GS1_Croatia_122px_Tall_RGB_2014-12-17.pngGS1 Croatia - Hrvatsko udruženje za automatsku identifikaciju, elektroničku razmjenu podataka i upravljanje poslovnim procesima dio je međunarodnog GS1 sustava kojeg čine 116 nacionalnih organizacija te je s više od 3500 članica isključivi nositelj licencije GS1 u Republici Hrvatskoj. 

Udruženje GS1 Croatia je neprofitna, pravno samostalna, poslovno neutralna organizacija, čiji je cilj i zadatak osluškivati potrebe i biti na usluzi korisnicima GS1 sustava standarda, podjednako malim i srednjim tvrtkama i obrtima u Republici Hrvatskoj, kao i multinacionalnim kompanijama, te omogućiti neutralnu platformu za otvorenu suradnju između svih poslovnih partnera i gospodarskih institucija.

Cilj GS1 Croatia jest unapređivanje gospodarskih djelatnosti svojih članica te što uspješnije povezivanje poslovnih subjekata u RH, kao i jačanje i usklađivanje poslovne suradnje hrvatskoga gospodarstva s inozemnim tvrtkama i međunarodnim organizacijama na području primjene standarda, promicanja sustava automatske identifikacije i elektroničke razmjene podataka te unapređivanja poslovnih procesa.

GS1 Croatia je jedina ovlaštena izdavati GS1 GTIN-ove na području Hrvatske.

GS1 Croatia nastavlja djelovanje Hrvatskog udruženja za kodiranje EAN CROATIA i jedini je koncesionar za obavljanje GS1 djelatnosti na temelju Ugovora o licenciji i Pravila ponašanja potpisanog s međunarodnom GS1 organizacijom te je jedina ovlaštena za implementaciju i podršku primjeni GS1 sustava u Hrvatskoj.

  • primjenu standarda za automatsku identifikaciju proizvoda, usluga i lokacija, standarda za reprezentaciju podataka, standarda za elektroničku razmjenu podataka te upravljanje poslovnim procesima primjenom GS1 sustava standarda;
  • pružanje pomoći industrijskim, poljoprivrednim, trgovačkim, prijevozničkim i drugim pravnim i fizičkim osobama, organizacijama i institucijama u primjeni GS1 sustava standarda u Republici Hrvatskoj;
  • poticanje široke upotrebe standarda za automatsku identifikaciju, standarda za elektroničko poslovanje, primjenu globalne sinkronizacije podataka, globalnih standarda utemeljenih na radiofrekvencijskoj identifikaciji te upotrebe poslovnih modela i rješenja primjenom GS1 sustava standarda u gospodarskim subjekatima i institucijama u Republici Hrvatskoj;
  • određivanje načina primjene GS1 sustava standarda u Republici Hrvatskoj i poticanje svih gospodarskih sektora (industrije, trgovine, poduzetništva itd.) i javnih službi na njegovu primjenu;
  • primjenu pravila GS1 sustava standarda i sudjelovanje u radu i razvoju međunarodne GS1 organizacije;
  • osiguravanje financijskih sredstava za izvršavanje zadaća GS1 Croatia, kao i podmirivanje obveza prema međunarodnoj GS1 organizaciji te prema drugim međunarodnim organizacijama s kojima GS1 Croatia ima ugovorne odnose.

Prikupljena financijska sredstva ulažu se u razvoj sustava, širenje primjene u nove sektore, edukaciju i podizanje razine usluga članicama, tehnički razvoj standarda i unapređenje rada, ponajprije nacionalne, ali i međunarodne GS1 organizacije.

Globalna GS1 organizacija

50 godina GS1_Primary_On_Light.pngGS1 je neprofitna međunarodna organizacija čije je djelovanje usmjereno na unapređenje učinkovitosti i omogućivanje preglednosti cijelog opskrbnog lanca, globalno, u svim sektorima.

GS1 standardi su najrasprostranjeniji i najčešće korišteni sustav standarda za maloprodaju i logistiku u svijetu.

Nakon više od četrdeset godina postojanja, isprva kao EAN (European Numbering Association), a potom pod imenom EAN International, kojem se 1997. pridružuje UCC (Uniform Code Council) - inačica za sjevernoameričku i kanadsku organizaciju, 2003. godine međunarodna organizacija donosi odluku o stapanju UCC-a i EAN Internationala u jedinstvenu globalnu organizaciju s novim imenom: GS1 - Global Standards One - s lepezom novih servisa i usluga za tvrtke/korisnike. Od 2005. djeluje kao istinski globalna organizacija s uredima u Bruxellesu (Belgija) i Princetonu (New Jersey, SAD).

Danas GS1 djeluje u 155 zemalja, koristi se u više od 25 industrijskih sektora, u poslovanju više od dva milijun tvrtki - od obrta i malih obiteljskih tvrtki do multinacionalnih kompanija, a svakodnevno se obavi više od 10 milijardi skeniranja.

Karta svijeta GS1.png

Prednosti barkoda u 90 sekundi

50 godina GS1 - 50 godina transformiranja budućnosti

Dana 3. travnja 1973. sklopljen je sporazum koji je promijenio tijek globalne trgovine. Predstavnici vodećih trgovaca i proizvođača okupili su se kako bi transformirali način na koji kupujemo te su stvorili barkod. Od tog trenutka nadalje, jednostavno skeniranje na blagajni povezivalo je fizički proizvod s njegovim digitalnim identitetom—i informacijama koje su se mogle dijeliti u cijelom opskrbnom lancu. Od tada, GS1 standardi omogućava pouzdanije i transparentnije opskrbne lance u svim sektorima.

2D_Campaign_Key_Visual_RGB_2023-02-07.png

2D migracija: Digitalna transformacija, koju pokreće GS1, otključat će neograničene mogućnosti za tvrtke, potrošače i društvenu zajednicu

Naša budućnost nikada nije izgledala svjetlije. Novi višenamjenski 2D barkodovi koje omogućavaju GS1 standardi transformiraju skeniranje kakvo poznajemo, omogućavajući pristup puno većoj količini podataka o proizvodima. Bilo pomoću skenera u trgovini ili pomoću pametnog telefona, oni će stvoriti nove prilike za poboljšanje poslovnih procesa, korisničkih iskustava, sigurnosti pacijenata i inicijativa za održivost.