...

Što je GS1?

GS1 je neprofitna međunarodna organizacija čije je djelovanje usmjereno na unapređenje učinkovitosti i omogućivanje preglednosti cijelog opskrbnog lanca, globalno, u svim sektorima.

GS1_Corporate_Large_RGB_2014-12-17.png

Razrađen paket proizvoda, poslovnih rješenja i tehnologija obuhvaća u svijetu najrasprostranjeniji GS1 sustav standarda, kao što su, nabrojimo najvažnije: crtični kodovi za automatsku identifikaciju proizvoda, usluga i lokacija, eCom, GDSN, EPCglobal i sljedivost. GS1 također nudi široku lepezu usluga, poput stručnog obrazovanja, stručnog usavršavanja, tehničke podrške, savjeta za uspješnu primjenu GS1 sustava standarda, usluga certifikacije, usluga verifikacije itd.

Nakon više od četrdeset godina postojanja, isprva kao EAN (European Numbering Association), a potom pod imenom EAN International, kojem se 1997. pridružuje UCC (Uniform Code Council) - inačica za sjevernoameričku i kanadsku organizaciju koja se bavila automatskom identifikacijom i elektroničkom razmjenom podataka, međunarodna organizacija na sjednici Generalne skupštine, održanoj u svibnju 2003., donijela je odluku o stapanju UCC-a i EAN Internationala u jedinstvenu globalnu organizaciju s novim imenom: GS1 - Global Standards One - s lepezom novih servisa i usluga za tvrtke/korisnike. Od 2005. djeluje kao istinski globalna organizacija s uredima u Bruxellesu (Belgija) i Princetonu (New Jersey, SAD).


Zasto GS1 globalni 2019.png
Karta svijeta GS1.png

 

Iako je GS1 sustav standarda sedamdesetih godina prošlog stoljeća ponajprije primjenjivala trgovina na malo, vrlo brzo proširio se na niz komercijalnih i industrijskih sektora za identifikaciju namirnica i knjiga, tekstilnih proizvoda, automobilskih dijelova, kao i mnogih drugih proizvoda i usluga, a primjenu je našao i u novim sektorima: zdravstvu, obrani itd.

Nacionalne GS1 organizacije djeluju u pravilu kao entiteti na razini države, koji svojim tvrtkama članicama pružaju punu stručnu potporu pri uvođenju i primjeni GS1 sustava standarda na domicilnom jeziku. Točnije, njihova je nadležnost:

 • proučavanje GS1 sustava standarda i odgovarajućih specifikacija, standarda, poslovnih modela i rješenja, uputa, studija, priručnika i sl.;
 • oblikovanje politike, usmjeravanje, usklađivanje i nadgledanje primjene GS1 sustava standarda u zemlji u kojoj djeluju;
 • dodjela prefiksa i prava na upotrebu GS1 sustava standarda punopravnim članicama u skladu s pravilima međunarodne GS1 organizacije, kao i izmjena podataka o članici te nadzor upotrebe GS1 identifikacijskih kodova u skladu s pravilima međunarodne GS1 organizacije;
 • poticanje upotrebe GS1 sustava putem standarda za automatsku identifikaciju proizvoda, usluga i lokacija, standarda za reprezentaciju podataka, standarda za elektroničku razmjenu podataka te poslovnih modela i rješenja na nacionalnoj razini i to odgovarajućom izobrazbom, osnivanjem stručnih komisija za ciljane projekte, tiskanjem stručnih publikacija, seminarima i sl.;
 • pružanje stručne pomoći pravnim i fizičkim osobama, organizacijama i institucijama u vezi sa GS1 sustavom standarda;
 • nadzor i zaštita GS1 sustava standarda radi sprečavanja zloupotrebe i očuvanja konzistentnosti;
 • edukacija članica: sustavom seminara, radnih grupa, komisija i sl. te putem stručnoga glasila, tematskih brošura, web-stranica itd.;
 • suradnja sa srodnim GS1 udruženjima u svijetu;
 • uspostavljanje i trajno unapređivanje suradnje sa strateškim partnerima na lokalnoj i regionalnoj razini, kao što su: GCI, ECR, ministarstva, komore, uredi za ISSN, ISBN, ISO itd.

Danas GS1 djeluje u 155 zemalja, koristi se u više od 20 industrijskih sektora, u poslovanju više od milijun tvrtki - od obrta i malih obiteljskih tvrtki do multinacionalnih kompanija, a svakodnevno se obavi više od 5 milijardi skeniranja.

Više o GS1 pročitajte na web-stranicama: www.gs1.org.

Osnovne industrije u kojima djeluje globalna GS1 organizacija su:


GS1 surađuje sa ...


ISO (International Organization for Standardization)

 • Međunarodna organizacija za standardizaciju 

  ISO 3.png

  GS1 već godinama surađuje sa ISO-m (International Organization for Standardisation), najvećom svjetskom organizacijom za razvoj standarda. GS1 i ISO dijele iste vrijednosti i uvjerenje o važnosti neutralnih, globalnih standarda. Upravo to je razlog zašto je tako puno GS1 standarda u skladu sa ISO stanardima, uključujući GS1 Barcodes, EDI i RFID.

  Saznajte više

NATO (North Atlantic Treaty Organization)

 • Sjevernoatlantski savez

  Nato logo.png

  Obrambeni (vojni) sektor svjestan je izazova u vlastitom opskrbnom lancu koji se često isprepliće s komercijalnim trgovačkim lancima. GS1 na međunarodnoj razini surađuje s obrambenim sektorom, kako bi usvojio najčešće korištene komercijalne standarde u svijetu - GS1 standarde.

