodaju na tržištu EU, neovisno o podrijetlu, moraju imati:

  1. Popis sastojaka,
  2. Nutritivnu deklaraciju,
  3. Popis alergena.

Navedeno ne mora biti tiskano na samoj etiketi već može, pomoću QR koda, biti dostupno u elektroničkom obliku. Time se ne narušava estetika samog proizvoda, a zadovoljavaju se regulatorni zahtjevi.

Pročitajte više na mrežnim stranicama Ministarstva poljoprivrede RH.

E-etiketa za vino.png

GS1infoScan

GS1infoScan je online platforma za elektronički unos, dohvat i prikaz atributa proizvoda.

Kroz GS1infoScan platformu moguće je kreirati QR kod i pomoću njega prikazati e-Etiketu koja prikazuje nutritivne informacije (popis sastojaka i nutritivne deklaracije), ili pak bilo koji drugi set atributa ili informacija o proizvodu.

Skeniranjem QR koda pomoću pametnog telefona otvara se elektronički zapis upisanih podataka o proizvodu, čime se, između ostalog, zadovoljavaju i zakonski zahtjevi Uredbe EU 2021/2117 o nutritivnom označavanju vina i proizvoda od vina.

Prikaz aplikacije možete vidjeti ovdje ili skenirajući QR kod na boci pomoću pametnog telefona.

Zašto odabrati GS1infoScan?

Karakteristike GS1infoScan Ostale platforme
Potpuna usklađenost s Uredbom EU 2117/2021 check_mark.png upitnik.png
Višejezična e-Etiketa check_mark.png upitnik.png

Nema prikupljanja podataka korisnika (sukladno Uredbi)*

check_mark.png upitnik.png
Ne sadrži promidžbene i marketinške informacije (sukladno Uredbi)* check_mark.png upitnik.png

50 godina iskustva (garantiramo dugovječnu valjanost e-Etikete)

check_mark.png križić.png

Mogućnost očitanja cijene (price lookup) iz istog QR koda na POS-u (ako trgovac ima tehničke mogućnosti)

check_mark.png križić.png

Baza podataka o artiklima je GDSN elektronički katalog, s 15 godišnjom tradicijom u Hrvatskoj

check_mark.png križić.png

Podaci se nalaze u sigurnim 24/7 data centrima

check_mark.png upitnik.png

Verifikacija čitljivosti barkoda i QR koda prema uputama FZOEU

check_mark.png upitnik.png

* Prema Uredbi EU 2117/2021, uz obvezne informacije o sastojcima i nutritivnim vrijednostima, nije dozvoljeno prikazivanje bilo kakvih marketinških i prodajnih informacija, kao ni prikupljanje podataka o korisnicima te se isto smatra kršenjem regulative.

Vino povratna naknada.png

Označavanje ambalaže s povratnom naknadom

Pravilnik o ambalaži i otpadnoj ambalaži RH navodi obvezu proizvođača da ambalažu proizvoda kojeg stavljaju na tržište označe GTIN-om sukladno GS1 standardima.

Verifikacija čitljivosti barkoda

GS1infoScan usluga sadrži, po zahtjevu korisnika, i mogućnost tipizirane verifikacije čitljivosti barkoda i QR koda na etiketi proizvoda. Korisnik može prije samog tiska etikete poslati uzorak iste u digitalnom obliku kao pripremu za tisak te dobiti potvrdu čitljivosti barkoda i QR koda, ili pak savjete kako ispravno aplicirati nedovoljno čitljive simbole barkodova. Primljeni uzorci obrađuju se profesionalnom opremom usklađenom sa ISO i ANSI standardima u našem specijaliziranom laboratoriju.

GS1 Croatia je u mogućnosti izdati i Certifikat čitljivosti barkoda i QR koda prema ISO standardu, za tržišta za koja je to potrebno kod plasmana proizvoda. Usluga izdavanja Certifikata čitljivosti barkoda i QR koda prema ISO standardu je naplatna prema važećem Cjeniku.

Qr kod - nutritivna deklaracija

Obaveza svakog proizvođača je pobrinuti se da njegovi proizvodi poštivaju zahtjeve uredbe te nutritivne informacije učine dostupnim svim potrošačima.

 

 

Zašto QR kod?

QR kôd je dvodimenzionalni barkod koji ima mogućnost zapisa velike količine informacija na maloj površini. Omogućava brzi pristup e-Etiketi jednostavnim skeniranjem pomoću pametnog telefona.

Započnite koristiti GS1infoScan već danas!

Ispunite Zahtjev za GS1infoScan i pošaljite ga na gs1infoscan@gs1hr.org nakon čega ćete dobiti predračun.