...

Kako do barkoda

Objašnjenje pojmova

Kako bismo vam olakšali izbor GS1 identifikatora koji će najbolje odgovarati vašem poslovanju, donosimo popis s kratkim pojašnjenjima:

1. EAN-13 je kod koji se odobrava za robu široke potrošnje.

2. EAN-8 je skraćena verzija koda EAN-13, a odobrava se za proizvode vrlo malih dimenzija (premalih za aplikaciju EAN-13 koda), na temelju posebnog zahtjeva za Tehničku komisiju, uz koji je potrebno dostaviti i idejno rješenje ambalaže.

3. CRO-SCAN je kod koji se odobrava za robu s promjenjivom težinom (riba, meso, sirevi i sl.).

4. Pridruženim članicama (dobavljačima hardwarea i softwarea, grafičkim poduzećima i dr.) ne dodjeljuju se GTIN-ovi i GLN-ovi.

5. GLN (Global Location Number - globalni lokacijski broj) odobrava se za identifikaciju lokacije (nabava, proizvodnja, skladište, uprava, računovodstvo i sl.), a ne proizvoda. Više o postupku dodjele GLN-a pročitajte ovdje.


VAŽNO

Rad ureda tokom pandemije korona-virusa

 • GS1_Symbol_Warning_Sign.pngObzirom na situaciju u RH vezanu uz epidemiju korona-virusa, te preporuke Kriznog stožera, GS1 Croatia prestaje u uredu zaprimati stranke te vas molimo da sve upite šaljete e-mailom (info@gs1hr.org), a dokumentaciju dostavljate poštom.

  U potpunosti je osiguran operativni rad ureda u punom kapacitetu.

   


20 tocka_2.png   


POSTUPAK DODJELE EAN-13 KODA

Kako biste stekli pravo upotrebe GS1 identifikatora kojima ćete označavati svoje proizvode, trebate postati članica udruženja GS1 Croatia koje je upisano u Registar udruga RH. Pravo upotrebe GS1 identifikatora može se dodijeliti isključivo članicama Udruženja.

Ako ste se odlučili učlaniti u GS1 Croatia i zatražiti dodjelu EAN-13 koda (najčešće korištenog GS1 identifikatora za označavanje proizvoda), postupit ćete prema sljedećoj proceduri:

Opći uvjeti poslovanja

Kako do barkoda

POSTUPAK (EAN-13 kod)

 • 1.jpg    Ispunite i ovjerite sljedeće dokumente (sva polja):

                a) Izjava
                b) Zahtjev za dodjelu EAN-13 koda

  Obrasce potpisuje osoba ovlaštena za zastupanje poslovnog subjekta i to identičnim potpisom kao na osobnoj iskaznici ili na kartonu deponiranih potpisa. Radi utvrđivanja vjerodostojnosti potpisa, potpisi se uspoređuju i svako nepodudaranje u potpisima predmet vraća na početak obrade dok ne zaprimimo ispravno ispunjene i potpisane obrasce, što odgađa izdavanje kodova.

 • 2.png    Uplatite članarinu i odgovarajuće naknade,

 • 3.pngPrije slanja dokumentacije poštom, obavezno pošaljite skeniranu dokumentaciju na e-mail info@gs1hr.org na provjeru. Nakon dobivene potvrde ispravnosti, originale dokumentacije obavezno pošaljite preporučenom poštom s povratnicom na našu adresu (GS1 Croatia, Preradovićeva 35, 10000 Zagreb):

  a) Izjavu,

  b) Zahtjev,

  c) presliku osobne iskaznice/kartona deponiranih potpisa osobe ovlaštene za zastupanje.

 • Warning.png

  Obiteljska poljoprivredna gospodarstva, osim navedenog, obavezno prilažu kopije Rješenja o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava i Potvrde o dodjeli matičnog broja poljoprivrednika.

 • Uredno zaprimljeni zahtjevi obrađuju se po redoslijedu zaprimanja.

  Rješenje o dodjeli GS1 identifikatora primit ćete e-mailom odmah po obradi, a original Rješenja i račun bit će poslani poštom.

Info 50.pngNavedeni postupak jednak je za CRO-SCAN kod, GLN i pridruženo članstvo, dok se za dodjelu EAN-8 koda najprije treba obratiti na info@gs1hr.org, nakon čega ćete zaprimiti pisane upute. Komplet svih pristupnih materijala možete pronaći u nastavku.


VAŽNE NAPOMENE

1. Prilikom učlanjenja u GS1 Croatia uplaćuju se i članarina i naknade.

2. Članarina i naknada za upotrebu GS1 identifikatora plaćaju se svake godine, na temelju računa koji članice dobivaju od GS1 Croatia te se odnose na kalendarsku godinu (do 31.12.).

