GS1 Globalni standard za sljedivost (GTS - Global Traceability Standard) je standard za poslovni proces, koji opisuje proces sljedivosti neovisno o izboru primijenjene tehnologije. Definira minimum zahtjeva za uspostavu sustava sljedivosti i odgovarajuće GS1 standarde u sustavu upravljanja informacijama za tvrtke svih veličina i bez obzira na sektor kojem pripadaju.

GS1 Globalni standard za sljedivost (GTS) omogućuje sljedivost na globalnoj razini i malim i velikim tvrtkama u cijelom opskrbnom lancu, bez obzira na broj uključenih tvrtki i neovisno o tehnološkom rješenju (crtični kod, RFID, EDI, internet...). 

Globalni standard za sjedivost (GTS):

  • maksimizira upotrebu globalno uspostavljenih i implementiranih alata GS1 sustava standarda, koji jedinstveno identificiraju sljedivu jedinicu, opisuje način formiranja točnih zapisa provedenih transakcija te omogućuje pouzdanu razmjenu informacija o sljedivim jedinicama između poslovnih partnera;
  • udovoljava osnovnim zakonskim i poslovnim zahtjevima/potrebama za isplativim slijeđenjem unatrag ("korak natrag") i praćenjem prema naprijed ("korak naprijed") u bilo kojoj točki u cijelom opskrbnom lancu, bez obzira na broj partnera, provedenih poslovnih procesa i nacionalne granice.

Kako radi proces sljedivosti?

Sljedivost GTS_traceability-infographic-orange.pngGS1 GTS definira poslovna pravila i minimum zahtjeva kojima treba udovoljiti prilikom dizajniranja i uvođenja sustava sljedivosti, koji su okupljeni oko matrice uloga i odgovornosti definiranih za svaki korak u procesu sljedivosti. 

  1. Potproces "Planirati i organizirati" određuje kako dodjeljivati, prikupljati, podijeliti te čuvati podatke za sljedivost. Nadalje, određuje kako upravljati vezama između ulaza, internih procesa i izlaza. Ovaj potproces je preduvjet za sljedivost.
  2. Potproces "Uskladiti matične podatke" određuje kako dodjeljivati identifikacije strankama i fizičkim lokacijama, trgovačkim jedinicama te, ako je primjereno, i imovini. Također, određuje kako razmjenjivati matične podatke s poslovnim partnerima.
  3. Potproces "Zapisati podatke za sljedivost" određuje kako dodijeliti, primijeniti i obuhvatiti identifikaciju sljedivih jedinica te kako prikupljati, podijeliti i pohraniti podatke za sljedivost tijekom fizičkog protoka.
  4. Potproces "Zatražiti slijeđenje" određuje kako inicirati te odgovoriti na zahtjev za slijeđenjem.
  5. Potproces "Koristiti informacije" omogućuje korištenje prethodnih procesa, da bi se primjereno poduzeli koraci koje određuju pravni i poslovni zahtjevi.