  GS1 sustav je prihvaćen i implementiran u alate koje koristi NATO, kao i mnoge nacionalne vojne institucije. Primjena GS1 sustava usmjerena je na GIAI (Global Individual Asset Identifier) za učinkovitije upravljanje imovinom te SSCC (Serial Shipping Container Code) za podršku logistici.

  Godine 2006. potpisan je Sporazum o tehničkoj suradnji na globalnoj razini između GS1 i NATO-a.

UN (Ujedinjeni narodi)

 • GS1 u suradnji sa UN-om podržava održivu poljoprivredu diljem svijeta

  un3.jpg

  Inicijativa pod nazivom “The Blue Number Initiative, A Global Registry for Sustainable Farmers“ oslanja se na GS1 registar lokacija i GS1 standarde označavanja (GLN), što poljoprivrednicima, državnim institucijama i drugima omogućuje jedinstvenu identifikaciju lokacija te međusobnu komunikaciju kroz cijeli opskrbni lanac, uz upotrebu zajedničkog poslovnog jezika.

  Koristeći GLN, GS1 registar svakom poljoprivrednom gospodarstvu, neovisno o veličini i proizvodnji, dodjeljuje jedinstveni identifikator te evidentira certifikat svakog pojedinog gospodarstva, vezan uz održivi razvoj. Sve to dodatno otvara vrata globalnog tržišta hrane manjim poljoprivrednim gospodarstvima, osobito iz država u razvoju.

  Za više informacija pročitajte:

  Objava za medije

  Globalni registar farmi za UN

  GS1 i održivost

WHO (World Health Organization)

 • Svjetska zdravstvena organizacija 

  Logo-WHO2.jpg

  World Health Organization (WHO) i GS1 godinama surađuju u sklopu GS1 Healthcare inicijative s ciljem daljnjeg razvoja GS1 standarda u zdravstvu.

WCO (World Customs Organization)

 • Međunarodna carinska organizacija

  wco2.png

  Carinska služba integralni je sudionik međunarodnih opskrbnih lanaca. Iako je njezina ključna uloga kontrola međugraničnog prometa robe te prikupljanje carinskih pristojbi i taksi, sve je važnija i u sigurnosti međunarodnih opskrbnih lanaca, kao i njihovu legitimitetu.

  GS1 organizacija ima dugogodišnje iskustvo u suradnji s Međunarodnom carinskom organizacijom (WCO - World Customs Organisation) koja je usmjerena na jedinstvenost svih carinskih poslova diljem svijeta. Predstavljaju je 174 nacionalne carinske službe koje zajedno obrade 98% prometa u međunarodnoj trgovini. WCO na globalnoj razini postavlja strateške smjernice za rad nacionalnih carinskih organizacija.

  Sporazum o međusobnom uvažavanju (Memorandum of Understanding) između GS1 i WCO potpisan je u studenome 2007. u znak prepoznavanja širokog spektra zajedničkih poslovnih interesa i postavljanja okvira suradnje.

  Želite li saznati više o tome, pogledajte sljedeće dokumente:

ISSN (International Standard Serial Number)

 • Serijske publikacije

  LOGO_ISSN.jpg

  ISDS International Center (zadužen za održavanje ISSN sustava) i GS1 (prijašnji naziv EAN Association) sklopili su ugovor o suradnji 1983. godine. Kako bi se omogućilo korištenje ISSN sustava pod uvjetima kompatibilnima sa GS1 sustavom, GS1 je dodijelio prefiks 977 isključivo za identifikaciju serijskih publikacija unutar ISSN-a.

ISBN/ISMN (International Standard Book Number/International Standard Music Numbering)

 • Knjige i notna građa

  isbn_logo.jpg

  U knjižarstvu je barkod sve važniji i popularniji. Stoga su 2005. Međunarodna ISBN agencija i GS1 sklopile Ugovor o suradnji, čime se podupire zajednički razvoj standarda vezanih uz publikacije. Prema tom dogovoru, EAN kodovi za knjige započinju prefiksima 978 ili 979. Dio 979 prefiksa koristi ISMN agencija (International Standard Music Number = Međunarodni standardni broj notne građe) za identifikaciju notne građe. Za razliku od drugih proizvođača, izvođači ne plaćaju pristojbu za korištenje EAN koda za knjige, već samo snose troškove izrade barkoda.

UNDCP (United Nations Office on Drugs and Crime)

 • Ured Ujedinjenih naroda za drogu i kriminal 

  unodc.png

  UNDCP (United Nations International Drug Control Programme) i GS1 sklopili su ugovor o suradnji 1995., kako bi započeli s primjenom EAN/UPC sustava za identifikaciju narkotika, psihotropnih tvari i drugih kontroliranih supstancija. Time se UNDCP-u omogućilo uspješnije praćenje i kontrola kretanja tih supstancija između država, kao i identifikacija svjetskih regulatornih tijela, koristeći unificiranu strukturu numeriranja. Tim ugovorom UNDCP-u je dodijeljen prefiks 9509999.

Global Halal Data Pool

 • Halal.jpg

  Global Halal Data Pool (GHDP) je globalna inicijativa koja spaja akreditirane Halal proizvođače, dobavljače i trgovce na globalnom tržištu. GHDP služi kao baza informacija o proizvodima i uslugama i izvor sljedivosti i Halal integriteta. Više o GHDP možete saznati ovdje.