3. Upis u registar se plaća jednokratno.

4. U naknade za usluge uračunat je PDV, dok je godišnja članarina oslobođena PDV-a, na temelju članka 39., stavak (1), točka l) Zakona o porezu na dodanu vrijednost.  

5. Prilikom učlanjenja, nove članice obvezno dobivaju “Opći korisnički priručnik GS1 Croatia”.

6. Uz dodijeljeni GS1 identifikator, novim članicama se pridružuje primarni GLN broj koji se veže uz adresu njihovog sjedišta. Ako članica treba dodatne GLN brojeve, zatražit će ih posebnim zahtjevom od ureda GS1 Croatia.

7. Prijenos i davanje u podnajam GS1 identifikatora drugim gospodarskim subjektima NAJSTROŽE JE ZABRANJENO!

8. Zahtjev za istupanje iz članstva podnosi se u pisanom obliku, preporučenom poštom na ruke direktora GS1 Croatia do kraja tekuće godine s pravnim učincima u sljedećoj godini.

Važno

Oprez

 • Usklicnik.jpg

  Na internetu su se pojavile ponude za kupnju barkodova od strane subjekata koje međunarodna GS1 organizacija nije ovlastila. Upozoravamo da budete vrlo pažljivi i provjerite izvore informacija budući da njihovom kupnjom preuzimate značajan rizik da će vaš poslovni partner odbiti proizvod označen takvim neovlaštenim barkodom. Također, predlažemo opreznije čitanje Uvjeta poslovanja tih ponuđača prije razmatranja suradnje s istim, budući da sve rizike, i financijske i funkcionalne, snosi tvrtka koja ih je kupila.

  O navedenom će biti obaviještene sve trgovačke kuće, kao i nadležne institucije u RH te krovna međunarodna organizacija i njezine nacionalne inačice.

  Više o integritetu GS1 sustava pročitajte ovdje.

Kontakt GS1 Croatia

 • GS1 Croatia - Hrvatsko udruženje za automatsku identifikaciju, elektroničku razmjenu podataka i upravljanje poslovnim procesima

  Preradovićeva 35, 10000 Zagreb

  Za dodatne informacije obratite se na:

  Podatke o udruženju GS1 Croatia možete pogledati ovdje.

  Najčešća pitanja i odgovore možete pročitati ovdje.

PKPG

Izrada barkoda i dostava popisa kodiranih proizvoda

 • Nakon učlanjenja, automatski vam je omogućen pristup besplatnoj aplikaciji PKPG, koju ćete koristiti kao servis za dodjelu kodova, izračun kontrolne znamenke i vođenje evidencije svojih kodiranih proizvoda. Predlažemo da redovito ažurirate popis kodiranih proizvoda u aplikaciji PKPG, kako biste, u slučaju potrebe, imali dostupnu ažuriranu evidenciju svojih kodiranih proizvoda.

  Jednom generirane kodove (GTIN-ove) proslijedite grafičkoj kući radi izrade barkod simbola za svoje proizvode ili ih sami izradite pomoću GS1 aplikacije za generiranje barkoda.PRISTUPNA DOKUMENTACIJA
Što nakon učlanjenja?


GS1_Symbol_Info_Sign_RGB_2015-04-16.jpgNakon primitka Rješenja o dodjeli EAN-13 koda svoje proizvode možete numerirati, koristeći našu besplatnu PKPG aplikaciju o kojoj više saznajte ovdje.

U nastavku je objašnjen jedinstveni GS1 princip numeriranja, ovisno o kapacitetu:

Tvrtke kojima je dodijeljen EAN-13 kod za 1 proizvod - na Rješenju o dodjeli EAN-13 koda za 1 proizvod, uz naziv vašeg proizvoda, nalazi se i EAN-13 kod kompletne strukture sa svih 13 znamenki (n može biti bilo koji broj između 0 i 9, a K je kontrolna znamenka koja je već izračunata):  

b57dfc30cd890661.png

Nakon što primite rješenje, GTIN kod dostavite grafičkoj kući radi izrade simbola na ambalaži ili uz pomoć odgovarajućih komercijalnih programa sami izradite barkod simbol i njegovu implementaciju na ambalažu. Ako sami kreirate barkod simbol, možete kontaktirati Tehničku službu GS1 Croatia, kako biste dobili dodatne tehničke informacije i savjete.


