ISBN & ISSN

Za razliku od proizvoda za široku potrošnju koji za identifikaciju svojih proizvoda koriste GTIN-ove (barkodove u EAN-13 simbologiji) dodijeljene od strane svoje nacionalne GS1 organizacije (u RH od strane GS1 Croatia), nakladnici i izdavači knjiga i serijskih publikacija koriste identifikacijske ključeve ISBN za knjige i ISSN za serijske publikacije. Važno je napomenuti kako nakladnici ne plaćaju nacionalnom GS1 uredu pristojbu za korištenje crtičnoga koda.

ISBN i ISSN brojeve ne smiju se koristiti za potrebe označavanja proizvoda široke potrošnje. Više informacija o dobivanju ISBN broja za knjige možete pronaći ovdje, a za dobivane ISSN broja za periodičke publikacije ovdje.

ISMN oznake

Hrvatski ured za ISMN nacionalni je ured koji učlanjuje i popisuje hrvatske nakladnike notirane glazbe. Ured djeluje prema pravilima međunarodnog sustava ISMN-a, sustava brojčanog označivanja, čijom se primjenom jednoznačno identificira notirana glazba. Detaljnije informacije možete pronaći ovdje

Dodatne informacije za izdavače koji prodaju periodička izdanja i novine na području Njemačke

Godine 1994. najveći distributeri za područje Njemačke dogovorili su poseban način označavanja novina i periodičkih publikacija jer u to vrijeme još nije bilo globalnog sporazuma između ISSN-a i tadašnjeg EAN Internationala (danas GS1). Ovaj način označavanja zadržao se do danas. Iako nije kompatibilan sa standardima koji se koriste u ostalim zemljama, treba voditi računa o ovoj specifičnosti, a u daljnjem tekstu objasnit ćemo specifičnosti tog sustava te načine i procedure o postupanju u konkretnim slučajevima.

Primjer crtičnog koda korištenog u Njemačkoj za novine i periodička izdanja sa značenjem pojedinih znamenki. Radi se o specifičnoj strukturi, djelomično govorećoj šifri, internog kodiranja za područje Njemačke.

41.............prefiks za Njemačku

9...............MwSt=7%, 4.......MwSt=19%

08041.......VDZ broj za određeno izdanje/publikaciju

0280.........prodajna cijena, u primjeru 2,80 eura

5...............kontrolna znamenka

03.............ADD-ON (dvoznamenkasti)

Navedenu strukturu koristi 57 distributera u Njemačkoj, tj. svi oni koriste opisanu internu govoreću strukturu. U skladu s tim, izdavači iz Hrvatske, koji žele izvoziti na njemačko tržište preko navedenih distrubutera, moraju se držati tih pravila, iako nisu u skladu s međunarodnim GS1 standardima i standardima ISSN-a. Ako pak izvoze direktno trgovačkim lancima i ne koriste usluge navedenih distributera, mogu i dalje koristiti dosadašnji način kodiranja ISSN brojem izraženim u simbologiji crtičnog koda EAN-13, kako je opisano u GS1 specifikacijama za novine i periodička izdanja. 

Savjeti

Izdavačke kuće koje su uredne članice GS1 Croatia:

Kako bi se izbjeglo dodatno financijsko opterećenje izdavača zbog korištenja internog standarda na području Njemačke za izdavačke kuće koje već koriste globalne GS1 standarde, GS1 Croatia je sa GS1 Germany ustanovila sljedeće:

  • aktivne članice GS1 Croatia su one tvrtke kojima je dodijeljen GS1 prefiks, primarni GLN i koje uredno podmiruju financijske obaveze prema GS1 Croatia;
  • te tvrtke mogu od GS1 Germany tražiti produženje roka za postojeće VDZ brojeve (VDZ nummer) i postojeće GLN brojeve (ILN ili GLN type-2 number) prema obrascima koje je propisala GS1 Germany. Pritom GS1 Germany neće naplaćivati dodatnu naknadu. GS1 Germany će od GS1 Croatia zahtijevati provjeru statusa navedene tvrtke i pisanu potvrdu o tome. 

Izdavačke kuće koje nisu članice GS1 Croatia:

Te tvrtke moraju od GS1 Germany tražiti produženje roka za postojeće VDZ brojeve (VDZ nummer) i postojeće GLN brojeve (ILN ili GLN type-2 number) prema obrascima koje je propisla GS1 Germany. Pri tome moraju GS1 Germany platiti naknadu za tu vrstu usluge. 

O mogućim promjenama vezanim uz ovu problematiku obavještavat ćemo na ovim web-stranicama. Molimo da pažljivo proučite navedene upute, a imate li dodatnih pitanja, kontaktirajte nas na info@gs1hr.org.