Aplikacijski identifikatori (AI) su prefiksi koji se koriste za definiranje sadržaja i formata podataka koji slijede iza njih. Svaki identifikator sastoji se od dvije, tri ili četiri znamenke. Iza AI-jeva slijede podaci koji mogu biti slova i/ili brojke. Određeni podaci koji se identificiraju aplikacijskim identifikatorima ograničeni su određenim tipom podataka koji se kodiraju, duljinom i redoslijedom informacija. Moguće je spajati (vezati zajedno) pojedinačne elemente podataka. Način na koji se to postiže ovisi o tome jesu li podaci fiksne ili promjenjive duljine.

Aplikacijski identifikatori iz sustava GS1

 

AI Puni naziv Oblik (format) Skraćeni naziv (EN) Skraćeni naziv (HR)
00 Jedinstveni broj logističke jedinice n2+n18 SSCC SSCC
01 Jedinstveni broj trgovačke jedinice n2+n14 GTIN GTIN
02 Jedinstveni broj trgovačke jedinice sadržane u logističkoj jedinici n2+n14 CONTENT SADRŽAJ
10 Broj proizvodne partije ili šarže n2+an..20 BATCH/LOT ŠARŽA / PARTIJA
111 Datum proizvodnje (GGMMDD) n2+n6 PROD DATE DAT. PROIZV.
121 Datum valjanosti (GGMMDD) n2+n6 DUE DATE DAT. VALJ.
131 Datum pakiranja (GGMMDD) n2+n6 PACK DATE DAT. PAK.
151 Najkraći rok trajanja (GGMMDD) n2+n6 BEST BEFORE or SELL BY UPOTREBLJIVO DO ili PRODATI DO
171 Najdulji rok trajanja (GGMMDD) n2+n6 USE BY or EXPIRY ROK TRAJANJA ISTEK ROKA
20 Varijanta proizvoda n2+n2 VARIANT VARIJANTA
21 Serijski broj n2+an..20 SERIAL SERIJSKI BROJ
22 Sporedni podaci za određene medicinske proizvode n2+an..29 QTY / DATE / BATCH KOLIČINA / DATUM / ŠARŽA
240 Dodatna identifikacija proizvoda, koju dodjeljuje proizvođač n3+an..30 ADDITIONAL ID DODATNA ID
241 Broj korisničkog dijela n3+an..30 CUST. PART No. BR. KOR. DIO
2502 Sporedni serijski broj n3+an..30 SECONDARY SERIAL SPOREDNI SERIJSKI BR.
2512 Referentni broj izdavatelja n3+an..30 REF. TO SOURCE REFERENT. BR.
252 Jedinstveni globalni broj za trgovinu n3+an..30 GIST JEDINSTVENI GLOBALNI BROJ
30 Promjenjivi broj n2+nw8 VAR. COUNT PROM. BR.
310 (n)
369 (n)
Trgovačke i logističke mjere n4+n6 *See next pages* * U DODACIMA
337 (n) Kilogrami po kvadratnom metru n4+n6 KG PER m2 KG/m2
37 Broj trgovačkih jedinica sadržanih u logističkoj jedinici n2+n..8 COUNT BROJ
390 (n) Iznos potraživanja - jedno monetarno područje n4+n..15 AMOUNT IZNOS
391 (n) Iznos potraživanja s kodom valute ISO n4+n3+n..15 AMOUNT IZNOS
392 (n) Iznos potraživanja za trgovačku jedinicu s promjenjivom masom za jedno monetarno područje n4+n..15 PRICE IZNOS
393 (n) Iznos potraživanja za trgovačku jedinicu s promjenjivom masom i ISO kodom valute n4+n3+n..15 PRICE IZNOS
