GS1_Croatia_122px_Tall_RGB_2014-12-17.pngGS1 Croatia - Hrvatsko udruženje za automatsku identifikaciju, elektroničku razmjenu podataka i upravljanje poslovnim procesima dio je međunarodnog GS1 sustava kojeg čine 116 nacionalnih organizacija te je s više od 3500 članica isključivi nositelj licencije GS1 u Republici Hrvatskoj. 

Udruženje GS1 Croatia je neprofitna, pravno samostalna, poslovno neutralna organizacija, čiji je cilj i zadatak osluškivati potrebe i biti na usluzi korisnicima GS1 sustava standarda, podjednako malim i srednjim tvrtkama i obrtima u Republici Hrvatskoj, kao i multinacionalnim kompanijama, te omogućiti neutralnu platformu za otvorenu suradnju između svih poslovnih partnera i gospodarskih institucija.

Cilj GS1 Croatia jest unapređivanje gospodarskih djelatnosti svojih članica te što uspješnije povezivanje poslovnih subjekata u RH, kao i jačanje i usklađivanje poslovne suradnje hrvatskoga gospodarstva s inozemnim tvrtkama i međunarodnim organizacijama na području primjene standarda, promicanja sustava automatske identifikacije i elektroničke razmjene podataka te unapređivanja poslovnih procesa.

GS1 Croatia nastavlja djelovanje Hrvatskog udruženja za kodiranje EAN CROATIA i jedini je koncesionar za obavljanje GS1 djelatnosti na temelju Ugovora o licenciji i Pravila ponašanja potpisanog s međunarodnom GS1 organizacijom te je jedina ovlaštena za implementaciju i podršku primjeni GS1 sustava u Hrvatskoj.

GS1 Croatia je jedina ovlaštena izdavati GS1 GTIN-ove na području Hrvatske.

 

Popis članica osnivača

ABACO d.o.o. DUNAV ZAGREB d.o.o. KRAŠ d.d. PODRAVKA d.d.
ALCA ZAGREB d.o.o. EGMONT d.o.o. LEDO plus d.o.o. PREHRAMBENO INDUSTRIJSKI KOMBINAT d.d.
ARTKOD d.o.o. ELEKTRODA ZAGREB d.d. LIPOVICA d.o.o. SAPONIA d.d.
ATLANTIC CEDEVITA d.o.o. ENCIAN d.o.o. LOLA RIBAR d.d. SELMET d.o.o.
ATLANTIC GRUPA d.d. FRANCK d.d. MAKAR d.o.o. SOLANA NIN d.o.o.
ATLANTIC TRADE d.o.o. GAVRILOVIĆ d.o.o.  Meteor Grupa - Labud d.o.o. SOLANA PAG d.d. 
AWT INTERNATIONAL d.o.o. HEINEKEN HRVATSKA d.o.o. METRO Cash & Carry d.o.o. SPAR Hrvatska d.o.o.
BALI d.o.o. HEMPEL d.o.o.   METTLER - TOLEDO d.o.o. ŠVENDA-TARMANN CHEMIE d.o.o.
BELUPO lijekovi i kozmetika d.d. HENKEL CROATIA d.o.o. MGP d.o.o. TDR d.o.o.
BIOVEGA d.o.o. HRVATSKI INFORMATIČKI ZBOR MIAGRA d.o.o. TEHNOPRO d.o.o.
BORKO, vl. Mario Borko ILOČKI PODRUMI d.d. MODEL PAKIRANJA d.d.  TEKSTILPROMET d.d.
CANABIS d.o.o. INFO-KOD d.o.o. MONDELEZ ZAGREB d.o.o. TEP d.o.o.
CARLSBERG CROATIA d.o.o.  INGEMARK d.o.o. MONTANA PLUS d.o.o.  UNITAS d.d.
CLARUM d.o.o.   INTRABILIS d.o.o. NAMA d.d.-u stečaju VEGA-DUBRAVKA d.o.o.
COPRINT d.o.o. IRIDA d.o.o. NARODNE NOVINE d.d. VETROPACK STRAŽA Tvornica stakla d.d.
CROATAN d.o.o. JADRAN - GALENSKI LABORATORIJ d.d. Nodefusion d.o.o. VINDIJA d.d.
CROATIA RECORDS d.d. JAMNICA plus d.o.o. ORBICO d.o.o. ZAGREBAČKA PIVOVARA d.d.
ČATEKS d.d. KANDIT d.o.o. PASTOR-TVA d.d. ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.
DigBIZ d.o.o. KOESTLIN d.d. PharmaS d.o.o. ZDENKA-mliječni proizvodi d.o.o.
dm-drogerie markt d.o.o. KONZUM plus d.o.o. PLODINE d.d. ZVIJEZDA plus d.o.o.
      Tommy d.o.o.

