...

Informiranje potrošača o hrani (Uredba EU 1169/2011)

Uredba je stupila na snagu u prosincu 2014. u svim zemljama članicama.

  Zahtijeva da značajne informacije o hrani (pretpakiranoj) budu dostupne potrošačima prije kupnje preko web-stranica ili druge prodaje na daljinu (članak 14):

  1. Ne dovodeći u pitanje zahtjeve u vezi s informacijama iz članka 9., za pretpakiranu hranu ponuđenu na prodaju sred­stvima komunikacije na daljinu:     

  (a) obvezne informacije o hrani, osim podataka iz članka 9. stavka 1. točke (f), moraju biti dostupne prije zaključenja kupnje i navedene u popratnom dokumentu prilikom prodaje na daljinu ili ih treba pružiti u nekom drugom primjerenom obliku koji subjekt u poslovanju hranom mora jasno odrediti. Ako se koriste drugi primjereni oblici, subjekt u poslovanju hranom mora potrošačima pružiti obvezne informacije o hrani bez naplate dodatnih troškova; 

  (b) svi obvezni podaci moraju biti dostupni u trenutku isporuke.  Ove obavezne informacije moraju biti dostupne na web-stranici bez naknade za potrošača.

  • Ako podaci nisu dostupni, pretpakirana hrana ne može biti prodavana preko web-stranica.
  • Potrebna je suradnja između vlasnika robne marke i online trgovaca, kako bi točne i potpune informacije o hrani bile dostupne u skladu sa zakonom.
  • GDSN (i hrvatska inačica GlobeCat®) pripadaju u sigurne izvore podataka (TSD=Trusted Source of Data). To je okvir koji može ispuniti te zahtjeve. Odgovornost je na vlasniku robne marke i web-operateru.


  h83f2f59762d5cac.png

   

  U GlobeCat® su dograđeni svi atributi, kako bi se zadovoljili zahtjevi Uredbe Europske unije 1169/2011.

  Sljedeći podaci o proizvodu moraju biti prikazani na etiketi pakiranja:

  • (a) naziv hrane,
  • (b) popis sastojaka,
  • (c) svi sastojci ili pomoćne tvari u procesu proizvodnje koji su navedeni u Prilogu II. ili dobiveni od tvari ili proizvoda iz Priloga II. koji uzrokuju alergije ili netolerancije, a koji su upotrijebljeni u procesu proizvodnje ili pripreme hrane i koji su prisutni u gotovom proizvodu, čak i u promijenjenom obliku (popis alergena mora biti deklariran, kako je navedeno u aneksu uredbe),
  • (d) količina određenih sastojaka ili kategorija sastojaka,
  • (e) neto količina hrane,
  • (f) datum minimalne trajnosti ili "upotrijebiti do" datum,
  • (g) posebni uvjeti čuvanja i/ili upotrebe,
  • (h) ime ili naziv i adresa subjekta u poslovanju hranom iz članka 8. stavka 1., tj. ime ili naziv i adresa subjekta u poslovanju hranom pod čijim imenom se hrana prodaje (ili naziv uvoznika, ako je subjekt u poslovanju hranom izvan EU),
  • (i) zemlja ili mjesto porijekla, sukladno članku 26., 
  • (j) upute za upotrebu ili pripremu, u slučaju kad u nedostatku takve upute ne bi bila moguća pravilna upotreba hrane, 
  • (k) za pića koja sadrže više od 1,2 % vol. alkohola, stvarnu alkoholnu jakost po volumenu,
  • (l) nutritivna deklaracija,
  • (m) lot (Pravilnik o oznakama ili znakovima koji određuju seriju ili lot kojem hrana pripada ("Narodne novine" broj 26/13.).

  Osim toga, alergeni, kako je opisano u točki (c), moraju biti vidljivi/objavljeni potrošaču ako postoje u hrani koja je nepretpakirana i prodaje se ili u trgovini ili u npr. restoranima. 

   

  ba24da09fde81f3e.png

   

  GS1 (globalni, na razini EU i lokalno na razini svake nacionalne organizacije) je za potrebe tvrtki članica u nekoliko segmenata omogućio kompletnu infrastrukturu. To se odnosi na GDSN certificirane kataloge, među kojima je i GlobeCat®, te na razini implementacijskih uputa s konkretnim primjerima o tome kako u navedenoj infrastrukturi popunjavati konkretne podatke, kako bi bili međunarodno kompatibilni.

  GlobeCat® elektronički katalog i Uredba EU 1169/2011

  • U GlobeCat® su dograđeni svi potrebni atributi ,kako bi se zadovoljili zahtjevi Uredbe Europske unije 1169/2011.

   Tvrtke koje su već unijele svoj asortiman u GlobeCat® trebat će ga dopuniti traženim atributima na razini prodajnih trgovačkih jedinica (samo BASE_UNIT_OR_EACH).


   GS1 Croatia je još dodatno organizirala održavanje edukacijskih radionica

   GS1 Croatia je za potrebe tvrtki članica organizirala kompletnu infrastrukturu za unos, validaciju i distribuciju atributa propisanih Uredbom EU 1169/2011 (FIR = Food Information Regulation). U B2B sferi infrastruktura je realizirana kroz hrvatski elektronički katalog - GlobeCat® koji posjeduje GDSN certifikat i aktivni je dio globalne mreže 30-ak međusobno povezanih elektroničkih kataloga. Početkom 2017. GlobeCat® u RH je koristilo 140 tvrtki te je katalog imao više od 20.000 kataloških jedinica. Ovisno o vrsti, proizvodi su opisani nizom atributa. Dvadesetak atributa pripada u kategoriju obaveznih (mandatory) koji su potrebni za globalnu sinkronizaciju. Za potrebe tržišta u RH koristi se 80-ak atributa koji su dopunjeni s još 30-ak za potrebe Uredbe EU 1169/2011.

   Kako bi tvrtkama olakšali unos ovih dodatnih atributa, pripremili smo osim programskog alata u GlobeCat®-u i niz popratnih kanala i materijala za edukaciju: