...

Cjenik dodatnih usluga

1. OPĆI KORISNIČKI PRIRUČNIK GS1 Croatia

 
Cijena za članice

419,29 kn // 55,65 EUR

Cijena za nečlanice

838,59 kn // 111,30 EUR

Na nalogu za plaćanje treba naznačiti:

 • u korist računa: GS1 Croatia
 • svrha uplate: Opći korisnički priručnik GS1 Croatia
 • IBAN: HR3023600001101734948 (Zagrebačka banka d.d.) ili
 • IBAN: HR1423900011101018004 (Hrvatska poštanska banka d.d.)
 • poziv na broj: OIB gospodarskog subjekta

 

2. VERIFIKACIJA ČITKOSTI CRTIČNOG KODA

 
Cijene za članice Verifikacija (za prvi kod)

    499,16 kn // 66,25 EUR

Za svaki dodatni kod

    125,44 kn // 16,25 EUR

Cijene za nečlanice Verifikacija (za prvi kod)

  998,32 kn // 132,50 EUR

Za svaki dodatni kod

    244,87 kn // 32,50 EUR

Na nalogu za plaćanje treba naznačiti:

 • u korist računa: GS1 Croatia
 • svrha uplate: Verifikacija crtičnog koda
 • IBAN: HR3023600001101734948 (Zagrebačka banka d.d.) ili
 • IBAN: HR1423900011101018004 (Hrvatska poštanska banka d.d.)
 • poziv na broj: OIB gospodarskog subjekta

 

3. VERIFIKACIJA LOGISTIČKE NALJEPNICE
 

Cijena za članice

744,03 kn // 98,75 EUR

Cijena za nečlanice

1.497,48 kn // 198,75 EUR

Na nalogu za plaćanje treba naznačiti:

 • u korist računa: GS1 Croatia
 • svrha uplate: Verifikacija logističke naljepnice
 • IBAN: HR3023600001101734948 (Zagrebačka banka d.d.) ili
 • IBAN: HR1423900011101018004 (Hrvatska poštanska banka d.d.)
 • poziv na broj: OIB gospodarskog subjekta
   

4. SEMINAR 

GS1 Croatia niz godina organizira edukacijsko-informativne seminare o osnovnim i naprednim primjenama globalnog GS1 sustava standarda. Osim dijela nužnog za pravilnu primjenu globalnog GS1 sustava standarda, seminari obuhvaćaju i specifične slučajeve iz aktualne svakodnevne prakse koju prezentiraju eminentni domaći i inozemni stručnjaci.

 

Kotizacija za članice (za jednog polaznika)*

367,31 kn // 48,75 EUR

Kotizacija za nečlanice (za jednog polaznika)

744,03 kn // 98,75 EUR

Na nalogu za plaćanje treba naznačiti:

 • u korist računa: GS1 Croatia
 • svrha uplate: Kotizacija za seminar
 • IBAN: HR3023600001101734948 (Zagrebačka banka d.d.) ili
 • IBAN: HR1423900011101018004 (Hrvatska poštanska banka d.d.)
 • poziv na broj: OIB gospodarskog subjekta

*Za tvrtke članice koje su podmirile svoje obveze prema GS1 Croatia sudjelovanje jedne osobe na seminaru ne naplaćuje se, a za svakog sljedećeg polaznika iz iste tvrtke potrebno je uplatiti kotizaciju.

Kotizacija uključuje troškove predavača, radni materijal, osvježenje uz kavu, ručak te certifikat/svjedodžbu o završenom seminaru.

Detaljne informacije o seminarima GS1 Croatia pronađite ovdje.

   

5. RADIONICE 

Na radionicama GS1 Croatia detaljno se obrađuje jedno područje primjene globalnog GS1 sustava standarda. Radionice su namijenjene malom broju polaznika (maksimalno osam) i održavaju se nekoliko puta godišnje. Informacije o temama i terminima održavanja radionica pronađite ovdje.

