Navedeni uvjeti korištenja pisanih materijala, popisa proizvoda i usluga te materijala s internetskih stranica GS1 Croatia - Hrvatskog udruženja za automatsku identifikaciju, elektroničku razmjenu podataka i upravljanje poslovnim procesima (GS1 Croatia) pravila su kojih se moraju pridržavati svi korisnici. Stoga vas molimo da se upoznate s njima, kako bismo izbjegli nesporazume i moguće posljedice.

Svako korištenje www.gs1hr.org podložno je navedenim uvjetima.

Svi sadržaji objavljeni na www.gs1hr.org vlasništvo su GS1 Croatia i smiju se koristiti samo u privatnu i nekomercijalnu svrhu te se ne smiju kopirati, reproducirati ili na bilo koji način distribuirati bez izričitog pisanog pristanka GS1 Croatia. Svako neovlašteno posjedovanje i pretraživanje bez suglasnosti autora podliježe zakonskim sankcijama prema čl. 229. i čl. 230. Kaznenog zakona (Narodne novine 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03 i 105/04).

GS1 Croatia uložit će napor da stranice www.gs1hr.org održi potpuno funkcionalnima i da sve objavljene informacije budu točne i potpune, ali nije odgovorna za povremeno nefunkcioniranje stranica, eventualnu netočnost informacija, kao ni za bilo kakvu štetu nastalu korištenjem netočnih ili nepotpunih informacija ili nemogućnošću pristupa informacijama.

Stranicama www.gs1hr.org pristupa se putem interneta. Internet je internacionalna računalna mreža koju GS1 Croatia izravno ne kontrolira, nego je na nju vezana, pa zbog toga ne može jamčiti dostupnost servisa i informacija.

GS1 Croatia zadržava pravo promjene bilo kojeg sadržaja objavljenog na www.gs1hr.org u bilo koje vrijeme i bez prethodne najave.

Radi sigurnosti podataka na ovoj adresi te kako bismo osigurali da usluga bude pristupačna svim korisnicima, računalni sustav koristi softverske programe koji prate posjet mreži te prepoznaju neovlaštene pokušaje otpreme ili izmjene podataka, kao i one koji bi mogli prouzročiti štetu na neki drugi način. Neovlašteni pokušaji otpreme ili izmjene podataka na ovoj lokaciji strogo su zabranjeni.

Prilikom posjeta stranicama, vaši osobni podaci ostaju tajni, osim ako ih ne želite dobrovoljno otkriti. Obvezujemo se da, osim za zakonsku istragu, nećemo drugim stranama dati podatke koje smo primili.

Na određenim mjestima na www.gs1hr.org stranicama i u određeno vrijeme GS1 Croatia će prikupljati osobne podatke korisnika (ime, prezime, adresu, naziv tvrtke, telefonski broj, e-mail adresu...). Ti podaci koristit će se za kontakt i evidenciju korisnika web-stranice te za statističku obradu posjećenosti www.gs1hr.org stranica. GS1 Croatia jamči da podatke koje prikupi na taj način neće prodavati ili na bilo koji način ustupati trećim osobama.

Više o zaštiti osobnih podataka u GS1 Croatia možete pročitati ovdje.

Korisnik koji je ujedno i uredna članica GS1 Croatia stječe pravo uvida u određene zaštićene sadržaje na web-stranicama. Registrirana članica ima pravo uvida u zaštićene sadržaje upisivanjem svojeg GLN broja i lozinke. Korisnik je dužan čuvati podatke o svojoj lozinki te je potpuno odgovoran za štetu nastalu neautoriziranim korištenjem.

Sadržaj ove lokacije zaštićen je autorskim pravom koje pripada GS1 Croatia ili je ustupljeno GS1 Croatia, a u vlasništvu je trećih osoba. GS1 Croatia također posjeduje autorsko pravo uređivanja, izbora i usklađivanja sadržaja ove lokacije. Nadalje, ova lokacija sadrži zaštitne znakove, imena pojedinaca i slično intelektualno vlasništvo u posjedu GS1 Croatia ili u vlasništvu trećih osoba, a GS1 Croatia je nositelj licencije. Ne smijete smatrati da je bilo koji sadržaj na ovoj lokaciji za neograničenu upotrebu. Dokumenti, njihovi dijelovi, podaci, slike, tekstovi ili bilo koji drugi sadržaj na ovoj web-stranici ne može se kopirati ili na bilo koji drugi način reproducirati, mijenjati, posuđivati, prodavati i slično bez izričite pisane dozvole GS1 Croatia i navođenja izvora. Ako korisnik smatra da je došlo do povrede autorskih prava na portalu, o tome je dužan izvijestiti GS1 Croatia.

Svaka povreda autorkih prava, zlonamjerna ili slučajna, kršenje je uvjeta korištenja materijala s internetskih stranica te će GS1 Croatia građansko-pravno, prekršajno i kazneno goniti takvog počinitelja.

Materijal na ovoj web-lokaciji na raspolaganju je bez jamstava bilo koje vrste, izričitih ili impliciranih.

Svaki korisnik izričito prihvaća korištenje ove web-lokacije na vlastitu odgovornost. GS1 Croatia ne jamči da će ova web-lokacija uvijek biti dostupna i raspoloživa te da neće sadržavati pogreške ili viruse ili da će na njoj objavljeni podaci biti točni i pouzdani.

