Aplikacija je namijenjena svima koji žele samostalno izraditi logističke naljepnice za transportna i paletna pakiranja svojih proizvoda te je mogu bez dodatne financijske nadoknade koristiti sve uredne članice GS1 Croatia.

Aplikaciji možete pristupiti pomoću GLN-a i lozinke koju ste primili prilikom učlanjenja u GS1 Croatia.

Za efikasno korištenje ovog alata poželjno je osnovno poznavanje GS1 sustava i terminologije pa svakako pročitajte upute niže dolje.

GS1-128 i SSCC

Palete SSCC i GS1-128-01.pngSSCC (Serijski otpremničko-kontejnerski kod, engl. Serial Shipping Container Code) je standardni identifikacijski broj koji se koristi za jedinstvenu identifikaciju paleta i drugih logističkih (transportnih i/ili skladišnih) jedinica. Sastoji se od 18 znamenki, kodira se u GS1-128 barkod simbologiji te je sastavni dio GS1 logističke naljepnice.

Trgovačke jedinice koje se ne prodaju na maloprodajnim mjestima, a služe za transport i skladištenje, mogu biti predstavljene u najrazličitijim fizičkim oblicima: kartonskoj kutiji, pokrivenoj ili trakama vezanoj paleti, kašeti omotanoj folijom, sanduku s bocama itd. Identifikacija takvih trgovačkih/logističkih jedinica može se izvoditi:

  • dodjelom novog GTIN-a,
  • ili dodjelom GTIN-a, ispred kojeg se nalazi indikator koji može imati vrijednost od 1 do 8. Pritom se za obilježavanje koriste logističke naljepnice i simbologija GS1-128.

Struktura SSCC-a

Aplikacijski identifikator (AI) internacionalno su dogovoreni predbrojevi koji se koriste u okviru GS1-128 crtičnog koda za identificiranje značenja i formata podataka koji slijede nakon njega. Postoji niz AI-eva za dodatne podatke, kao što su težina, površina iliI volumen. Identifikator aplikacije (AI) za SSCC uvijek je ‘00’. Popis AI-jeva možete pogledati ovdje.

Dodatna znamenka može imati bilo koju vrijednost od 0 do 9 i koristi se da poveća kapacitet numeriranja. Njeno je korištenje prepušteno volji tvrtke koja kreira logističke naljepnice.

GS1 prefiks dodjeljuje nacionalna GS1 organizacija (u RH je to GS1 Croatia). Dužina GS1 prefiksa ovisi o odabranom kapacitetu kodova.

Referentni broj serije je serijski broj koji kreira tvrtka koja sastavlja logističku jedinicu, a koji u strukturi SSCC-a čini niz znamenki od N2 do N17. Najjednostavniji način da se dodijeli neki serijski broj je sekvencijalno, na primjer …00000, …00001, …00002.

Kontrolna znamenka izračunava se pomoću algoritma kojeg definira GS1.

GS1-128 simbologija nikada se ne koristi za trgovačke jedinice, nego isključivo za logističke.

SSCC struktura-01-01.png

SSCC struktura kreiranja-01.pngSSCC kombinacije-02.png

Logistička naljepnica

Logistička naljepnica-02.pngGS1 logistička naljepnica omogućava jedinstvenu identifikaciju logističke jedinice (najčešće palete) kako bi se ona mogla pratiti diljem opskrbnog lanca. 

Serijski otpremničko-kontejnerski kod ili SSCC je broj koji identificira sve logističke jedinice, bez obzira na to jesu li standardne ili ne, homogene ili miješane. SSCC je jedini obvezni podatak na logističkoj naljepnici (koristeći aplikacijski identifikator AI=00) i njega kreira ona tvrtka koja kreira logističku jedinicu (npr. paletu). Najbolja je praksa da kreator logističke jedinice koristi vlastiti GS1 prefiks tvrtke.

GS1 logistička naljepnica ima tri polja. Gornje polje naljepnice sadrži informacije u slobodnom formatu koje tvrtka može koristiti u bilo koju svrhu (npr. naziv tvrtke, logo). Srednje polje naljepnice sadrži ljudima čitljivu interpretaciju podataka prikazanih u GS1 barkodu, a donje polje sadrži barkodove.

Korištenje logističke naljepnice donosi prednosti u praćenju, naručivanju, isporuci i automatskom primitku robe.