 

Kotizacija za članice (za jednog polaznika)

744,03 kn // 98,75 EUR

Kotizacija za nečlanice (za jednog polaznika)

1.497,48 kn // 198,75 EUR

Na nalogu za plaćanje treba naznačiti:

 • u korist računa: GS1 Croatia
 • svrha uplate: Kotizacija za radionicu
 • IBAN: HR3023600001101734948 (Zagrebačka banka d.d.) ili
 • IBAN: HR1423900011101018004 (Hrvatska poštanska banka d.d.)
 • poziv na broj: OIB gospodarskog subjekta

Kotizacija uključuje troškove predavača, radni materijal, osvježenje uz kavu, ručak te certifikat/svjedodžbu o završenoj radionici.


 

6. NAKNADA ZA PRIJENOS PRAVA UPOTREBE GS1 IDENTIFIKATORA 


Naknada za prijenos prava upotrebe GS1 identifikatora

998,32 kn // 132,50 EUR

Na nalogu za plaćanje treba naznačiti:

 • u korist računa: GS1 Croatia
 • svrha uplate: Naknada za prijenos prava upotrebe GS1 identifikatora
 • IBAN: HR3023600001101734948 (Zagrebačka banka d.d.) ili
 • IBAN: HR1423900011101018004 (Hrvatska poštanska banka d.d.)
 • poziv na broj: OIB gospodarskog subjekta

Prijenos prava upotrebe GS1 identifikatora odobrava se isključivo u slučajevima koje propisuju Generalne specifikacije međunarodne GS1 organizacije. Gospodarski subjekti moraju udruženju GS1 Croatia dostaviti detaljno pisano obrazloženje i dokumentaciju vezanu uz poslovnu situaciju koja bi zahtijevala prijenos prava upotrebe GS1 identifikatora s jednog na drugi gospodarski subjekt. GS1 Croatia će proučiti kompletnu dokumentaciju te, u skladu s Generalnim specifikacijama međunarodne GS1 organizacije, donijeti odgovarajuću obvezujuću odluku. Naknada za prijenos prava upotrebe GS1 identifikatora uplaćuje se tek nakon primitka pisanih uputa GS1 Croatia.


7. NAKNADA ZA PONOVNO UČLANJENJE
  

Naknada za ponovno učlanjenje

866,47 kn // 115,00 EUR

Na nalogu za plaćanje treba naznačiti:

 • u korist računa: GS1 Croatia
 • svrha uplate: Naknada za ponovno učlanjenje
 • IBAN: HR3023600001101734948 (Zagrebačka banka d.d.) ili
 • IBAN: HR1423900011101018004 (Hrvatska poštanska banka d.d.)
 • poziv na broj: OIB gospodarskog subjekta
   

Gospodarski subjekti koji se ponovno uključuju u rad GS1 Croatia, u skladu s odlukama upravnih tijela Udruženja, uz ostale pristupne naknade obavezno podmiruju i Naknadu za ponovno učlanjenje.


8. NAKNADA ZA ODOBRENU UPOTREBU GS1 IDENTIFIKATORA

 

Naknada za odobrenu upotrebu GS1 identifikatora

Prema izračunu*

Na nalogu za plaćanje treba naznačiti:

 • u korist računa: GS1 Croatia
 • svrha uplate: Naknada za odobrenu upotrebu GS1 identifikatora
 • IBAN: HR3023600001101734948 (Zagrebačka banka d.d.) ili
 • IBAN: HR1423900011101018004 (Hrvatska poštanska banka d.d.)
 • poziv na broj: OIB gospodarskog subjekta

Podmirenjem ove naknade, u skladu s pravilima međunarodne GS1 organizacije, tvrtke održavaju kontinuitet upotrebe GS1 identifikatora kojeg je GS1 Croatia stavila izvan upotrebe (zbog isključenja tvrtke iz Udruženja na temelju odluke Generalne skupštine GS1 Croatia ili radi prestanka članstva tvrtke na vlastiti zahtjev). GS1 identifikator određenog prefiksa kojeg je GS1 Croatia stavila izvan upotrebe ne može se ponovno upotrijebiti, ako nije podmirena ova naknada.

