...

Već koristim kodove

KorisniciKorisničke stranice

Ako ste članica GS1 Croatia i koristite GS1 identifikatore, ali:

  • trebate kopiju računa,
  • želite promijeniti podatke za kontakt,
  • želite uvid u izdana Rješenja i GLN-ove,

prijavite se u gornjem desnom kutu ekrana na Korisničke stranice.Praktične informacije o implementaciji barkodova, odabirnu ispravne veličine i boje barkoda, kao i mnoge druge korisne informacije možete pročitati ovdje.

Ako ste se već učlanili u GS1 Croatia i koristite GS1 identifikatore, a u svojem poslovanju zatrebate dodatne GS1 identifikatore, pisani upit (u kojem ćete navesti koju vrstu i kapacitet dodatnog GS1 identifikatora trebate) dostavite na e-mail info@gs1hr.org ili faks 01/48-95-001.

U najkraćem mogućem roku poslat ćemo vam pisanu uputu s administrativnim i financijskim uvjetima dodjele dodatnog GS1 identifikatora.

Za dodjelu novih kodova proizvodima i evidenciju iskorištenih kodova s nazivima proizvoda koristite našu besplatnu PKPG aplikaciju, dostupnu 24/7 svim urednim članicama GS1 Croatia. Više o PKPG saznajte ovdje.

Prijenos kodova između gospodarskih subjekata nije dopušten! Prijenos prava upotrebe GS1 identifikatora je prema pravilima međunarodne GS1 organizacije najstrože zabranjen, budući da bi u tom slučaju došlo do teškog narušavanja globalnog GS1 sustava standarda.

Eventualno odobrenje prijenosa prava upotrebe GS1 identifikatora može se dobiti isključivo ako su razlozi opravdani, uz odobrenje GS1 Croatia te u skladu s pravilima opisanim u Generalnim specifikacijama i uvjetima navedenim u cjeniku dodatnih usluga.

Za dodatna pitanja kontaktirajte GS1 Croatia.

Svaka članica ima pravo na vlastiti zahtjev istupiti iz članstva. Zahtjev za istupanjem iz članstva podnosi se isključivo u pisanom obliku te stupa na snagu nakon isteka kalendarske godine u kojoj je podnesen.  

Istupanjem iz članstva gubi se pravo uporabe GS1 identifikatora od 1. siječnja godine u kojoj stupa na snagu, o čemu ste dužni unaprijed pisanim putem izvijestiti sve Vaše poslovne partnere, a otisnute GS1 barkodove na postojećoj ambalaži poništiti (prelijepiti i/ili precrtati).

Istupanjem iz članstva gubi se pravo uporabe svih identifikatora iz GS1 sustava (EAN-13, EAN-8, GLN, CRO-SCAN i drugi). U slučaju svake daljnje neovlaštene upotrebe GS1 identifikatora, GS1 Croatia pokreće kazneni postupak protiv odgovorne osobe u gospodarskom subjektu koji u promet stavlja proizvode s nevrijedećim GS1 identifikatorima, kao i parnični postupak radi zaštite žiga te posebice, zabrane distribucije proizvoda koji neovlašteno nose GS1 identifikator.

Ako želite istupiti iz GS1 Croatia, kontaktirajte nas na info@gs1hr.org kako bismo vam dostavili potrebne obrasce za istupanje iz članstva koje ćete trebati poslati preporučenom poštom na ruke direktora GS1 Croatia do kraja godine, s pravnim učincima u sljedećoj godini. 

Za dodatna pitanja kontaktirajte GS1 Croatia.