...

Verifikacija barkoda

Verifikacija crtičnih kodova i logističkih naljepnica

Budite sigurni da se vaši barkodovi skeniraju pravilno već prvi put, svaki put, diljem svijeta.


Zašto verificirati barkodove?

 • Uštedite vrijeme i novacverifikacija 2.png – izbjegnite dodatne troškove vezane uz redizajn i ponovno tiskanje pakiranja te troškove povlačenja proizvoda s nečitkim barkodovima s tržišta.

 • Poboljšajte odnos s poslovnim partnerima – sve više trgovačkih kuća sve manje tolerira nečitke barkodove te naplaćuje dodatne naknade ako ih pronađe u svom asortimanu.

 • Usluga kojoj možete vjerovati – verifikaciju barkodova u GS1 Croatia obavljaju vodeći hrvatski stručnjaci za barkodove. Nakon završetka procesa verifikacije dobit ćete GS1 izvještaj o rezultatima verifikacije te njihovu analizu, u skladu sa GS1 standardima, kao i ISO/IEC standardima.



Želim verifikaciju



Normiranje postupka i procedura

 • kompletan postupak je dokumentiran;
 • razrađeni su dokumenti i obrasci;
 • formiran je tehnički tim, određen voditelj i stručni suradnici;
 • normirano je vrijeme za pojedine faze obrade;
 • utvrđeno je minimalno i maksimalno vrijeme za pojedine vrste verifikacija;
 • nabavljena je oprema i prostor za obavljanje svih verifikacija;
 • utvrđen je cjenik;
 • definiran je način zaprimanja uzoraka;
 • utvrđen je način otpreme dokumenata s rezultatima verifikacije i izvještavanje članica;
 • vodi se periodička statistika postupaka, kako bi se mogli unaprijediti.

Što normirana usluga verifikacije znači članicama?

Unapređenje usluge verifikacije podrazumijevalo je i izradu poslovnog modela sa svim interakcijama, koji se ukratko može opisati aktivnostima kao što su dostava uzoraka, zaprimanje uzoraka, priprema za verifikaciju, proces verifikacije, izvještaj o rezultatima verifikacije, ovjera dokumenata o obavljenoj verifikaciji, otprema dokumenata - rezultata verifikacije.

Svaka aktivnost može se opisati na sljedeći način:

Dostava uzoraka

Analiza i verifikacija mogu se obaviti samo na stvarnim uzorcima koji se mogu dostaviti poštom i osobnom dostavom (samo iznimno može se prihvatiti dostava e-mailom kao privitak (attachment) i to kad se radi kontrola sintakse kodova, a ne čitkosti aplikacija; u tom slučaju format privitka mora biti PDF). Bez obzira na način dostave, Zahtjev za verifikaciju mora biti ispunjen i dostavljen uz uzorke te sadržavati podatke o naručitelju, tvrtki, odgovornoj osobi, kontaktu - telefon/faks/mail, adresi/pošti i popis priloga, kako bi se omogućila točnost obrade naručene usluge verifikacije te točan naslov na koji se dostavljaju izvještaji i račun.

Zaprimanje uzoraka

Uzorci se zaprimaju i pošiljke evidentiraju u Knjizi ulazne pošte kao i ostala ulazna korespondencija i prosljeđuju u nadležnu stručnu službu za verifikaciju. Svaki popratni dokument označuje se datumom zaprimanja i urudžbenim brojem. Te oznake ne smiju se stavljati na uzorke. Ako nema popratnog dokumenta, on se generira i oznake se stave na njega prije verifikacije (to može biti slučaj kod osobne dostave). Nadležna služba evidentira zaprimljene uzorke i otvara radni nalog za postupak verifikacije te definira testove koje je potrebno obaviti.

Priprema za verifikaciju

Ovisno o tipu verifikacije, potrebno je upisati osnovne podatke koji će se koristiti prilikom generiranja izvještaja, otpremnice i računa te pripremiti uzorke za verifikaciju. Naime, ako se radi o velikom broju uzoraka, potrebno je svaki uzorak označiti na odgovarajući način, kako bi se u izvještaju točno povezali uzorci s dokumentima o rezultatima verifikacije.