400 Broj narudžbe kupca n3+an..30 ORDER NUMBER BROJ NARUDŽBE
401 Konsignacijski broj n3+an..30 CONSIGNMENT KONSIGNACIJA
402 Identifikacijski broj pošiljke n3+n17 SHIPMENT N0. POŠILJKA BR.
403 Kod rute isporuke n3+n..30 ROUTE RUTA
410 Jedinstveni lokacijski broj mjesta isporuke n3+n13 SHIP TO LOC UPUTITI NA LOK.
411 Jedinstveni lokacijski broj mjesta upućivanja računa n3+n13 BILL TO RAČUN NA
412 Jedinstveni lokacijski broj mjesta nabave n3+n13 PURCHASE FROM NABAVLJENO OD
413 Jedinstveni lokacijski broj mjesta isporuke ili prosljeđivanja n3+n13 SHIP FOR LOC UPUTITI ZA LOK.
414 Jedinstveni lokacijski broj fizičke lokacije n3+n13 LOC No BR. LOK.
415 Jedinstveni lokacijski broj mjesta koje ispostavlja račun n3+n13 PAY TO PLATITI NA
420 Poštanski broj mjesta isporuke n3+an..20 SHIP TO POST POŠT. BR.
421 Poštanski broj mjesta isporuke s ISO kodom države n3+n3+ an..9 SHIP TO POST POŠT. BR.
422 Zemlja porijekla trgovačke jedinice n3+n3 ORIGIN PORIJEKLO
423 Zemlja početne prerade n3+n3+n..9 COUNTRY - INITIAL PROCESS PORIJEKLO
424 Zemlja prerade n3+n3 COUNTRY - PROCESS PORIJEKLO
425 Zemlja razrezivanja n3+n3 COUNTRY - DISASSEMBLY PORIJEKLO
426 Zemlja u kojoj su obavljeni svi procesi prerade n3+n3 COUNTRY - FULL PROCESS PORIJEKLO
7001 NATO skladišni broj n4+n14 NATO STOCK NUMBER NATO SKLADIŠNI BROJ
7002 UN/EC klasifikacija za rezove i odreske mesa n4+an..30 MEAT CUT REZOVI MESA
703 (s)3 Broj odobrenja prerađivača s ISO kodom zemlje n3+n3+an..27 PROCESSOR PRERAĐIVAČ
8001 Valjani proizvodi - širina, duljina, unutrašnji promjer, smjer i spajanja n4+n14 DIMENSIONS DIMENZIJE
8002 Oznaka za mobilne telefone n4+an..20 CMT No CMT Br.
8003 Jedinstveni broj povratne jedinice n4+n14+an…16 GRAI POV. JED.
8004 Jedinstveni broj osnovnog sredstva n4+an …30 GIAI OSN. SRED.
8005 Jedinična cijena po jedinici mjere n4+n6 PRICE PER UNIT JED. CIJ.
8006 Jedinstveni broj sastavnog dijela trgovačke jedinice n4+n14+n2+ GCTIN GCTIN
8007 Međunarodni broj bankovnog računa n4+an ..30 IBAN IBAN
8008 Datum i vrijeme proizvodnje n4+n8+n..4 DATE AND TIME OF PRODUCTION DATUM PROIZVODNJE
8018 Jedinstveni broj usluge n4+n18 GSRN GSRN
8020 Broj uplatnice n4+an..25 REF No BR. UPL.
8100 Prošireni kod kupona - NSC + kod ponude n4+n1+n5 - -
8101 Prošireni kod kupona - NSC + kod ponude + kod kraja ponude n4+n1+n5+n4 - -
8102 Prošireni kod kupona - NSC n4+n1+n1 - -
902 Podaci dogovoreni između partnera n2+an ..30 INTERNAL INTERNO
91-992 Interni podaci tvrtke n2+an ..30 INTERNAL INTERNO

