GLN (Globalni lokacijski broj, engl. Global Location Number) služi za identificiraju lokacija, a koristi se u elektroničkoj razmjeni podataka (EDI). Može služiti za identifikaciju bilo koje pravne, funkcionalne ili fizičke lokacije, poput sjedišta tvrtke, podružnica, prodavaonica, skladišta, itd. pa čak i za identifikaciju nižih lokacijskih jedinica poput pojedinih polica ili ormara unutar skladišta.

GLN-ovima možemo označavati:

  • pravne jedinice (npr. cijela poduzeća, podružnice, kupci, banke...),
  • funkcionalne jedinice (npr. određeni sektori unutar tvrtke, kao računovodstvo...),
  • fizičke jedinice (npr. skladišta, određene prostorije u zgradi, mjesto isporuke...),
  • digitalne lokacije.

 

Postoje dvije osnovne vrste GLN-a:

  • primarni (uvijek identificira sjedište gospodarskog subjekta, dodjeljuje se učlanjenjem u GS1 Croatia)
  • sekundarni (identificira ostale lokacije)
gln_GS1_Extention_Component_Graphics_01-02.png

GLN-ovi se koriste u elektroničkoj razmjeni podataka (EDI) za identificiranja lokacija i poslovnih partnera unutar, a mogu se i zapisivati u barkodovima za identifikaciju fizičke lokacije ili za pružanje relevantnih informacija za potrebe isporuke ili fakturiranja.

GLN-ovi se mogu koristiti za identifikaciju bilo koje lokacije koju je potrebno jedinstveno identificirati u administrativne i trgovačke svrhe. To mogu biti i interne lokacije i lokacije koje će koristiti vaši trgovinski partneri. GLN-ovi pružaju globalno jedinstvenu metodu za identifikaciju lokacije za sve tvrtke u opskrbnom lancu, čime se uklanjaju nepotrebni troškovi i pogreške. 
 

Postupak dodjele GLN-a

Postupak dodjele GLN-a možete započeti online ili slijediti postupak u nastavku:

1. Ispunite i potpišite sljedeće dokumente (sva polja):

    a) Izjava,

    b) Zahtjev za dodjelu GLN-a,

    c) Potvrda za subjekte koji traže primarni GLN (ukoliko tražite dodjelu 1 GLN-a)

Obrasce potpisuje osoba ovlaštena za zastupanje poslovnog subjekta i to identičnim potpisom kao na osobnoj iskaznici ili na kartonu deponiranih potpisa. Obrasce je moguće potpisati i pomoću elektroničkog potpisa (certifikati FINA, AKD i sl.) te ih u tom slučaju poslati elektronički na info@gs1hr.org.

2. Uplatite članarinu i odgovarajuće naknade,

3. Originale dokumentacije pošaljite preporučenom poštom s povratnicom na našu adresu (GS1 Croatia, Preradovićeva ulica 35, 10000 Zagreb). Prije slanja dokumentacije poštom, obavezno pošaljite popunjenu i potpisanu skeniranu dokumentaciju na e-mail info@gs1hr.org na provjeru:

    a) Izjavu,

    b) Zahtjev.

Uredno zaprimljeni zahtjevi obrađuju se po redoslijedu zaprimanja. Rješenje o dodjeli GS1 identifikatora primit ćete e-mailom odmah po obradi, a original Rješenja i račun bit će poslani poštom.

info_50_582ab3e9e8f68a2c55b8.pngObiteljska poljoprivredna gospodarstva, osim navedenog, obavezno prilažu kopije Rješenja o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava i Potvrde o dodjeli matičnog broja poljoprivrednika.

1. Prilikom učlanjenja u GS1 Croatia uplaćuju se i članarina i naknada.

2. Članarina i naknada za upotrebu GS1 identifikatora plaćaju se svake godine, na temelju računa koji članice dobivaju od GS1 Croatia te se odnose na kalendarsku godinu (do 31.12.).

3. U naknade za usluge uračunat je PDV, dok je godišnja članarina oslobođena PDV-a, na temelju članka 39., stavak (1), točka l) Zakona o porezu na dodanu vrijednost.

4. Prilikom učlanjenja, nove članice obvezno dobivaju “Opći korisnički priručnik GS1 Croatia”.

5. Uz dodijeljeni GS1 identifikator, novim članicama se pridružuje primarni GLN broj koji se veže uz adresu njihovog sjedišta. Ako članica treba dodatne GLN brojeve, zatražit će ih posebnim zahtjevom od ureda GS1 Croatia.

6. Prijenos i davanje u podnajam GS1 identifikatora drugim gospodarskim subjektima NAJSTROŽE JE ZABRANJENO!

7. Zahtjev za istupanje iz članstva podnosi se u pisanom obliku, preporučenom poštom na ruke direktora GS1 Croatia do kraja tekuće godine s pravnim učincima u sljedećoj godini.

8. Učlanjenjem u GS1 Croatia prihvaćate Opće uvjete poslovanja i Statut GS1 Croatia.

Trebate GLN?