Kao sastavni dio strategije Europske komisije za provedbu Agende 2030 Ujedinjenih Naroda o ciljevima održivog razvoja i smanjenju emisije stakleničkih plinova, Europska komisija pokrenula je EU Green Deal s ciljem „transformacije EU-a u pravedno i prosperitetno društvo, s modernim, resursno učinkovitim i konkurentnim gospodarstvom gdje nema neto emisija stakleničkih plinova u godini 2050. i gdje je gospodarski rast odvojen od korištenja resursa”.

U okviru EU Green Deala kojem je cilj da područje Europske unije postane prva klimatski neutralna regija do 2050., Europska komisija usvojila je 30. ožujka 2022. nacrt Sustainable Product Regulation (Regulativa održivih proizvoda) u kojoj se, između ostalog, definira EU Digital Product Passport – DPP kao budući obavezni sadržaj na svim proizvodima na tržištu Europske unije.

Takva Regulativa imat će globalni utjecaj jer će zahtijevati od svih tvrtki da dijele podatke o svojim proizvodima sa strukturom kakva će biti određena zakonodavstvom EU-a.

Predložena Regulativa definira Digital Product Passport – DPP kao alat za kreiranje transparentnosti i praćenja informacija o proizvodu.

Predstavnici industrije, kao i svi ostali dionici kroz sve opskrbne lance, od onih koji sakupljaju sirove materijale sve do potrošnje/prodaje i daljnjeg životnog ciklusa proizvoda, biti će obavezni doprinijeti potrebne podatke kako bi se kreirali sigurni i održivi proizvodi.

Digital Product Passport - DPP imati će za cilj prikupiti podatke o proizvodu i njegovom opskrbnom lancu te podijeliti ih kroz čitave lance vrijednosti kako bi svi akteri, uključujući potrošači, bolje razumjeli materijale u proizvodima koje koriste, kao i njihov utjecaj na okoliš. Podaci koje će sadržavati DPP će, između ostalih, biti sastav osnovnih sirovina u proizvodu, način recikliranja, podaci o održavanju i servisu, itd.

Takav skup podataka specifičan za proizvod će kroz Digital Product Passport – DPP biti dostupan elektroničkim putem, putem odgovarajuće simbologije koja će se nalaziti na proizvodu.

Digital product passport bit će zakonski obavezan za sve kategorije fizičkih roba na tržištu EU (za sada su izuzeti samo hrana, hrana za životinje i lijekovi) – počevši od 2026. s kategorijom baterija.

Digital Product Passport & GS1 standardi

GS1 standardi koriste već postojeću GS1 arhitekturu pomoću koje se može implementirati EU Digital Product Passport :

  1. Baziraju se na identitetu proizvoda koji je postojan, a ne na identitetu podatkovne usluge ili putovnice.
  2. Omogućuju maksimalnu fleksibilnost i usklađenost s budućim promjenama za sve gospodarske subjekte i regulatore, pružajući im strojno čitljive podatke.
  3. Naglašavaju potencijalne poslovne i marketinške prednosti stvaranja DPP-a, te povećavaju učinkovitost tako što smanjuju kompleksnost njihovog kreiranja.
  4. Djeluju decentralizirano tako da, iako su svi dionici identificirani i povezani sa samim fizičkim proizvodom u početnoj točki, ne postoji središnja točka kvara za infrastrukturu podataka i samim time usluga nije vezana uz njenog dobavljača.
  5. Definiraju ulogu arhiva/bilježnika kao tijela koje može nadzirati usklađenost i djelovati kao pohrana zapisa.
  6. Bazirani su na otvorenim standardima (Open standards) razvijenim u GS1, kao i drugdje te osiguravaju njihovu interoperabilnost.
  7. Spremni su za implementaciju novih tehnologija koje im daju dodatne dokaze istinitosti.

Emisije CO2

Kako izračunati svoje emisije CO2 i objaviti ih na gotovim proizvodima ako oni nisu točno identificirani? Upravo to je poveznica između EU plana kružne ekonomije i GS1 standarda.

Jedinstveni identifikator proizvoda i jedinstveni identifikator tvrtke (gospodarski subjekt i objekt) moraju biti uključeni u Digital Product Passport - DPP, u skladu sa standardom ISO 15459:2015.

Arhitektura DPP-a

dpp_grafika_edb09a90a5e6cec7a293.png

GS1 podržava inicijativu EU za održive proizvode, a ovim dokumentom daje pregled podatkovne arhitekture koja je temeljena na GS1 standardima, a kompatibilna je sa zahtjevima podatkovne strukture potrebne za kreiranje Digitalne putovnice proizvoda.