1 U slučaju da podatak sadrži samo godinu i mjesec DD = "00"
2 Plus jedna znamenka koja označava duljinu
3 Četvrta znamenka u AI (s) označava redoslijed prerađivača u opskrbnom lancu
4 Oznake vrste primjene sastoje se od 4 znamenke: prve tri znamenke identificiraju vrstu primjene, a četvrta znamenka označava poziciju decimalnog zareza

 

AI za metričke mjere

 

AI Puni naziv mjere
(format podataka = n6)
Jedinica mjere Skraćeni naziv (EN) Skraćeni naziv (HR)
310 (n) Neto težina kilogram (kg) NET WEIGHT Neto TEŽINA
311 (n) Duljina metar (m) LENGTH DULJINA
312 (n) Širina metar (m) WIDTH ŠIRINA
313 (n) Dubina metar (m) HEIGHT VISINA
314 (n) Površina metar kvadratni (m2) AREA POVRŠINA
315 (n) Neto zapremnina litra (l) NET VOLUME Neto ZAPREMNINA
316 (n) Neto zapremnina metar kubični (m3) NET VOLUME Neto ZAPREMNINA

(n) - označava poziciju decimalnog zareza

 

AI za nemetričke mjere

 

AI Puni naziv mjere
(format podataka = n6)
Jedinica mjere Skraćeni naziv (EN) Skraćeni naziv (HR)
320 (n) Neto težina Funta (Ib) NET WEIGHT Neto TEŽINA
321 (n) Duljina Inč (i) LENGTH DULJINA
322 (n) Duljina Stopa (f) LENGTH DULJINA
323 (n) Duljina Jard (y) LENGTH DULJINA
324 (n) Širina, promjer Inč (i) WIDTH ŠIRINA
325 (n) Širina, promjer Stopa (f) WIDTH ŠIRINA
326 (n) Širina, promjer Jard (y) WIDTH ŠIRINA
327 (n) Dubina, debljina, visina Inč (i) HEIGHT VISINA
328 (n) Dubina, debljina Stopa (f) HEIGHT VISINA
329 (n) Dubina, debljina Jard (y) HEIGHT VISINA
350 (n) Površina Kvadratni inč (i2) AREA POVRŠINA
351 (n) Površina Kvadratna stopa (f2) AREA POVRŠINA
352 (n) Površina Kvadratni jard (y2) AREA POVRŠINA
356 (n) Neto težina Apotekarsko-zlatarska unca (t) NET WEIGHT Neto TEŽINA
357 (n) Neto zapremnina Unca (oz) NET VOLUME Neto ZAPREMNINA
360 (n) Neto zapremnina Četvrt (q) NET VOLUME Neto ZAPREMNINA
361 (n) Neto zapremnina Galon (g (SAD)) NET VOLUME Neto ZAPREMNINA
364 (n) Neto zapremnina Kubični inč (i3) NET VOLUME Neto ZAPREMNINA
365 (n) Neto zapremnina Kubična stopa (f3) NET VOLUME Neto ZAPREMNINA
366 (n) Neto zapremnina Kubični jard (y3) NET VOLUME Neto ZAPREMNINA

(n) - označava poziciju decimalnog zareza

 

AI za metričke logističke mjere

 

AI Puni naziv logističke mjere
(format podataka = n6)
Jedinica mjere Skraćeni naziv (EN) Skraćeni naziv (HR)
330 (n) Bruto težina Kilogram (kg) GROSS WEIGHT BRUTO TEŽINA
331 (n) Logistička duljina Metara (m), log LENGTH DULJINA
332 (n) Logistička širina Metar (m), log WIDTH ŠIRINA
333 (n) Logistička dubina, debljina, visina Metar (m), log HEIGHT VISINA
334 (n) Logistička površina Kvadratnih metara (m2), log AREA POVRŠINA
335 (n) Bruto zapremnina Litara (l), log VOLUME ZAPREMNINA
336 (n) Bruto zapremnina Kubičnih metara (m3), log VOLUME ZAPREMNINA

(n) - označava poziciju decimalnog zareza

 

AI za nemetričke logističke mjere

 

AI Puni naziv logističke mjere
(format podataka = n6)
Jedinica mjere Skraćeni naziv (EN) Skraćeni naziv (HR)
340 (n) Bruto težina Funta (Ib) GROSS WEIGHT BRUTO TEŽINA
341 (n) Logistička duljina Inč (i), log LENGTH DULJINA
342 (n) Logistička duljina Stopa (f), log LENGTH DULJINA
343 (n) Logistička duljina Jard (y), log LENGTH DULJINA
344 (n) Logistička širina Inč (i), log WIDTH ŠIRINA
345 (n) Logistička širina Stopa (f), log WIDTH ŠIRINA
346 (n) Logistička širina Jard (y), log WIDTH ŠIRINA
347 (n) Logistička dubina, debljina, visina Inč (i), log HEIGHT VISINA
348 (n) Logistička dubina, debljina, visina Stopa (f), log HEIGHT VISINA
349 (n) Logistička dubina, debljina, visina Jard (y), log HEIGHT VISINA
353 (n) Logistička površina Kvadratni inč (i2), log AREA POVRŠINA
354 (n) Logistička površina Kvadratna stopa (f2), log AREA POVRŠINA
355 (n) Logistička površina Kvadratni jard (y2), log AREA POVRŠINA
362 (n) Bruto zapremnina Četvrt (q), log VOLUME ZAPREMNINA
363 (n) Bruto zapremnina Galon (g (SAD)), log VOLUME ZAPREMNINA
367 (n) Bruto zapremnina Kubični inč (i3), log VOLUME ZAPREMNINA
368 (n) Bruto zapremnina Kubična stopa (f3), log VOLUME ZAPREMNINA
369 (n) Bruto zapremnina Kubični jard (y3), log VOLUME ZAPREMNINA

(n) - označava poziciju decimalnog zareza