Primjer:

Tvrtka A je od GS1 Croatia zatražila i dobila na korištenje EAN-13 kod za 1 proizvod:


PROIZVODEAN-13 KOD
CD sonate klasične glazbe 3851234567893


Tvrtke kojima je dodijeljen EAN-13 kod kapaciteta do 10 vrsta proizvoda - vaše rješenje sadrži EAN-13 kod ovakve strukture: 

t41edbb32da7dcbf.png

Dio koda 385nnnnnnnn (pri čemu n može biti bilo koji broj između 0 i 9) predstavlja tzv. GS1 prefiks tvrtke koji GS1 Croatia dodjeljuje svojim tvrtkama članicama prema točno utvrđenim pravilima međunarodne GS1 organizacije. GS1 prefiks tvrtke se ni u kojem slučaju ne smije mijenjati jer bi to narušilo cijeli GS1 sustav standarda. Pozicija u kodu označena X na raspolaganju je tvrtki za kodiranje proizvoda i to tako da svakom proizvodu dodijeli određeni kod. Tvrtka može svoje proizvode u zadanom kapacitetu kodirati, strogo se pridržavajući dva uvjeta:

 1. da brojevi na poziciji X budu uvijek između 0 i 9;
 2. da se tvrtka pridržava pravila "jedan proizvod - jedan kod", tj. da svaki kodirani proizvod ima svoj dodijeljeni kod koji se ne smije dodijeliti drugom proizvodu.
   

Pozicija označena slovom K na rješenju predstavlja tzv. kontrolnu znamenku koja kontrolira ispravnost i kompletnost koda. Kontrolna znamenka se mora izračunavati svaki put kad se nekom proizvodu dodijeli njegov kod. Pozivamo vas da za izračun kontrolne znamenke koristite besplatni servis za naše članice - PKPG aplikaciju.

Kontrolna znamenka sastavni je dio EAN-13 koda i bez nje je kod nevažeći.


Primjer:

Tvrtka B proizvodi kiselo zelje te je od GS1 Croatia zatražila i dobila na korištenje EAN-13 kod 38512345678XK - kapaciteta do 10 vrsta proizvoda. Svoje proizvode je kodirala na sljedeći način:


PROIZVODEAN-13 KOD
Kiselo zelje ribano 0,5 kg 3851234567817
Kiselo zelje ribano 1 kg 3851234567824
Kiselo zelje ribano - kutija 10 x 1 kg 3851234567855
Kiselo zelje ribano - paleta 3851234567800


Tvrtke kojima je dodijeljen EAN-13 kod kapaciteta do 100 vrsta proizvoda - vaše rješenje sadrži EAN-13 kod ovakve strukture:

k7ea9c1f69e82808.png

Dio koda 385nnnnnnn (pri čemu n može biti bilo koji broj između 0 i 9) predstavlja tzv. GS1 prefiks tvrtke kojeg GS1 Croatia dodjeljuje svojim tvrtkama članicama prema točno utvrđenim pravilima međunarodne GS1 organizacije. GS1 prefiks tvrtke se ni u kojem slučaju ne smije mijenjati jer bi to narušilo cijeli GS1 sustav standarda. Pozicije u kodu označene XX na raspolaganju su tvrtki za kodiranje proizvoda i to tako da svakom proizvodu dodijeli određeni kod. Tvrtka može svoje proizvode u zadanom kapacitetu kodirati, strogo se pridržavajući dva uvjeta:

 1. da brojevi na poziciji XX budu uvijek između 00 i 99;
 2. da se tvrtka pridržava pravila "jedan proizvod - jedan kod", tj. da svaki kodirani proizvod ima svoj dodijeljeni kod koji se ne smije dodijeliti drugom proizvodu.


Pozicija označena slovom K na rješenju predstavlja tzv. kontrolnu znamenku koja kontrolira ispravnost i kompletnost koda. Kontrolna znamenka se mora izračunavati svaki put kad se nekom proizvodu dodijeli njegov kod.  Pozivamo vas da za izračun kontrolne znamenke koristite besplatni servis za naše članice - PKPG aplikaciju.

Kontrolna znamenka sastavni je dio EAN-13 koda i bez nje je kod nevažeći.


Primjer:

Tvrtka C proizvodi alkoholna pića te je od GS1 Croatia zatražila i dobila na korištenje EAN-13 kod 3851234567XXK - kapaciteta do 100 vrsta proizvoda. Svoje proizvode je kodirala na sljedeći način:


PROIZVODEAN-13 KOD
Graševina 1/1 l 3851234567015
Graševina 2/1 l 3851234567022
Rum 0,5 l 3851234567558
Rum 1 l 3851234567787

  

Tvrtke kojima je dodijeljen EAN-13 kod kapaciteta do 1000 vrsta proizvoda - vaše rješenje sadrži EAN-13 kod ovakve strukture:

u5c9638884fb66ba.png

I u ovom slučaju vrijede ista pravila kao i za kapacitete do 10 i 100 vrsta proizvoda, samo što su tvrtki za kodiranje njenih proizvoda na raspolaganju tri pozicije u kodu, označene XXX, dakle, raspon od 000-999.

Pozicija označena slovom K na rješenju predstavlja tzv. kontrolnu znamenku koja kontrolira ispravnost i kompletnost koda. Kontrolna znamenka se mora izračunavati svaki put kad se nekom proizvodu dodijeli njegov kod.  Pozivamo vas da za izračun kontrolne znamenke koristite besplatni servis za naše članice - PKPG aplikaciju.

