...

Kontakt

U skladu sa Zakonom o udrugama i Pravilnikom o porezu na dodanu vrijednost te Rješenjem Gradskog ureda za opću upravu Grada Zagreba od 12. siječnja 2006., KLASA: UP/I-230-02/05-02/1244, URBROJ: 251-07-02/2-06-2, naši podaci su:

 

Puni naziv: GS1 Croatia - Hrvatsko udruženje za automatsku identifikaciju, elektroničku razmjenu podataka i upravljanje poslovnim procesima
Skraćeni naziv: GS1 Croatia
Sjedište:Preradovićeva 35, 10000 Zagreb
OIB: 03365973101
MB: 1420151
RNO broj:54895
GLN:
3855800000005
NKD 2007:
9499 - Djelatnosti ostalih članskih organizacija, d. n.
IBAN:
HR3023600001101734948 (Zagrebačka banka d.d.)
HR1423900011101018004 (Hrvatska poštanska banka d.d.)
SWIFT:
ZABAHR2X
HPBZHR2X
Broj telefona:
01/48-95-000
Broj faksa:
01/48-95-001
E-mail: info@gs1hr.org
Centar za podršku+385/1/55-08-004
gs1-podrska@com.com.hr
Radno vrijemePON - PET 08:00 - 16:00

Podaci o GS1 Croatia dostupni su u Registru udruga RH.