...

GS1 Croatia

GS1 Croatia - Hrvatsko udruženje za automatsku identifikaciju, elektroničku razmjenu podataka i upravljanje poslovnim procesima dio je međunarodnog sustava kojeg čine 114 nacionalnih organizacija za automatsku identifikaciju i elektroničku razmjenu podataka, ima cjelovitu strukturu i sva ovlaštenja nacionalne organizacije međunarodnog GS1 sustava te je s više od 3000 članica isključivi nositelj licencije GS1 u Republici Hrvatskoj. 

Cilj GS1 Croatia jest unapređivanje gospodarskih djelatnosti svojih članica te što uspješnije povezivanje poslovnih subjekata u RH, kao i jačanje i usklađivanje poslovne suradnje hrvatskoga gospodarstva s inozemnim tvrtkama i međunarodnim organizacijama na području primjene standarda, promicanja sustava automatske identifikacije i elektroničke razmjene podataka te unapređivanja poslovnih procesa.

Primjenom GS1 sustava standarda i poslovnih modela te tehnoloških rješenja poslovanje je brže i učinkovitije, povećana je preglednost cijelog opskrbnog lanca, omogućena transparentnost postupaka i rada svake faze poslovanja i razmjene, minimizirane su pogreške, omogućene trenutačne fazne kontrole, a istovremeno smanjeni troškovi svih sudionika u globalnom opskrbnom lancu.

Zasto GS1 globalni 2019.png

Djelovanje GS1 Croatia ponajprije je usmjereno na:

  • primjenu standarda za automatsku identifikaciju proizvoda, usluga i lokacija, standarda za reprezentaciju podataka, standarda za elektroničku razmjenu podataka te upravljanje poslovnim procesima primjenom GS1 sustava standarda;
  • pružanje pomoći industrijskim, poljoprivrednim, trgovačkim, prijevozničkim i drugim pravnim i fizičkim osobama, organizacijama i institucijama u primjeni GS1 sustava standarda u Republici Hrvatskoj;
  • poticanje široke upotrebe standarda za automatsku identifikaciju, standarda za elektroničko poslovanje, primjenu globalne sinkronizacije podataka, globalnih standarda utemeljenih na radiofrekvencijskoj identifikaciji te upotrebe poslovnih modela i rješenja primjenom GS1 sustava standarda u gospodarskim subjekatima i institucijama u Republici Hrvatskoj;
  • određivanje načina primjene GS1 sustava standarda u Republici Hrvatskoj i poticanje svih gospodarskih sektora (industrije, trgovine, poduzetništva itd.) i javnih službi na njegovu primjenu;
  • primjenu pravila GS1 sustava standarda i sudjelovanje u radu i razvoju međunarodne GS1 organizacije;
  • osiguravanje financijskih sredstava za izvršavanje zadaća GS1 Croatia, kao i podmirivanje obveza prema međunarodnoj GS1 organizaciji te prema drugim međunarodnim organizacijama s kojima GS1 Croatia ima ugovorne odnose.

Generalna skupština na svojoj je sjednici, održanoj 9. prosinca 2005. u Zagrebu, uz ostale relevantne dokumente, usvojila Statut GS1 Croatia, a Središnji ured za opću upravu u Zagrebu registrirao je udrugu pod novim imenom - GS1 Croatia. Udruženje GS1 Croatia nastavlja djelovanje Hrvatskog udruženja za kodiranje EAN CROATIA i jedini je koncesionar za obavljanje GS1 djelatnosti na temelju Ugovora o licenciji i Pravila ponašanja potpisanog s međunarodnom GS1 organizacijom te je jedina ovlaštena za implementaciju i podršku primjeni GS1 sustava u Hrvatskoj.

Udruženje GS1 Croatia je neprofitna, pravno samostalna, poslovno neutralna organizacija, čiji je cilj i zadatak osluškivati potrebe i biti na usluzi korisnicima GS1 sustava standarda, podjednako malim i srednjim tvrtkama i obrtima u Republici Hrvatskoj, kao i multinacionalnim kompanijama, te omogućiti neutralnu platformu za otvorenu suradnju između svih poslovnih partnera i gospodarskih institucija.

Sav prikupljeni novac obavezno se ulaže u razvoj sustava, širenje primjene u nove sektore, edukaciju i podizanje razine usluga članicama, tehnički razvoj standarda i unapređenje rada, ponajprije nacionalne, ali i međunarodne GS1 organizacije.

Rad Udruženja usmjeravaju i vode korisnici GS1 sustava standarda i poslovnih rješenja, a GS1 Croatia sustavno razvija i unapređuje suradnju sa srodnim međunarodnim tijelima (GCI, ECR, UN, NATO, ISSN, ISBN, ISO), komorama i državnim institucijama.

Članstvo 2018.png

  

ISO norma u GS1 CroatiaSektori