*Izračunava se posebno za svaki poslovni slučaj, na temelju podataka o trenutku stavljanja GS1 identifikatora izvan upotrebe, eventualnim nepodmirenim financijskim obvezama prema Udruženju te vrsti i kapacitetu GS1 identifikatora.

 

9. NAKNADA ZA ZAKAŠNJELU PROMJENU MATIČNIH PODATAKA ČLANICA GS1 Croatia

 

Naknada za zakašnjelu promjenu matičnih podataka članica GS1 Croatia

122,44 kn // 16,25 EUR

Na nalogu za plaćanje treba naznačiti:

 • u korist računa: GS1 Croatia
 • svrha uplate: Naknada za zakašnjelu promjenu
 • IBAN: HR3023600001101734948 (Zagrebačka banka d.d.) ili
 • IBAN: HR1423900011101018004 (Hrvatska poštanska banka d.d.)
 • poziv na broj: OIB gospodarskog subjekta

Naknada će se, u skladu s odlukom upravnih tijela Udruženja, obračunavati onim tvrtkama članicama koje u roku 15 radnih dana od dana promjene pisanim putem Udruženju ne dostave obavijest o svakoj statusnoj i drugoj promjeni (promjena OIB-a, adrese sjedišta, osobe za kontakt, otvaranje stečajnog postupka, zatvaranje obrta i sl.) koja može utjecati na članski status tvrtke članice. Neodržavanje vlastitih matičnih podataka tvrtke, uz dodatne troškove u radu Udruženja (radni sati, materijal i usluge treće strane), može narušiti i globalni GS1 sustav standarda. Podsjećamo da je GS1 Croatia svojim tvrtkama članicama omogućila brzo i efikasno ažuriranje podataka putem službenih internetskih stranica GS1 Croatia:

http://www.gs1hr.org/korisnik

Pristupanjem u članstvo GS1 Croatia, svaka tvrtka članica dobiva korisničko ime i lozinku pomoću kojih pristupa web-stranicama pod nazivom Moji podaci - Promjena podataka. Tamo može unijeti izmjene svojih podataka (naziv, adresu sjedišta, adresu na koju se šalje pošta, web-adresu, osobu za kontakt, telefon, mobitel, faks i sl.) koji se automatski prenose u bazu podataka Udruženja. Tvrtke članice izmjene svojih podataka Udruženju mogu dostaviti i e-mailom (info@gs1hr.org), faksom (01/48-95-001) i poštom.
 

10. OGLAŠAVANJE U STRUČNOM GLASILU  

Stručni časopis GS1 Croatia pod nazivom "GS1 Croatia NOVOSTI" distribuira se na adresu svih članica Udruženja te na adresu nadležnih ministarstava, županijskih komora, fakulteta i stručnih škola. U časopisu redovito surađuju najpoznatiji domaći stručnjaci i istaknuti tehnički savjetnici iz međunarodne GS1 organizacije, a njihovi edukativni tekstovi pridonose razini specifične informatičke kulture.
S obzirom na tematiku koju obrađuju i čitatelje kojima su upućene, "GS1 Croatia NOVOSTI" pružaju izvanrednu mogućnost unapređenja plasmana uređaja i opreme za kodiranje, kao i usluga iz tog područja.

Cijene oglasa:

Oglas 1/1 (cijela stranica)

7.496,83 kn // 995,00 EUR

Oglas 1/2 (pola stranice)

4.370,01 kn // 580,00 EUR

Oglas 1/3 (trećina stranice)

3.371,69 kn // 447,50 EUR

Oglasna reportaža 1/1 (cijela stranica)

7.496,83 kn // 995,00 EUR

Oglasna reportaža 2/1 (dvije stranice)

13.741,04 kn // 1.823,75 EUR


Na nalogu za plaćanje treba naznačiti:

 • u korist računa: GS1 Croatia
 • svrha uplate: Oglašavanje u stručnom glasilu
 • IBAN: HR3023600001101734948 (Zagrebačka banka d.d.) ili
 • IBAN: HR1423900011101018004 (Hrvatska poštanska banka d.d.)
 • poziv na broj: OIB gospodarskog subjekta
      

uae8c648b4d40978.jpg

 