Kontrolna znamenka sastavni je dio EAN-13 koda i bez nje je kod nevažeći.


Primjer:

Tvrtka D bavi se proizvodnjom tekstilnih proizvoda te je od GS1 Croatia zatražila i dobila na korištenje EAN-13 kod 385123456XXXK - kapaciteta do 1000 vrsta proizvoda.
  

PROIZVODEAN-13 KOD
Trenirka dječja-crvena-veličina 22 3851234560016
Trenirka dječja-crvena-veličina 26 3851234560023
Trenirka muška-crna-veličina 44 3851234560504
Trenirka muška-crna-veličina 45 3851234560511


Tvrtke kojima je dodijeljen EAN-13 kod kapaciteta do 10.000 vrsta proizvoda - vaše rješenje sadrži EAN-13 kod ovakve strukture:

d3f87a82fe0b1974.png

I u ovom slučaju vrijede ista pravila kao i za kapacitete do 10, 100 i 1000 vrsta proizvoda, samo što su tvrtki za kodiranje njenih proizvoda na raspolaganju četiri pozicije u kodu, označene XXXX, dakle, raspon od 0000-9999.

Pozicija označena slovom K na rješenju predstavlja tzv. kontrolnu znamenku koja kontrolira ispravnost i kompletnost koda. Kontrolna znamenka se mora izračunavati svaki put kad se nekom proizvodu dodijeli njegov kod.  Pozivamo vas da za izračun kontrolne znamenke koristite besplatni servis za naše članice - PKPG aplikaciju.

Kontrolna znamenka sastavni je dio EAN-13 koda i bez nje je kod nevažeći.

Primjer:

Tvrtka E bavi se proizvodnjom prozora i vrata te je od GS1 Croatia zatražila i dobila na korištenje EAN-13 kod 38512345XXXXK - kapaciteta do 10.000 vrsta proizvoda.
  

PROIZVODEAN-13 KOD
Vrata od hrastovine 105 x 210 cm, debljina 68 mm, lijeva 3851234500012
Vrata od hrastovine 105 x 210 cm, debljina 68 mm, desna 3851234500029
Jednokrilni prozor 80 x 90 cm 3851234500500
Dvokrilni prozor 140 x 120 cm 3851234508018


Tvrtke kojima je dodijeljen EAN-13 kod kapaciteta do 100.000 vrsta proizvoda - vaše rješenje sadrži EAN-13 kod ovakve strukture:

j7e116886c24985c.png

I u ovom slučaju vrijede ista pravila kao i za kapacitete do 10, 100, 1000 i 10.000 vrsta proizvoda, samo što je tvrtki za kodiranje njenih proizvoda na raspolaganju pet pozicija u kodu koje su označene XXXXX, dakle, raspon od 00000-99999.

Pozicija označena slovom K na rješenju predstavlja tzv. kontrolnu znamenku koja kontrolira ispravnost i kompletnost koda. Kontrolna znamenka se mora izračunavati svaki put kad se nekom proizvodu dodijeli njegov kod.  Pozivamo vas da za izračun kontrolne znamenke koristite besplatni servis za naše članice - PKPG aplikaciju.

Kontrolna znamenka sastavni je dio EAN-13 koda i bez nje je kod nevažeći.


Primjer:

Tvrtka F bavi se proizvodnjom prehrambenih proizvoda te je od GS1 Croatia zatražila i dobila na korištenje EAN-13 kod 3851234XXXXXK - kapaciteta do 100.000 vrsta proizvoda.
  

PROIZVODEAN-13 KOD
Pileća juha 125 g 3851234000017
Juha od gljiva 125 g 3851234000024
Jetrena pašteta 100 g 3851234015219
Čajna pašteta 100 g 3851234015226

Zaštita podataka o članici

Učlanjenjem i dostavljanjem informacija o subjektu, proizvodima, lokacijama ili nekih drugih podataka vezanih uz članstvo u GS1 Croatia, otvara se mogućnost sudjelovanja u redovnim marketinškim aktivnostima pod okriljem GS1 Croatia, kao i informativnim i promotivnim materijalima Udruženja. Informativni i promotivni materijali GS1 Croatia i njezinih partnera uključuju objavljivanje u publikacijama, promociju na događajima i radionicama, prezentacije i sudjelovanja u edukacijama. Iako to ne preporučujemo, ako želite da neki podaci ne budu dostupni javno, zatražite pisanim putem pomoću Izjave o zaštiti podataka, koja se nalazi ovdje. Obrazac je potrebno ispuniti te ovjerenog pečatom i potpisanog dostaviti preporučenom poštom na adresu ureda GS1 Croatia.