...

Gospodarenje otpadom

Registar GTIN-ova

 • usklicnik.pngFond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU) za provjeru legalnosti povratne ambalaže, tj. GTIN-a, koristi GEPIR, GS1 bazu podataka koja sadrži osnovne podatke više od milijun tvrtki iz više od 100 zemalja. Ako ste obrtnik ili OPG te ste proizvođač ili uvoznik pića u RH koji je u sustavu povratne naknade i želite da se Vaši podaci objavljuju u GEPIR-u, molimo da nam pošaljete privolu putem GS1 Croatia Korisničkih stranica.

smece 300.jpgAktualne propise vezane uz ambalažu i otpadnu ambalažu možete pronaći na web stranicama Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitosti (Pravilnik o ambalaži i otpadnoj ambalaži NN 88/15 i Pravilnici o izmjenama i dopunama Pravilnika o ambalaži i otpadnoj ambalaži 78/16 i 116/17). 

Najvažnije promjene koje Pravilnik donosi, a koje su povezane sa GS1 standardima, odnose se na uvođenje obveze proizvođača da ambalažu proizvoda kojeg stavljaju na tržište označe GTIN-om sukladno GS1 standardima (Članak 13., stavak 1). Također, zahtijeva se da GTIN bude na ambalaži iskazan upotrebom EAN-13, EAN-8, UPC-A ili UPC-E simbologije, u skladu sa GS1 standardima, odnosno normi ISO/IEC 15416 (Prilog VI. Označavanje ambalažnog materijala). Osim ambalaže pojedinačnog proizvoda, GTIN-om je obvezno identificirati i ambalažu njegova hijerarhijskog pakiranja (skupna pakiranja, transportna pakiranja).

Budući da je Pravilnikom GTIN postao ključni identifikator ambalaže u koju se stavljaju proizvodi, sve vrste izvještaja koje su proizvođači dužni dostavljati Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU), uključujući i prijavljivanje novog proizvoda, vezani su uz GTIN.

I atributi (matični podaci) kojima se opisuje proizvod, odnosno njegova ambalaža, također su usklađeni s međunarodnim GS1 GDSN standardom. Stoga je svim subjektima koji su obvezni dostavljati matične (statičke) podatke o proizvodu i njegovoj ambalaži omogućeno da to rade elektroničkim putem, korištenjem nacionalnog elektroničkog kataloga GlobeCat®. S obzirom na to da je značajan broj proizvođača svoje proizvode uvrstio u nacionalni elektronički katalog, dopunom podataka koji se odnose na ambalažu znatno se lakše udovoljava uvjetima koje postavlja novi Pravilnik.

Tvrtke koje nisu dosad koristile GS1 standarde (GTIN, elektronički katalog) moraju regulirati članski status u nacionalnoj GS1 organizaciji, kako bi mogle legalno koristiti GS1 standarde.

Kako do barkoda?

Dokumenti

  • Stručna brošura
  • GS1 standardi u gospodarenju otpadom
  • Tipovi pakiranja
  • UN-ove preporuke broj 21, GDSN GDD tablice za tipove pakiranja s primjerima iz prakse
  • Materijal pakiranja
  • Mapiranje brojčanih oznaka iz Pravilnika sa GDSN GDD tablicama za materijale pakiranja
  • Primjer podataka za jedan proizvod
  • Primjer za cijelu hijerarhiju (pojedinačni proizvod, skupno pakiranje i paleta), čime je obuhvaćena primarna, sekundarna i tercijarna ambalaža
  • Izvadak iz GS1 Specifikacija
  • Izvadak iz GS1 Specifikacija vezanih za položaj i orijentaciju crtičnog koda na ambalaži cilindričnog oblika

GTIN

2 tocka - EAN13.png GTIN (Global Trade Item Number = globalni broj trgovačke jedinice) je jedinstvena globalna negovoreća identifikacijska šifra trgovačke jedinice i ne sadrži nikakve podatke o toj jedinici. GTIN služi kao ključ za dohvat podataka prethodno zapisanih u bazu. Ti podaci sadrže sve atribute vezane za taj artikl (naziv - puni, kratki, POS-naziv, cijenu, tarifnu grupu za PDV i slično). Trgovačke jedinice (proizvodi) se uobičajeno identificiraju GTIN-om, a izražavaju simbologijom crtičnog koda (barkod), najčešće u simbologijama EAN-13, EAN-8, UPC-A i UPC-E. U teoriji i praksi automatske identifikacije, osim simbologije bitan je i sadržaj. Identifikacijska šifra mora biti jedinstvena (engl. unique). To znači da svaki proizvod na globalnom svjetskom tržištu mora biti označen jedinstvenom identifikacijskom šifrom (ne smije postojati neki drugi proizvod s istom šifrom). Upravo GS1 sustav (stari naziv EAN/UCC sustav) omogućuje navedene uvjete, od sadržaja šifre, njezinog numeričkog formata preko simbologije (EAN, UPC) do definicije preporučljivih fizičkih dimenzija i položaja na ambalaži. GS1 Croatia također pruža uslugu verifikacije kvalitete barkoda na najsuvremenijoj opremi prema GS1 Globalnim specifikacijama koje uključuju i normu ISO/IEC 15416 te uslugu edukacije kroz seminare, stručne radionice i predavanja.