 

  • primjenu standarda za automatsku identifikaciju proizvoda, usluga i lokacija, standarda za reprezentaciju podataka, standarda za elektroničku razmjenu podataka te upravljanje poslovnim procesima primjenom GS1 sustava standarda;
  • pružanje pomoći industrijskim, poljoprivrednim, trgovačkim, prijevozničkim i drugim pravnim i fizičkim osobama, organizacijama i institucijama u primjeni GS1 sustava standarda u Republici Hrvatskoj;
  • poticanje široke upotrebe standarda za automatsku identifikaciju, standarda za elektroničko poslovanje, primjenu globalne sinkronizacije podataka, globalnih standarda utemeljenih na radiofrekvencijskoj identifikaciji te upotrebe poslovnih modela i rješenja primjenom GS1 sustava standarda u gospodarskim subjekatima i institucijama u Republici Hrvatskoj;
  • određivanje načina primjene GS1 sustava standarda u Republici Hrvatskoj i poticanje svih gospodarskih sektora (industrije, trgovine, poduzetništva itd.) i javnih službi na njegovu primjenu;
  • primjenu pravila GS1 sustava standarda i sudjelovanje u radu i razvoju međunarodne GS1 organizacije;
  • osiguravanje financijskih sredstava za izvršavanje zadaća GS1 Croatia, kao i podmirivanje obveza prema međunarodnoj GS1 organizaciji te prema drugim međunarodnim organizacijama s kojima GS1 Croatia ima ugovorne odnose.

Prikupljena financijska sredstva (revizorsko mišljenje) ulažu se u razvoj sustava, širenje primjene u nove sektore, edukaciju i podizanje razine usluga članicama, tehnički razvoj standarda i unapređenje rada, ponajprije nacionalne, ali i međunarodne GS1 organizacije.

Globalna GS1 organizacija

50 godina GS1_Primary_On_Light.pngGS1 je neprofitna međunarodna organizacija čije je djelovanje usmjereno na unapređenje učinkovitosti i omogućivanje preglednosti cijelog opskrbnog lanca, globalno, u svim sektorima.

GS1 standardi su najrasprostranjeniji i najčešće korišteni sustav standarda za maloprodaju i logistiku u svijetu.

Nakon više od četrdeset godina postojanja, isprva kao EAN (European Numbering Association), a potom pod imenom EAN International, kojem se 1997. pridružuje UCC (Uniform Code Council) - inačica za sjevernoameričku i kanadsku organizaciju, 2003. godine međunarodna organizacija donosi odluku o stapanju UCC-a i EAN Internationala u jedinstvenu globalnu organizaciju s novim imenom: GS1 - Global Standards One - s lepezom novih servisa i usluga za tvrtke/korisnike. Od 2005. djeluje kao istinski globalna organizacija s uredima u Bruxellesu (Belgija) i Princetonu (New Jersey, SAD).

Danas GS1 djeluje u 155 zemalja, koristi se u više od 25 industrijskih sektora, u poslovanju više od dva milijuna tvrtki - od obrta i malih obiteljskih tvrtki do multinacionalnih kompanija, a svakodnevno se obavi više od 10 milijardi skeniranja.

Karta svijeta GS1.png

Prednosti barkoda u 90 sekundi

50 godina GS1 - 50 godina transformiranja budućnosti

Dana 3. travnja 1973. sklopljen je sporazum koji je promijenio tijek globalne trgovine. Predstavnici vodećih trgovaca i proizvođača okupili su se kako bi transformirali način na koji kupujemo te su stvorili barkod. Od tog trenutka nadalje, jednostavno skeniranje na blagajni povezivalo je fizički proizvod s njegovim digitalnim identitetom—i informacijama koje su se mogle dijeliti u cijelom opskrbnom lancu. Od tada, GS1 standardi omogućavaju pouzdanije i transparentnije opskrbne lance u svim sektorima.

2D_Campaign_Key_Visual_RGB_2023-02-07.png

2D migracija: Digitalna transformacija, koju pokreće GS1, otključat će neograničene mogućnosti za tvrtke, potrošače i društvenu zajednicu

Naša budućnost nikada nije izgledala svjetlije. Novi višenamjenski 2D barkodovi koje omogućavaju GS1 standardi transformiraju skeniranje kakvo poznajemo, omogućavajući pristup puno većoj količini podataka o proizvodima. Bilo pomoću skenera u trgovini ili pomoću pametnog telefona, oni će stvoriti nove prilike za poboljšanje poslovnih procesa, korisničkih iskustava, sigurnosti pacijenata i inicijativa za održivost.