...

Crtični kodovi - kvaliteta i verifikacija

TRAJANJE:    9.30 – 14.30, pauza za kavu, ručak

CILJ I SVRHA:    Radionica je zamišljena kao kombinacija predavanja (prezentacija) i interaktivnog dijaloga s polaznicima. Poslovni subjekti koji se prijave na radionicu grupirat će se prema poslovnom profilu (djelatnosti/sektoru) i u skladu s tim, modelirat će se i sadržaj predavanja (prezentacija). Radionice su namijenjene sljedećem profilu polaznika: djelatnici u tvrtkama koje samostalno kreiraju ambalažu s deklaracijama, voditelj razvoja ambalaže, voditelj upravljanja kvalitetom (Quality Assurance Manager),  tvrtkama koje se bave pripremom za tisak, grafičarima.

PREDAVAČ:   Damir Šegović, tehnički savjetnik, GS1 Croatia

SADRŽAJ:

Uvod – crtični kodovi

 • Što je GS1?
 • Kratki prikaz:
  • povijesti, organizacijskog oblika, aktualnog  stanja;
  • područja djelovanja.
 • Identifikacija, klasifikacija
 • GS1 Standardi za identifikaciju – Identifikacijski ključevi
  • GTIN (Global Trade Item Number)
  • GLN (Global Location Number)
  • SSCC (Serial Shiping Container Code)
 • Crtični kod
  • Što je crtični kod, kako funkcionira?
  • Jednodimenzionalni, dvodimenzionalni
  • Crtični kodovi: EAN-8, EAN-13, ITF-14, GS1-128, GS1-DataBar (RSS), DataMatrix
 • Praktična primjena u sadašnjim poslovnim modelima

Verifikacija

 •  Osnovna pravila za kreiranje crtičnog koda
  • Simbologija
  • Dimenzije
  • Boje
  • Svijetle margine
  • Položaj na ambalaži
 • Savjeti za samostalno kreiranje crtičnog koda
 • Skeniranje i verifikacija
 • ISO / IEC 15416  standard za ispitivanje kvalitete linearnih crtičnih kodova
 • Utjecaj različitih deformacija na kvalitetu crtičnog koda za prodajne jedinice:
  • Pogrešan odabir boja
  • Pogrešan odabir podloge
  • Pogrešne dimenzije
  • Premale svijetle margine
  • Razne deformacije u procesu tiskanja
  • Razni primjeri iz prakse
  • Korektivni postupci
 • Poseban osvrt na GS1-128 simbologiju:
  • Najčešće pogreške
  • Savjeti
 • Poseban osvrt na dvodimenzionalne kodove:
  • GS1 Databar
  • GS1 Datamatrix
  • GS1 QR kod
  • PDF-417

 LITERATURA / MATERIJALI:

 • Materijali na USB-u*
 • Brošure u izdanju GS1 Croatia
 • NOVOSTI GS1 Croatia – sva dosadašnja izdanja
 • Prezentacije korištene tijekom edukacije
 • GS1 manuals and specifications

*Radi dinamičnog razvoja globalnog GS1 sustava standarda materijali na USB-u uvijek sadrže aktualnu verziju specifikacija i priručnika u trenutku održavanja tečaja.