 

Kako pribaviti GTIN za proizvode?

Oni koji već koriste GS1 sustav:

Najveći broj tvrtki koje proizvode isporučuju preko trgovačke mreže već odavno koristi GTIN-ove (barkod) za označavanje proizvoda. Svejedno je koriste li tvrtke GTIN-ove koje je dodijelila GS1 Croatia ili neka druga nacionalna GS1 organizacija jer se radi o jedinstvenom globalnom identifikacijskom ključu. Bitno je da tvrtke imaju regulirani odnos sa svojom nacionalnom GS1 organizacijom i koriste isključivo legalno dodijeljene globalne kodove.

Oni koji još ne koriste GS1 sustav:

Tvrtke koje još ne koriste GTIN (barkod) na svojim proizvodima trebaju se javiti svojoj nacionalnoj GS1 organizaciji, kako bi kroz instituciju članstva, ovisno o asortimanu proizvoda koji trebaju kodirati, pribavili određeni blok brojeva za označavanje proizvoda. GS1 Croatia je detaljnu proceduru objavila ovdje

VAŽNE NAPOMENE:

Treba obratiti pažnju da GS1 sustav definira samo određene barkod simbologije za prikaz GTIN-a i to EAN-13, EAN-8, UPC-A i UPC-E za upotrebu na prodajnom mjestu (POS=Point Of Sale) te GS1-128 i ITF-14 za logistiku skladištenja i transporta.

Nadalje, struktura i sadržaj GTIN-a su strogo definirani u GS1 sustavu, što omogućuje globalnu jedinstvenost. Legalnost GTIN-ova se jednostavno može provjeriti korištenjem GEPIR servisa i njegovog pretraživača. Interne šifre nisu dio GS1 sustava i ne mogu predstavljati GTIN. Interne šifre koje koriste EAN-13 i EAN-8 simbologiju mogu se prepoznati jer počinju karakterističnom znamenkom 2.

 

Što treba kodirati?

Najčešće se smatra da samo osnovni proizvod mora biti označen GTIN-om (barkodom), no treba uzeti u obzir zahtjeve opskrbnog lanca koji u operativnom modelu češće koristi formu transportnih i skupnih pakiranja te paleta. Ovi viši hijerarhijski oblici također se označuju GTIN-om, a i za njih se koriste različiti oblici, tipovi i materijali ambalaže (primarna, sekundarna i tercijalna ambalaža). Pri procjeni asortimana koji tvrtka treba kodirati važno je da se ne kodira samo osnovni proizvod, već i grupiranja (transportne kutije i palete). Najjednostavnija formula za procjenu je:

u9d90fe80b596d7b.png

 

broj potrebnih GTIN-ova = broj osnovih proizvoda  x 3 

 

 

 

Također je važno da svaki oblik nekog proizvoda zahtijeva posebni GTIN. Npr. mineralna voda:  

GTIN1 = mineralna voda 0,5 l
GTIN2 = mineralna voda 1 l
GTIN3 = mineralna voda 1,5 l
GTIN4 = mineralna voda 5 l

e99e0150dd5b1c01.png

 

Ako uzmemo u obzir i transportna pakiranja: 

GTIN5 = transportno pakiranje 6 x mineralna voda 0,5 l
GTIN6 = transportno pakiranje 6 x mineralna voda 1 l
GTIN7 = transportno pakiranje 6 x mineralna voda 1,5 l
GTIN8 = transportno pakiranje 2 x mineralna voda 5 l

 

 

Za tvrtke koje kodiraju i palete:

GTIN9 = paleta 72 x transportno pakiranje 6 x mineralna voda 0,5 l
GTIN10 = paleta 64 x transportno pakiranje 6 x mineralna voda 1 l
GTIN11= paleta 48 x transportno pakiranje 6 x mineralna voda 1,5 l
GTIN12 = paleta 32 x transportno pakiranje 2 x mineralna voda 5 l

 

Ilustracija za konkretni slučaj izgleda ovako:

za_FZOEU_hijerarhije_i_materijali.png  

Ako postoje različite varijante okusa, svaka varijanta treba imati svoj GTIN. Detaljna pravila za dodjelu GTIN-a pogledajte na globalnim stranicama GS1 organizacije ili na našim stranicama.

g50c8c0427bf82c0.png

  