GS1 Croatia ne odgovara za štetu ili povredu (uključujući, ali ne isključivo, posebnu ili posljedičnu štetu) koja može biti rezultat korištenja ili nemogućnosti korištenja bilo kojeg dijela ove web-lokacije ili nečega što su u njoj objavili ili dodali drugi korisnici.

Nadalje, GS1 Croatia ne preuzima nikakvu zakonsku odgovornost za točnost, potpunost ili korisnost podataka i opisanih postupaka te ne jamči da korištenje informacija, proizvoda ili postupaka neće uznemirivati privatna prava.

GS1 Croatia ne daje jamstvo, pravo na prigovor ili žalbu u pogledu točnosti i potpunosti bilo kojih materijala koji se nalaze na njezinim internetskim stranicama i te materijale treba uzeti u zapisu u kakvom jesu te se GS1 Croatia ne smatra odgovornom za eventualne posljedice koje mogu proizaći iz drukčijeg tumačenja materijala na internetskim stranicama. Medijski subjekti i ostali korisnici ovih internetskih stranica izrijekom prihvaćaju da će Udruženju GS1 Croatia nadoknaditi bilo kakva i sva potraživanja, troškove, štete ili odgovornosti koje nastanu nesavjesnim korištenjem materijala s internetskih stranica od strane istog korisnika, uključujući i bilo kakvu izravnu, neizravnu, slučajnu, posebnu ili posljedičnu štetu.

Svi podaci na našim internetskim stranicama ne moraju biti niti cjeloviti niti ispravni. GS1 Croatia ne jamči ni potpunu točnost ni cjelovitost objavljenih podataka. U rijetkom slučaju pogreške, GS1 Croatia će je nastojati ispraviti, ažurirajući sadržaj internetskih stranica. Točnost podataka objavljenih na internetskim stranicama najviše ovisi o načinu iznošenja tih podataka u javno dostupnim izvorima. GS1 Croatia je, na temelju vlastitih istraživanja i prikupljenih podataka, upotpunila ili promijenila primjetno netočne podatke. GS1 Croatia zadržava pravo promjene, ukidanja (privremenog i trajnog) bilo kojeg sadržaja ili usluge bez obveze prethodne najave i nije odgovorna ni za kakvu štetu nastalu zbog tih promjena ili ukidanja.

GS1 Croatia zadržava pravo da bez prethodne najave promijeni ili modificira Uvjete korištenja. Čim korisnik pristupi bilo kojem sadržaju na web-stranicama, smatra se da je upoznat s vrijedećim Uvjetima korištenja.

Možete u svako doba zatražiti pregled svih osobnih podataka koje smo od vas dobili na jednoj od naših adresa na mreži. Na vaš zahtjev možemo ažurirati, ispraviti ili brisati te podatke (ako se još uvijek nalaze u našim bazama podataka) ili ih ubuduće prestati koristiti. Ako želite ostvariti to pravo, javite nam se na osobnipodaci@gs1hr.org.

Naš poslužitelj globalne mreže koristi statističke softverske programe za upravljanje mrežom, koji se koriste i za upravljanje ovim stranicama. Ti su programi standardno obilježje svih web-poslužitelja i nisu karakteristični samo za naše stranice. Takvi statistički programi omogućuju nam utvrđivanje onih podataka koji najviše ili najmanje zanimaju naše korisnike, kakav preglednik treba uvesti, koja je učinkovitost strukture naše lokacije te kakva je posjećenost naših stranica.

Kad nam šaljete elektronsku poštu (e-mail) s osobnim podacima po kojima vas je moguće identificirati, putem e-mail poruke s pitanjem ili komentarom, mi te podatke koristimo za ispunjenje vaših zahtjeva. Možda ćemo vaš e-mail poslati drugim zaposlenicima koji mogu bolje odgovoriti na vaša pitanja.

Radimo sve što je u našoj moći kako bismo osigurali da vas sva preusmjeravanja s naših internetskih stranica upute na internetske stranice s kvalitetnim sadržajem koji ne potiče negativnosti. Međutim, stranice i adrese na mreži brzo se mijenjaju, pa ne možemo uvijek jamčiti za sadržaj svake adrese na koju vas uputimo. Ako imate bilo kakva pitanja ili dvojbe u vezi s našom politikom za zaštitu osobnih podataka ili s vašim iskustvom s ovom internetskom adresom, javite nam se na info@gs1hr.org.

Publikacije i sadržaj na internetu ili bilo koji njihov dio ne mogu se smatrati ponudom ili pozivom na kupnju bilo koje imovine ili prava. Iznesene informacije, mišljenja, analize, zaključci, prognoze i projekcije zasnivaju se na javnim statističkim i ostalim informacijama koje potječu iz izvora u čiju se potpunost i točnost GS1 Croatia pouzdaje, ali za koje ne jamči. Stoga su informacije, mišljenja, zaključci, prognoze i projekcije izneseni u ovim publikacijama i na web-stranici podložni promjenama koje ovise o promjenama izvora informacija, kao i o promjenama koje nastupe od trenutka pisanja teksta do njegova čitanja.