Postupak verifikacije

Pripremljeni uzorci se obrađuju u postupku verifikacije. Za to se koristi oprema: LVS INTEGRA 9510, PSC QUICK CHECK 150, ručni uređaj za verifikaciju, RJS AUTOSCAN II stolni uređaj za verifikaciju. Osim navedene elektroničke opreme, koriste se i obrasci za provjeru dimenzija i boja te druga priručna oprema.

Izvještaj o rezultatima verifikacije

Nakon obavljenih testova i analiza, u GS1 izvještaju o rezultatima verifikacije potrebno je interpretirati dobivene analize i dati stručno mišljenje. Ako se radi o jednostavnoj problematici, dokument će generirati stručni suradnik, a kompleksnu verifikaciju i stručno mišljenje priprema tehnički savjetnik.

Otprema rezultata verifikacije

GS1 izvještaj o rezultatima verifikacije s fotokopijama uzoraka i računom evidentiraju se u Knjizi odlazne pošte i otpremaju kao i ostala odlazna korespondencija.

oecff6a0ea728ddd.jpg



Verifikacija 2D koda u GS1 Croatia

GS1 Croatia ima model LVS INTEGRA 9510 verifikatora crtičnog koda. Osim što je značajno pojednostavljen i ubrzan proces verifikacije jednodimenzionalnih crtičnih kodova, mogu se verificirati i 2D kodovi.

w5cbbb6fc75250ee.jpg

 

t4770ae85ebbad65.jpg

Slika 1: Jedan od ekrana aplikacije na verifikatoru LVS INTEGRA 9510

 

Digitalna slika crtičnog koda (1D i / ili 2D) osnova je za analizu koja se provodi programski uz određene polazne postavke. To su prije svega standardi (ISO/IEC) prema kojima se izražavaju rezultati, kao i personalizirane postavke uređaja koje se sa standardima usklađuju u procesu kalibracije uređaja.

 

ec569184f43c1549.jpg

Slika 2: Osim jednodimenzionalnih crtičnih kodova, verificiraju se i 2D kodovi

 

Unaprijeđen je i proces izrade finalnog izvještaja. Prema službenom GS1 dokumentu (General Specification v12, poglavlje 5.5.3.5. - GS1 Bar Code Verification Template) definiran je unificirani predložak prema kojem sve nacionalne organizacije prikazuju rezultate verifikacije. Izvještaji u formatu preporučenom u GS1 General Specifications generiraju se automatski i eksportiraju u MS Word. GS1 Croatia generira izvještaje na engleskom i hrvatskom jeziku.

 

o815c05a14d41a50.jpg

Slika 3: Izvještaji u formatu preporučenom u GS1 General Specifications generiraju se automatski i eksportiraju u MS Word 

 

Posebna konfiguracija omogućuje verifikaciju 1D i 2D crtičnih kodova malih dimenzija, a radi se o kameri visoke rezolucije za kodove maksimalno široke 76 mm (3“). Budući da često treba verificirati logističke naljepnice na kojima su kodovi veće širine (do 148 mm), nabavljena je i kamera koja očitava kodove široke do 156 mm (6,125“), ali uz malo nižu rezoluciju.

 

d34d38eb74271a6c.JPG

Slika 4: Puna konfiguracija instalirana u GS1 Croatia. Sastoji se od osnovnog i dodatnog modula spojenih na računalo

 


Potreba za verifikacijom barkoda

Verifikacija crtičnih kodova i logističkih naljepnica je višegodišnji stručni servis koji udruženje GS1 Croatia pruža svojim članicama, a sve veći zahtjevi globalnog i lokalnih tržišta i sudionika u opskrbnom lancu nameću i potrebu normiranja ovog tipa usluga u skladu sa GS1 generalnim specifikacijama: tako se omogućuju brži, efikasniji i neometani protok roba te zahtjevne kontrole i praćenje trgovačkih, transportnih i logističkih jedinica. Prije se verifikacija obavljala "od slučaja do slučaja", ali prihvaćanjem  standarda kao što je ELL - Europska logistička naljepnica (European Logistic Label), zahtijevaju se detaljno razrađen i jasan postupak i stručna dokumentacija o obavljenoj provjeri. Osim toga, pojedine trgovačke kuće zainteresirane su za kontinuiranu kontrolu kvalitete crtičnih kodova na pojedinačnim pakiranjima (trgovačkim jedinicama) i logističkih naljepnica na transportnim pakiranjima i paletama.