...

Već koristim kodove

KorisniciKorisničke stranice

Ako ste članica GS1 Croatia i koristite GS1 identifikatore, ali:

  • trebate kopiju računa,
  • želite promijeniti podatke za kontakt,
  • želite uvid u izdana Rješenja i GLN-ove,

prijavite se u gornjem desnom kutu ekrana na Korisničke stranice.Praktične informacije o implementaciji barkodova, odabirnu ispravne veličine i boje barkoda, kao i mnoge druge korisne informacije možete pročitati ovdje.

Ako ste se već učlanili u GS1 Croatia i koristite GS1 identifikatore, a u svojem poslovanju zatrebate dodatne GS1 identifikatore, pisani upit (u kojem ćete navesti koju vrstu i kapacitet dodatnog GS1 identifikatora trebate) dostavite na e-mail info@gs1hr.org ili faks 01/48-95-001.

U najkraćem mogućem roku poslat ćemo vam pisanu uputu s administrativnim i financijskim uvjetima dodjele dodatnog GS1 identifikatora.

Za dodjelu novih kodova proizvodima i evidenciju iskorištenih kodova s nazivima proizvoda koristite našu besplatnu PKPG aplikaciju, dostupnu 24/7 svim urednim članicama GS1 Croatia. Više o PKPG saznajte ovdje.

Prijenos kodova između gospodarskih subjekata nije dopušten! Prijenos prava upotrebe GS1 identifikatora je prema pravilima međunarodne GS1 organizacije najstrože zabranjen, budući da bi u tom slučaju došlo do teškog narušavanja globalnog GS1 sustava standarda.

Eventualno odobrenje prijenosa prava upotrebe GS1 identifikatora može se dobiti isključivo ako su razlozi opravdani, uz odobrenje GS1 Croatia te u skladu s pravilima opisanim u Generalnim specifikacijama i uvjetima navedenim u cjeniku dodatnih usluga.

Za dodatna pitanja kontaktirajte GS1 Croatia.

Svaka članica ima pravo na vlastiti zahtjev istupiti iz članstva. Zahtjev za istupanjem iz članstva podnosi se isključivo u pisanom obliku te stupa na snagu nakon isteka kalendarske godine u kojoj je podnesen.  

Istupanjem iz članstva gubi se pravo uporabe GS1 identifikatora od 1. siječnja godine u kojoj stupa na snagu, o čemu ste dužni unaprijed pisanim putem izvijestiti sve Vaše poslovne partnere, a otisnute GS1 barkodove na postojećoj ambalaži poništiti (prelijepiti i/ili precrtati).

Istupanjem iz članstva gubi se pravo korištenja svih identifikatora iz GS1 sustava (EAN-13, EAN-8, GLN, CRO-SCAN i drugi). U slučaju svake daljnje neovlaštene upotrebe GS1 identifikatora, GS1 Croatia pokreće kazneni postupak protiv odgovorne osobe u gospodarskom subjektu koji u promet stavlja proizvode s nevrijedećim GS1 identifikatorima, kao i parnični postupak radi zaštite žiga te posebice, zabrane distribucije proizvoda koji neovlašteno nose GS1 identifikator.

Ako želite istupiti iz GS1 Croatia, popunite Zahtjev za istupanje iz članstva te ga pošaljite preporučenom poštom na ruke direktora GS1 Croatia do kraja godine, s pravnim učincima u sljedećoj godini. 

Za dodatna pitanja kontaktirajte GS1 Croatia.