...

Pridruženo članstvo

Kao pridružena članica GS1 Croatia ostvarujete pravo pristupa korisničkim (zaštićenim) web stranicama GS1 Croatia na kojima, između ostalog, možete pronaći u PDF formatu sve stručne brošure i smjernice koje smo izdali. Također, imate pravo sudjelovati (jedna osoba bez naknade) na našem godišnjem stručnom seminaru, te ostvarujete pravo na povlaštene (članske) cijene naših dodatnih usluga (kao što su npr. konzultacije na zahtjev ili pohađanje stručnih edukacijskih radionica).

Innovation.jpg

Naknada za pridruženo članstvo plaća se svake godine za tekuću (kalendarsku) godinu, s time što se u prvoj godini plaća i jednokratna naknada za upis u registar, a svake iduće samo članarina.

Kao pridružena članica NE ostvarujete pravo na upotrebu GS1 identifikatora (GTIN, GLN, itd.), već ukoliko ga trebate, potrebno ga je dodatno zatražiti. Cjenik možete pronaći ovdje.