11. GLN BROJEVI

GLN (Global Location Number-globalni lokacijski broj) brojevi se odobravaju za identifikaciju lokacije (nabava, proizvodnja, skladište, uprava, računovodstvo i sl.), a ne proizvoda. Prilikom učlanjenja, novim članicama GS1 Croatia se obavezno dodjeljuje tzv. primarni GLN broj koji se veže uz adresu sjedišta te OIB tvrtke. O tome posebno moraju voditi računa nove članice koje planiraju zatražiti dodjelu 1 GLN broja, budući da se 1 GLN broj može dodijeliti isključivo za adresu sjedišta tvrtke. Ako tvrtka članica zatreba dodatne GLN brojeve, upute za njihovu dodjelu treba pisanim putem zatražiti od Ureda GS1 Croatia.


CIJENE ZA ČLANICE:

Kapacitet GLN-aGLN (1 broj)


866,47 kn // 115,00 EUR

GLN (blok od 10 brojeva)


4.614,88 kn // 612,50 EUR

GLN (blok od 100 brojeva)


6.385,49 kn // 847,50 EUR

GLN (blok od 1000 brojeva)


9.493,47 kn // 1.260,00 EUR

GLN (blok od 10.000 brojeva)


12.789,81 kn // 1.697,50 EUR

GLN (blok od 100.000 brojeva)


18.497,20 kn // 2.455,00 EUR


CIJENE ZA NEČLANICE:

Uplate godišnje članarine i naknada odnose se na kalendarsku godinu (1.1.-31.12.).
Prilikom učlanjenja, kao i svake sljedeće godine članstva, uplaćuju se i članarina i naknade.

1.jpg
Godišnja članarina
Prilikom učlanjenja


700,00 kn // 92,91 EUR

2.png


Naknade za usluge upisa u registar i upotrebe GS1 identifikatora:Kapacitet GLN-aGLN (1 broj)


1.285,76 kn // 170,65 EUR

GLN (blok od 10 brojeva)


5.034,18 kn // 668,15 EUR

GLN (blok od 100 brojeva)


6.804,78 kn // 903,15 EUR

GLN (blok od 1000 brojeva)


9.912,76 kn // 1.315,65 EUR

GLN (blok od 10.000 brojeva)


13.219,11 kn // 1.753,15 EUR

GLN (blok od 100.000 brojeva)


18.916,49 kn // 2.510,65 EUR

Nečlanice, uz naknade, prilikom učlanjenja te u svakoj idućoj godini članstva plaćaju i godišnju članarinu 700,00 kn // 92,91 EUR.

Na nalogu za plaćanje treba naznačiti:

 • u korist računa: GS1 Croatia
 • svrha uplate: GLN brojevi
 • IBAN: HR3023600001101734948 (Zagrebačka banka d.d.) ili
 • IBAN: HR1423900011101018004 (Hrvatska poštanska banka d.d.)
 • poziv na broj: OIB gospodarskog subjekta


12. KONZALTING USLUGE NA ZAHTJEV / KREIRAJTE SVOJU RADIONICU

 

Cijene za članice:

U GS1 Croatia uredu - do 5 osoba - po satu

809,96 kn // 107,50 EUR

U GS1 Croatia uredu - više od 5 osoba - po satu

1.243,19 kn // 165,00 EUR

Na terenu - do 5 osoba - po satu + putni troškovi

809,96 kn // 107,50 EUR

Na terenu - više od 5 osoba - po satu + putni troškovi

1.243,19 kn // 165,00 EUR


Cijena za nečlanice:

U GS1 Croatia uredu - do 2 osobe - po satu

1.619,92 kn // 215,00 EUR

  Na nalogu za plaćanje treba naznačiti:

 • u korist računa: GS1 Croatia
 • svrha uplate: Konzalting usluge na zahtjev
 • IBAN: HR3023600001101734948 (Zagrebačka banka d.d.) ili
 • IBAN: HR1423900011101018004 (Hrvatska poštanska banka d.d.)
 • poziv na broj: OIB gospodarskog subjekta

Opcija "KREIRAJTE SVOJU RADIONICU" omogućava tvrtkama da, sukladno vlastitim potrebama, odaberu tematiku koja će biti obrađena od strane stručnog tima GS1 Croatia.

