znak_povratne_naknade_50lp_u_adobe_illustrator_formatu_v2-01.pngPravilnik o ambalaži i otpadnoj ambalaži RH navodi obvezu proizvođača da ambalažu proizvoda kojeg stavljaju na tržište označe GTIN-om sukladno GS1 standardima (Članak 17., stavak 1). Time je GTIN postao ključni identifikator povratne ambalaže. Također, zahtijeva se da GTIN bude na ambalaži iskazan upotrebom EAN-13, EAN-8, UPC-A ili UPC-E simbologije, u skladu sa GS1 standardima, odnosno normi ISO/IEC 15416 (Prilog VI. Označavanje ambalažnog materijala). Osim ambalaže pojedinačnog proizvoda, GTIN-om je obvezno identificirati i ambalažu njegova hijerarhijskog pakiranja (skupna pakiranja, transportna pakiranja).

GS1 Croatia je jedina ovlaštena izdavati GS1 GTIN®-ove na području Hrvatske.

povratna ambalaza-01.pngRegistar GTIN-ova

Provjera legalnosti GS1 GTIN-a vrši se u Verified by GS1, bazi podataka koja sadrži osnovne podatke više od milijun tvrtki iz više od 100 zemalja.

GTIN

EAN-13 i GTIN odnos-01.pngGTIN (Global Trade Item Number = globalni broj trgovačke jedinice) je jedinstvena globalna negovoreća identifikacijska šifra trgovačke jedinice i ne sadrži nikakve podatke o toj jedinici. GTIN služi kao ključ za dohvat podataka prethodno zapisanih u bazu. Trgovačke jedinice (proizvodi) se uobičajeno identificiraju GTIN-om, a izražavaju simbologijom crtičnog koda (barkod), najčešće u simbologijama EAN-13, EAN-8, UPC-A i UPC-E. Svaki proizvod na globalnom svjetskom tržištu mora biti označen jedinstvenom identifikacijskom šifrom, tj. GTIN-om (ne smije postojati neki drugi proizvod s istim barkodom).

Orijentacija barkoda-01.pngOrijentacija barkoda prvenstveno je određena postupkom ispisa i bilo kakvom zakrivljenošću artikla. Ako postupak ispisa i zakrivljenost dopuštaju, preferirano postavljanje je u orijentaciji OGRADE, pri čemu su crtice barkoda pozicionirane okomito u odnosu na površinu na kojoj proizvod stoji u svom normalnom položaju za prikaz. 

Zakrivljene površine

Kada se barkod ispisuje na zakrivljenu površinu, ponekad je moguće da krajnji dijelovi simbola nestanu oko krivulje, tako da oba kraja ne mogu biti vidljiva skeneru u isto vrijeme. Vjerojatnije je da će se to dogoditi što je simbol veći i što je pakiranje uže. U tim situacijama, crtice se moraju ispisati koristeći određene kombinacije X-dimenzije i promjera zakrivljene površine (npr. orijentacija OGRADE barkoda na limenci i orijentacija LJESTVE na cilindričnom paketu keksa). To pomaže osigurati da krivulja rezultira prividnim gubitkom visine barkoda, a ne ozbiljnijim prividnim gubitkom kompletnog barkoda.

Više o orijentaciji barkoda pročitajte ovdje.

Vino povratna naknada.png

GS1infoScan i nutritivni podaci na vinima

Jeste li znali da od 8. prosinca 2023. sva vina i aromatizirani proizvodi od vina na tržištu EU moraju imati prikazane nutritivne podatke?

GS1_Wine_Barcode_RGB_2022-11-04.pngPodaci o ambalaži

Budući da je Pravilnikom GTIN postao ključni identifikator ambalaže u koju se stavljaju proizvodi, sve vrste izvještaja koje su proizvođači dužni dostavljati Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU), uključujući i prijavljivanje novog proizvoda, vezani su uz GTIN.

Dodatne obveze proizvođača/uvoznika pića u sustavu povratne naknade možete pronaći na mrežnim stranicama FZOEU.

I atributi (matični podaci) kojima se opisuje proizvod, odnosno njegova ambalaža, također su usklađeni s međunarodnim GS1 GDSN standardom (Prilog XII. Pravilnika o ambalaži i otpadnoj ambalaži). Stoga je svim subjektima koji su obvezni dostavljati matične (statičke) podatke o proizvodu i njegovoj ambalaži omogućeno da to rade elektroničkim putem, korištenjem nacionalnog elektroničkog kataloga GlobeCat®. S obzirom na to da je značajan broj proizvođača svoje proizvode uvrstio u nacionalni elektronički katalog, dopunom podataka koji se odnose na ambalažu znatno se lakše udovoljava uvjetima koje postavlja Pravilnik.