Proizvodne tvrtke u segmentu robe široke potrošnje koriste značajne resurse za uspostavu vrijednosti robne marke (brenda) i udovoljavanje zahtjevima partnera, kupaca i lokalne regulative. GS1 je razvio Globalni program za sljedivost (GTC - Global Traceability Conformance programme), čija je svrha pomoć tvrtkama pri uvođenju sustava sljedivosti, temeljenog na najboljoj svjetskoj praksi i globalnim GS1 standardima. Koristeći GS1 GTC Popis za provjeru sljedivosti (GS1 GTC Traceability Checklist), tvrtke mogu provjeriti kvalitetu i integritet uspostavljenog sustava sljedivosti. 

GS1 Globalni program za sljedivost (GS1 GTC) razvijen je zbog provjere uvedenih sustava sljedivosti pomoću strogih pravila zasnovanih na tehničkim kriterijima i dokumentaciji: GS1 Popisu za provjeru sljedivosti (GS1 GTC Checklist).

GS1 Popis za provjeru savršeni je alat za provjeru uvedenog sustava sljedivosti, a ujedno dijagnosticira ispravnost primjene odgovarajućih GS1 standarda (BarCodes, eCom, EPC, GDSN).

Program je zasnovan na GS1 Globalnom standardu za sljedivost i neovisan je o primijenjenoj tehnologiji. Tvrtkama daje smjernice za udovoljavanje najvažnijim međunarodnim propisima u području sljedivosti, kao i zahtjevima za sljedivošću, koje postavljaju najznačajniji standardi kvalitete u prehrambenom sektoru. 

  • omogućuje prilagodbu GS1 Globalnom standardu za sljedivost, tj. prilagodbu najboljoj praksi i globalnim standardima;
  • podržava pravilno uvođenje sljedivosti u cijelom opskrbnom lancu;
  • podržava kontinuiranu usklađenost sa GS1 sustavom standarda i najboljom praksom vezanom uz učinkovitost opskrbnog lanca;
  • daje tehnološki neovisno rješenje za sljedivost.