Detaljne informacije o ovoj opciji možete pronaći ovdje.

Molimo vas da ne vršite uplate unaprijed budući da će, neovisno o tome za koju opciju se odlučili, GS1 Croatia na temelju vaše prijave kreirati ponudu i dostaviti odgovarajući predračun.

 

13. GlobeCat® - GDSN elektronički katalog

GlobeCat® je naziv elektroničkog kataloga trgovačkih jedinica i partnera, koji je razvila GS1 Croatia za tvrtke koje primjenjuju GS1 sustav. GlobeCat® je relevantan čvor u globalnoj mreži elektroničkih kataloga - GS1 Global Data Synchronisation Network (GS1 GDSN®). GDSN je globalna tehnološka infrastruktura namijenjena automatskom sinkroniziranju matičnih podataka.

GlobeCat® je i generički naziv za usluge upotrebe elektroničkog kataloga. Korisnicima usluge GlobeCat®-a (pretplatnicima, tj. urednim članicama međunarodne GS1 organizacije) omogućeno je objavljivanje i/ili preuzimanje podataka o trgovačkim jedinicama i partnerima. Vlasnik podataka odlučuje tko ima pravo preuzimati njegove podatke.

GlobeCat® omogućuje izravno razmjenjivanje (M2M - Machine to Machine) matičnih podatka o trgovačkim jedinicama i partnerima. Tvrtke koje preuzimaju podatke koristeći uslugu GlobeCat® ne moraju angažirati radnike na održavanju matičnih podataka. Stoga upotreba usluge GlobeCat®-a omogućuje najtočniju i najbržu razmjenu matičnih podataka.

Proračun povrata ulaganja (ROI) pokazuje da je upotreba usluge GlobeCat® opravdana, budući da je vrijeme povrata i u najnepovoljnijem slučaju kraće od 12 mjeseci.

Upotreba elektroničkih kataloga za razmjenjivanje matičnih podataka preporučuje se kao preduvjet za primjenu elektroničke narudžbenice, a posredno i za elektronički račun.

Najznačajnije globalno udruženje proizvođača i trgovaca - The Consumer Goods Forum (TCGF) preporučuje upotrebu globalne tehnološke infrastrukture za razmjenjivanje matičnih podataka GDSN, budući da to postaje norma u razmjenjivanju matičnih podataka.

Usluga GlobeCat® namijenjena je svim poslovnim subjektima, osobito onima koji posluju u opskrbnim lancima. Upotreba globalne tehnološke infrastrukture GDSN omogućuje značajnu uštedu svim poslovnim subjektima, bez obzira na njihovu veličinu, odnosno količinu matičnih podataka.

Tvrtke koje matične podatke razmjenjuju putem GlobeCat®-a imaju komparativnu prednost pred tvrtkama koje matične podatke razmjenjuju na tradicionalni način. Stoga tvrtke koje počnu koristiti uslugu GlobeCat® ubrzo ostvaruju povrat ulaganja.

Normiranim procedurama za registriranje, objavljivanje, pretplaćivanje i sinkroniziranje matičnih podataka u globalnoj tehnološkoj infrastrukturi GDSN, pretplatnici GlobeCat®-a mogu pristupati na tri načina:

 • koristeći bilo koji standardni internetski pretraživač (web browser), pristupom GlobeCat® poslužitelju;
 • koristeći klijentske aplikacije koje je certificirala GS1 Croatia;
 • razmjenom podataka s ERP sustavom pretplatnika (standardno svojstvo platforme GlobeCat Corporate).

GS1 Croatia izdaje certifikate za posebne klijentske aplikacije koje su izradili  pretplatnici ili ovlašteni partneri.

