...

Kako do barkoda

Kako biste stekli pravo upotrebe GS1 identifikatora (barkoda) kojima ćete označavati svoje proizvode, trebate postati članica udruženja GS1 Croatia.

Već koristite kodove?

 • Ako ste već članica GS1 Croatia (već koristite kodove) te vam trebaju dodatni kodovi ili trebate označiti knjige/publikacije, molimo da nas kontaktirate na info@gs1hr.org ili na 01/48 95 000.Postupak dodjele barkoda

U slučaju da želite obrasce za dodjelu GTIN/EAN-13 koda popuniti ručno, molimo da slijedite sljedeću proceduru:

1. Ispunite i ovjerite sljedeće dokumente (sva polja):

    a) Izjava,

    b) Zahtjev za dodjelu EAN-13 koda.

Obrasce potpisuje osoba ovlaštena za zastupanje poslovnog subjekta i to identičnim potpisom kao na osobnoj iskaznici ili na kartonu deponiranih potpisa. Radi utvrđivanja vjerodostojnosti potpisa, potpisi se uspoređuju i svako nepodudaranje u potpisima predmet vraća na početak obrade dok ne zaprimimo ispravno ispunjene i potpisane obrasce, što odgađa izdavanje kodova. Obrasce je moguće potpisati i pomoću elektroničkog potpisa (certifikati FINA, AKD i sl.) te ih u tom slučaju poslati elektronički na info@gs1hr.org.

2. Uplatite članarinu i odgovarajuće naknade,

3. Originale dokumentacije pošaljite preporučenom poštom s povratnicom na našu adresu (GS1 Croatia, Preradovićeva 35, 10000 Zagreb). Prije slanja dokumentacije poštom, obavezno pošaljite popunjenu i potpisanu skeniranu dokumentaciju na e-mail info@gs1hr.org na provjeru:

    a) Izjavu,

    b) Zahtjev,

    c) presliku osobne iskaznice/kartona deponiranih potpisa osobe ovlaštene za zastupanje.

Uredno zaprimljeni zahtjevi obrađuju se po redoslijedu zaprimanja. Rješenje o dodjeli GS1 identifikatora primit ćete e-mailom odmah po obradi, a original Rješenja i račun bit će poslani poštom.

Info 50.pngObiteljska poljoprivredna gospodarstva, osim navedenog, obavezno prilažu kopije Rješenja o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava i Potvrde o dodjeli matičnog broja poljoprivrednika.


Pozor

Važne napomene

 • 1. Prilikom učlanjenja u GS1 Croatia uplaćuju se i članarina i naknade.

  2. Članarina i naknada za upotrebu GS1 identifikatora plaćaju se svake godine, na temelju računa koji članice dobivaju od GS1 Croatia te se odnose na kalendarsku godinu (do 31.12.).

  3. Upis u registar se plaća jednokratno.

  4. U naknade za usluge uračunat je PDV, dok je godišnja članarina oslobođena PDV-a, na temelju članka 39., stavak (1), točka l) Zakona o porezu na dodanu vrijednost.

  5. Prilikom učlanjenja, nove članice obvezno dobivaju “Opći korisnički priručnik GS1 Croatia”.

  6. Uz dodijeljeni GS1 identifikator, novim članicama se pridružuje primarni GLN broj koji se veže uz adresu njihovog sjedišta. Ako članica treba dodatne GLN brojeve, zatražit će ih posebnim zahtjevom od ureda GS1 Croatia.

  7. Prijenos i davanje u podnajam GS1 identifikatora drugim gospodarskim subjektima NAJSTROŽE JE ZABRANJENO!

  8. Zahtjev za istupanje iz članstva podnosi se u pisanom obliku, preporučenom poštom na ruke direktora GS1 Croatia do kraja tekuće godine s pravnim učincima u sljedećoj godini.

  9. Učlanjenjem u GS1 Croatia prihvaćate Opći uvjeti poslovanja i Statut GS1 Croatia.

Kompletna pristupna dokumentacija (.zip)


Ostali GS1 kodovi

Osnovni pojmovi

Kako bismo vam olakšali izbor GS1 identifikatora koji će najbolje odgovarati vašem poslovanju, donosimo popis s kratkim pojašnjenjima:

1. GS1 prefiks (GS1 Company Prefix - GCP) je jedinstvena identifikacija gospodarskog subjekta u okviru globalnog GS1 sustava standarda.

2. GTIN (Global Trade Item Number) je globalno jedinstveni broj trgovačke jedinice.

3. GLN (Global Location Number - globalni lokacijski broj) odobrava se za identifikaciju lokacije (nabava, proizvodnja, skladište, uprava, računovodstvo i sl.), a ne proizvoda. Više o postupku dodjele GLN-a pročitajte ovdje.

4. Najčešće simbologije (vrste barkodova):

 • EAN-13 je kod koji se odobrava za robu široke potrošnje.
 • EAN-8 je skraćena verzija koda EAN-13, a odobrava se za proizvode vrlo malih dimenzija (premalih za aplikaciju EAN-13 koda), na temelju posebnog zahtjeva za Tehničku komisiju, uz koji je potrebno dostaviti i idejno rješenje ambalaže.
 • CRO-SCAN je kod koji se odobrava za robu s promjenjivom masom (riba, meso, sirevi i sl.).

5. Pridruženim članicama (dobavljačima hardwarea i softwarea, grafičkim poduzećima i dr.) ne dodjeljuju se GTIN-ovi i GLN-ovi.

Više o barkodu