...

PKPG - Popis kodiranih proizvoda i GLN-ova

PKPG (Popis kodiranih proizvoda i GLN-ova) je besplatna web-aplikacija za dodjelu novih kodova proizvodima (GTIN) i upis lokacija (GLN) te evidenciju iskorištenih kodova s pripadajućim nazivima proizvoda i/ili lokacija, dostupan 24/7 urednim članicama GS1 Croatia.

Preko aplikacije možete u svakom trenutku vidjeti kodove koje ste iskoristili te otvarati nove.