GlobeCat model bez loga.pngPregled naknada:

Godišnja naknada za upotrebu GlobeCat-a - standardni pretplatnik*

1.808,28 kn // 240,00 EUR

Godišnja naknada za upotrebu GlobeCat-a - profesionalni pretplatnik

9.681,83 kn // 1.285,00 EUR

Godišnja naknada za upotrebu GlobeCat-a - profesionalni+ pretplatnik

12.431,93 kn // 1.650,00 EUR

Godišnja naknada za upotrebu GlobeCat-a - korporativni pretplatnik

43.116,18 kn // 5.722,50 EUR

* Kategorija standardni pretplatnik namijenjena je isključivo najmanjim tvrtkama.

Kategorizaciju pretplatnika obavlja isključivo Kategorizacijska komisija GS1 Croatia na temelju sljedećih kriterija: ukupni prihod gospodarskog subjekta u prethodnoj godini, broj GTIN-ova, broj GLN-ova, način pristupa katalogu, broj korisničkih pristupa, tip pretplatnika (data sender, data recipient) i dr.

Potencijalnim pretplatnicima GlobeCat-a dostavit će se popis dokumentacije koju moraju priložiti; nakon što GS1 primi dokumentaciju, obavit će se kategorizacija po pretplatničkom modelu te će novom pretplatniku GlobeCat-a ponuditi Ugovor o pretplati. Molimo da godišnju naknadu ne uplaćujete unaprijed, već na temelju predračuna koji će se dostaviti uz ugovor.


14. GlobeCat edukacija

Budući pretplatnici prije zasnivanja pretplatničkog odnosa obavezno moraju proći GlobeCat edukaciju.

Gospodarski subjekti na e-mail info@gs1hr.org trebaju dostaviti upit za ponudu, u kojem trebaju navesti sljedeće obvezne podatke:

 1. termin edukacije za koji su zainteresirani (točan termin uskladit će se  s rasporedom edukacija GS1 Croatia)
 2. broj osoba koje će pohađati edukaciju.

GS1 Croatia izdaje predračun, po kojem treba uplatiti naknadu prije početka edukacije.

Naknada za edukaciju iznosi:

GlobeCat edukacija - za 1 osobu

1.874,21 kn // 248,75 EUR

Na nalogu za plaćanje treba naznačiti:

 • u korist računa: GS1 Croatia
 • svrha uplate: GlobeCat edukacija
 • IBAN: HR3023600001101734948
 • SWIFT: ZABAHR2X
 • poziv na broj: OIB GOSPODARSKOG SUBJEKTA


15. KVALITETA MATIČNIH PODATAKA (DQS - Data Quality Service)

Usluga DQS (Data Quality Service) namijenjena je, prije svega, pretplatnicima GlobeCat-a, ali i drugih GDSN certificiranih elektroničkih kataloga. Odnosi se na kvalitetu matičnih podataka koji se unose ili su uneseni u elektronički katalog.

Kvaliteta matičnih podataka obuhvaća sintaktičku, semantičku i kontekstualnu ispravnost podataka o lokacijama (GLN - Party) i proizvodima (GTIN - Trade Item).

Ppdaci su GLN-ovi, odnosno GTIN-ovi s atributima definiranima prema GDSN pravilima, u skladu s vrijedećom verzijom na tržištu. Bez obzira na to unosi li podatke tvrtka (odnosno nadležni zaposlenik) ili koristi uslugu GS1 Croatia, za točnost podataka nadležna je i odgovorna tvrtka pretplatnica kataloga. Za unos, odnosno kontrolu unesenih podataka (koju obavlja GS1 Croatia), tvrtke moraju dostaviti uzorke proizvoda ili dokumentaciju prema kojoj se može nedvojbeno utvrditi činjenično stanje.

Raspoložive usluge:

GlobeCat Unos

84,76 kn*  // 11,25 EUR

GlobeCat Unos +Prema ponudi**

Na nalogu za plaćanje treba naznačiti:

 • u korist računa: GS1 Croatia
 • svrha uplate: DQS usluge
 • IBAN: HR3023600001101734948
 • SWIFT: ZABAHR2X
 • poziv na broj: OIB GOSPODARSKOG SUBJEKTA

DQS uključuje:

 • unos i verifikaciju podataka te objavu u katalogu;
 • održavanje podataka tijekom prvih šest mjeseci nakon objave.