GDSN

GDSN (Global Data Synchronisation Network = Globalna mreža za sinkronizaciju podataka; u Pravilniku je pogrešno naveden akronim GSDN) je projekt koji je pokrenula globalna GS1 organizacija, kako bi pojednostavila razmjenu matičnih podataka o trgovačkim jedinicama između sudionika u opskrbnom lancu (vlasnika brendova, proizvođača/dobavljača, distributera, trgovaca, državnih institucija). Počelo se u sektoru robe za široku potrošnju, a primjena se potom proširila i na druge sektore. Kad je projekt pokrenut 2004., u sustavu je bilo samo 74.000 GTIN-ova sudionika iz desetak zemalja; danas je više od 17,000.000 GTIN-ova više od 35.000 tvrtki iz 150 zemalja. GS1 Croatia pridružila se projektu kreiranjem nacionalnog elektroničkog kataloga, tada pod radnim nazivom eCROKAT, koji je GDSN certificiran 2008. i stavljen u produkciju. Proširivala se korisnička baza, pa su se osim tvrtki iz RH uključile i tvrtke najprije iz regije, a kasnije i iz drugih zemalja, pa je ime promijenjeno u GlobeCat®. Sustav se uredno održava, što omogućuje ispunjavanje sve većeg broja zahtjeva sadašnjih i budućih korisnika

Upravo GlobeCat® kroz primjenu GDSN sustava omogućuje proizvođačima da brzo i jednostavno unesu inicijalne podatke i održavaju postojeće podatke o proizvodima na informatički struturirani način, dostupan svima. Set podataka koji se unosi ovisi o prirodi proizvoda, zahtjevima tržišta na koji se proizvod plasira i zakonskoj regulativi. U konkretnom slučaju, referenciramo se na PRILOG XII Pravilnika o ambalaži i otpadnoj ambalaži (stranica 53) i matične podatke o proizvodu koji se tamo navode, citiramo:

PODACI KOJE JE OBVEZNIK PLAĆANJA NAKNADA GOSPODARENJE OTPADNOM AMBALAŽOM OD PIĆA DUŽAN DOSTAVITI FONDU PRILIKOM PRVOG STAVLJANJA NOVOG PROIZVODA NA TRŽIŠTE NA PODRUČJU REPUBLIKE HRVATSKE
Statički podaci (podaci o proizvodu i ambalaži koji su nepromjenjivi)
1. vrsta crtičnog koda
2. GTIN
3. naziv TJ
4. naziv robne marke
5. opis HJ
6. GTIN niže HJ
7. količina u nižoj HJ
8. ciljno tržište
9. naziv proizvođača/uvoznika/unosnika
10. OIB
11. MBS
12. sjedište (adresa) obveznika
13. naziv proizvođača
14. država proizvođača
15. naziv vlasnika robne marke
16. datum kreiranja
17. datum raspoloživosti
18. datum deaktivacije TJ
19. širina ambalažne jedinice
20. visina ambalažne jedinice
21. duljina ambalažne jedinice
22. neto masa TJ
23. sastavnica ambalaže
24. masa sastavnice
25. materijal sastavnice
26. masa ambalaže na ovoj hijerarhijskoj razini
27. bruto masa TJ
28. da li je TJ osnovna jedinica – da/ne
29. količina nekodiranih jedinica u TJ
30. ukupna masa nekodiranih jedinica
31. materijal ambalaže nekodiranih jedinica
32. označavanje proizvoda i ambalaže – (da/ne)
33. ograničenja s obzirom na granične koncentracije teških metala i toksičnih tvari u ambalaži (uvjeti i zahtjevi s obzirom na granične koncentracije toksičnih tvari u ambalaži)
34. dokaz o ispunjavanju uvjeta o ograničenjima iz točke 33. (certifikat)

Korištene kratice:
TJ – trgovačka jedinica
HJ – hijerarhijska jedinica

Svi navedeni podaci (atributi) mogu se unijeti korištenjem GlobeCat elektroničkog kataloga, a posebno su grupirani podaci vezani za pakiranja u grupi PAKIRANJA.

 

v8334cc485a1cc0c.png

 

d1ae7d23427a045b.png

 

Primjer sa sadržajem popunjene baze za jedan proizvod može se pogledati ovdje, pri čemu ćete dobiti dokument koji možete povećati i vidjeti detalje slike.

r9a38a317dbe074d.png


GS1_Symbol_Info_Sign_RGB_2015-04-16.jpg

Oni koji podatke unose koristeći GlobeCat® elektronički katalog ne moraju brinuti o formatu i validaciji podataka jer to odrađuje sustav automatski. 

Korištenje GlobeCat®-a

 • Praktične savjete o korištenju GlobeCat® elektroničkog kataloga možete pročitati ovdje.