...

ECR Croatia

ab81b314be6b931a.pngVizija: U suradnji svih sudionika u opskrbnom lancu, ispuniti želje potrošača bolje, brže, uz niže troškove i na održiv način, primjenom zajedničkih poslovnih procesa koji donose dodanu vrijednost.

ECR (Efficient Consumer Response - efikasan odgovor potrošaču) koncept pokrenut je i primjenjuje se od sredine 90-ih godina prošlog stoljeća, a predstavlja novi poslovni pristup koji podrazumijeva blisku suradnju svih partnera u opskrbnom lancu s ciljem da se želje potrošača ispune brže, bolje, uz niže troškove i na održiv način.

Spomenuti koncept podrazumijeva proaktivan sustav kojim upravljaju potrošači, u kojem sudionici u opskrbnom lancu rade zajedno na maksimaliziranju vrijednosti za potrošača, uz istodobno smanjivanje vlastitih troškova. Zajednički rad svih sudionika u opskrbnom lancu znači stvaranje zajedničke strategije te razmjenu stručnih znanja i iskustva, čime se stvara zajednička vrijednost koja omogućuje zadovoljenje potreba potrošača bolje nego što bi bilo koja samostalna kompanija mogla sama učiniti.

ECR koncept zbog strateške važnosti podrazumijeva neposredno sudjelovanje i međusobnu suradnju top menadžmenta tvrtki-sudionika u opskrbnom lancu (proizvođača, trgovačkih tvrtki, distributera, špeditera i sl.).

Budući da je gospodarstvo Republike Hrvatske neodvojivi dio globalnog tržišta i trendova koji na njemu prevladavaju, potreba za pokretanjem ECR inicijative nužno se pojavila i kod nas te je krajem rujna 2006. hrvatska nacionalna ECR inicijativa - ECR Croatia započela s aktivnostima.

ECR Croatia djeluje kao zaseban sektor u okviru GS1 Croatia, koji pruža potrebnu logističku, financijsku i stručnu podršku radu ECR udruge.
Partnerstvo između GS1 i ECR udruženja ima ciljeve posebno važne za hrvatsko gospodarstvo, od kojih izdvajamo sljedeće:

 • promoviranje primjene GS1 sustava standarda za automatsku identifikaciju proizvoda, usluga i lokacija;
 • podržavanje primjene EDI-a (elektroničke razmjene podataka) kroz rad stručnih i korisničkih grupa te e-CRODOK-a (hrvatskog standarda za elektroničke dokumente);
 • primjenu GS1 rješenja za GDSN (globalnu sinkronizaciju podataka) - GlobeCat® (stari naziv eCrokat®; hrvatski elektronički katalog);
 • pripremu hrvatskoga gospodarstva za uvođenje iduće generacije standarda za automatsku identifikaciju - EPC (Electronic Product Code).

Ured ECR Croatia

 • Kontakt:

  GS1 Croatia
  Za ECR Croatia
  Preradovićeva 35
  10000 ZAGREB

  e-mail: info@gs1hr.org

Nacionalne ECR inicijative na razini Europe organizirane su u sklopu krovne organizacije - ECR Europe, čije je sjedište u Bruxellesu. Ova asocijacija koordinira mnoge ECR projekte na međunarodnoj i nacionalnoj razini, od kojih posebno ističemo ECR konferenciju koja jednom godišnje na istome mjestu okuplja nekoliko stotina sudionika, uglavnom CEO-e najvećih europskih i svjetskih kompanija.

ECR Europe sastoji se od 23 nacionalne ECR inicijative, a ECR Croatia je punopravna članica ECR Europe postala 2008. godine, čime su hrvatske tvrtke dobile mogućnost sudjelovanja u ECR projektima na regionalnoj i međunarodnoj razini.