 

* Cijena unosa 1 trgovačke jedinice (TJ) ili lokacijske jedinice (LJ).

** Usluga GlobeCat Unos+ namijenjena je pretplatnicima GlobeCat-a koji imaju više od 100 trgovačkih jedinica (TJ) ili lokacijskih jedinica (LJ) koje ne žele samostalno unositi/kontrolirati u GlobeCat-u. Pretplatnici GlobeCat-a zainteresirani za ovu uslugu trebaju na adresu Ureda GS1 Croatia uputiti upit, nakon čega će im se dostaviti pisana ponuda.

16. PAKET USLUGA ZA GS1 SUSTAV SLJEDIVOSTI (TRACEABILITY PAKET)

Paket usluga ima četiri cjeline:

1. Napredna edukacija za interne auditore sustava sljedivosti

Edukacija se provodi prema međunarodno definiranom GS1 Globalnom programu za sljedivost. Preduvjet za pohađanje ove napredne edukacije je Svjedodžba (koju izdaje GS1 Croatia) o završenoj radionici "Sljedivost i GS1 standardi" ili neki drugi dokument koji izdaje jedna od GS1 nacionalnih organizacija, koji svjedoči da polaznik poznaje osnove GS1 sustava standarda i osnovne principe GS1 Globalnog standarda za sljedivost.

Ova edukacija provodi se tijekom tri radna dana od 9.00 do 17.30 sati.

2. Audit - provjera sustava sljedivosti

Provjera sustava sljedivosti namijenjena je:

 • tvrtkama koje žele provjeriti postojeći sustav sljedivosti,
 • tvrtkama koje žele uvesti sustav sljedivosti koji je u skladu sa GS1 Globalnim standardom za sljedivost.

Nakon završenog audita tvrtka dobiva dokumentaciju s analizom rezultata audita i popratnim objašnjenjima. Audit traje najviše sedam radnih dana.

3. Globalno izvješće o sukladnosti - potvrda o sukladnosti sustava sljedivosti sa GS1 globalnim standardima

Globalno izvješće o sukladnosti sustava sljedivosti izdavat će se na zahtjev tvrtkama koje su udovoljile provjeri (auditu) sustava sljedivosti, u skladu s Popisom za provjeru.

4. Implementacijsko rješenje - softverska podrška za GS1 sustav sljedivosti

Tvrtka članica GS1 Croatia ima mogućnost pretplate na korištenje gotovog (softverskog) rješenja za sustav sljedivosti. Rješenje je izvedeno kao web-aplikacija te omogućuje upotrebu putem interneta, a primjenjivo je za internu i eksternu sljedivost.

Raspoložive usluge:

Napredna edukacija za interne auditore sustava sljedivosti - za 1 osobu

3.616,56 kn // 480,00 EUR

Naknada za audit - provjeru sustava sljedivosti u tvrtki

18.497,20 kn // 2.455,00 EUR

Naknada za provjeru i izdavanje Globalnog izvješća o sukladnosti

9.615,91 kn // 1.276,25 EUR

Godišnja naknada za upotrebu GS1 sustava sljedivosti (GS1 Croatia GTNET-a)

Prema izračunu*

  Na nalogu za plaćanje treba naznačiti:

 • u korist računa: GS1 Croatia
 • svrha uplate: Traceability paket
 • IBAN: HR3023600001101734948 (Zagrebačka banka d.d.) ili
 • IBAN: HR1423900011101018004 (Hrvatska poštanska banka d.d.)
 • poziv na broj: OIB gospodarskog subjekta
   

*Konkretan iznos godišnje naknade utvrđuje se prema individualnom projektu prema kriterijima kao što su: godišnje financijsko izvješće tvrtke, broj poslovnih subjekata uključenih u projekt, broj obavljenih transakcija.

Fiksni tečaj konverzije: 1 EUR = 7,53450 HRK

U cijene usluga uračunat je PDV.


Cjenik od 1.1.2023.