...

Cjenik

Primjer 1:

kante 6 copy (1).jpg
Primjer 2:

15 tocka-Majice_2.jpg
U oba primjera minimalno je potrebno odabrati EAN-13 kod kapaciteta do 100 vrsta proizvoda (jedan GTIN = jedan EAN-13 kod).

Info 50.png

Za odabir odgovarajućeg kapaciteta GS1 identifikatora odgovorna je isključivo članica GS1 Croatia, prema vlastitim potrebama i planovima budućeg poslovanja.

OPIS OSNOVNIH USLUGA I CJENIK


Warning.png

Uplate godišnje članarine i naknade za usluge upisa u registar i upotrebe GS1 identifikatora odnose se na kalendarsku godinu (1.1.-31.12.).

Prilikom učlanjenja (i svake sljedeće godine članstva) uplaćuju se i članarina i naknade.


1.jpg
Godišnja članarina: 


Prilikom učlanjenja

700,00 kn

2.png
Naknade za usluge upisa u registar i upotrebe GS1 identifikatora:

 Vrsta i kapacitet GS1 identifikatora

 


 EAN-13 kod za 1 proizvod


1.280,00 kn

 EAN-13 kod kapaciteta do 10 vrsta proizvoda

 

      1.860,00 kn

 EAN-13 kod kapaciteta do 100 vrsta proizvoda


       2.720,00 kn

 EAN-13 kod kapaciteta do 1.000 vrsta proizvoda

 

      3.420,00 kn

 EAN-13 kod kapaciteta do 10.000 vrsta proizvoda


       4.840,00 kn

 EAN-13 kod kapaciteta do 100.000 vrsta proizvoda

 

      8.740,00 kn

 EAN-8 kod

 

      1.390,00 kn

 CRO-SCAN kod (blok od 100 kodova)


      2.360,00 kn

 Pridruženo članstvo
(bez naknade za upotrebu identifikatora)

 

      920,00 kn

Na nalogu za plaćanje treba naznačiti:

  • u korist računa: GS1 Croatia
  • svrha uplate: Članarina i naknade
  • IBAN: HR3023600001101734948 (Zagrebačka banka d.d.) ili
  • IBAN: HR1423900011101018004 (Hrvatska poštanska banka d.d.)
  • poziv na broj: OIB buduće članice
     


VAŽNE NAPOMENE - MOLIMO PROČITAJTE!

 


1. Prilikom učlanjenja u GS1 Croatia uplaćuju se i članarina i naknade.

2. Članarina i naknada za upotrebu GS1 identifikatora plaćaju se svake godine, na temelju računa koji članice dobivaju od GS1 Croatia.

3. Upis u registar se plaća jednokratno.

4. U naknade za usluge uračunat je PDV, dok je godišnja članarina oslobođena PDV-a, na temelju članka 39., stavak (1), točka l) Zakona o porezu na dodanu vrijednost.  

5. Prilikom učlanjenja, nove članice obvezno dobivaju “OPĆI KORISNIČKI PRIRUČNIK GS1 Croatia”.

6. Uz dodijeljeni GS1 identifikator, novim članicama se pridružuje primarni GLN broj koji se veže uz adresu njihovog sjedišta. Ako članica treba dodatne GLN brojeve, zatražit će ih posebnim zahtjevom od ureda GS1 Croatia.

7. Prijenos i davanje u podnajam GS1 identifikatora drugim gospodarskim subjektima NAJSTROŽE SE ZABRANJUJE!

8. Zahtjev za istupanje iz članstva podnosi se u pisanom obliku, preporučenom poštom na ruke direktora GS1 Croatia do kraja godine s pravnim učincima u sljedećoj godini.

Nakon uplate članarine i naknada, uz rješenje o dodjeli GS1 identifikatora dostavit ćemo vam i račun za obavljene uplate.

  

Warning.png

Cjenik dodatnih usluga pogledajte ovdje.