...

Kodovi

Članice trebaju prijaviti proizvode koje su kodirali, tj. svakom od njih pridružili odgovarajući kod, što je najbolje napraviti putem PKPG aplikacije koju je GS1 Croatia razvila za svoje članice kao besplatni servis za dodjelu kodova, izračun kontrolne znamenke i vođenje evidencije proizvoda.

Nakon prijave kodiranih proizvoda GS1 Croatia te autorizacije koju obavlja stručna osoba u GS1 Croatia zadužena za provjeru ispravnosti kodiranih proizvoda, članice generirane kodove za proizvode prosljeđuju grafičkoj kući po vlastitom izboru, koja će im tiskati naljepnice ili kodove otisnuti na predviđenome mjestu na ambalaži.

verifikacija 3.png


PKPG aplikaciji možete pristupiti ovdje.

Označavanje proizvoda kodovima (GTIN-om) još uvijek nije zakonska obaveza u RH, ali se zakon uskoro priprema. No, postoje neki drugi zakoni i pravilnici (Zakon o trgovini, Zakon o ambalaži i ambalažnom otpadu, Zakon o općoj sigurnosti proizvoda, Zakon o hrani i dr.) koji obvezuju na označavanje robe globalnim standardima, tj. GTIN-ovima. Nadalje, situacija na tržištu traži upotrebu GS1 globalnog standarda za identifikaciju proizvoda/trgovačkih jedinica jer najveći trgovački lanci (a i ostali, manji) intenzivno rade na uvođenju EDI-ja (Electronic Data Interchange - elektroničke razmjene podataka) u svoje poslovanje, što je neizvedivo bez identifikacijskih ključeva za poslovne subjekte (GLN-a) i globalne identifikacije svake pojedine trgovačke jedinice (GTIN-a).

Serijalizacija je proces ili djelo identificiranja nečega u serijskom formatu. S aspekta jedinstvene identifikacije, to je proces generiranja i korištenja kodova koji se mogu koristiti za jedinstvenu identifikaciju svakog pojedinog primjerka određenog subjekta proizvoda. Ti kodovi ili serijski brojevi mogu biti generirani po redu ili nasumično te mogu biti prikazani u obliku koji čovjek može pročitati (npr. alfa-numerički tekst) i/ili u obliku koji može čitati samo stroj (npr. kodirani u GS1 barkod simbologiji ili uz pomoć RFID taga).

Serijski broj (u numeričkom ili alfa-numeričkom obliku) dodjeljuje se svakom određenom primjerku subjekta za cijeli njegovi vijek. Pojedinačna jedinica se može jedinstveno identificirati kombinacijom GTIN-a (Global Trade Item Number za identifikaciju osnovnog proizvoda) i serijskog broja (za identifikaciju primjerka tog proizvoda). Serijalizacija omogućuje praćenje kretanja pojedinačnih proizvoda kroz opskrbni lanac.

GS1 ključevi koji podupiru dvije razine identifikacije:

1. identifikaciju klase (npr. tip trgovačke jedinice),

2. identifikaciju primjerka (npr. pojedinačni proizvod koji se proizvodi i prodaje).

Sljedeći GS1 identifikatori identificiraju klasu ili tip, a serijalizacija im je neobvezni element:

 • Global Trade Item Number (GTIN
 • Global Coupon Number (GCN)
 • Global Returnable Asset Identifier (GRAI
 • Global Document Type Identifier (GDTI)
 • Component/Part Identifier (CPID)

Tu su i GS1 ključevi koji nemaju razinu klase identificiraju određeni primjerak:

 • Serial Shipping Container Code (SSCC)
 • Global Individual Asset Identifier (GIAI)
 • Global Shipment Identification Number (GSIN)
 • Global Identification Number for Consignment (GINC)
 • Global Location Number (GLN), pomoću GLN dodatka AI (254)
 • Global Service Relation Number (GSRN)

Serijalizacija lijekova - EU Falsified Medicine Directive (FMD)

pharma.pngCilj je Direktive 2011/62/EU (FMD) i Delegirane uredbe EU 2016/161 spriječiti ulazak krivotvorenih lijekova u legalne opskrbne lance. Zahtijevaju se sigurnosna svojstva i jedinstvena identifikacija receptnih lijekova na razini cijele EU, a krajnji rok za provedbu u zemljama članicama Europske unije je 9. veljače 2019. Pogledajte kako vam GS1 standardi u tome mogu pomoći.

book.jpg

Preporuke za harmoniziranu implementaciju FMD-a koristeći GS1 standarde preuzmite ovdje.

Za odabir odgovarajućeg kapaciteta EAN-13 koda odgovorna je isključivo (buduća) članica GS1 Croatia, prema vlastitim potrebama i planovima budućeg poslovanja. 

Više o kapacitetima EAN-13 kodova koje nudi GS1 Croatia možete pročitati ovdje.

Pažljivim istraživanjem tržišta ustanovljeno je da je 100 kodova optimalni broj za male tvrtke i obrte jer u proizvodnom asortimanu mogu imati različite boje istog proizvoda i/ili zbirna i/ili kombinirana pakiranja, pa odmah potroše barem triput više GTIN-ova/kodova od osnovnih nekoliko koje smatraju da trebaju. Upravo za takvu lepezu proizvoda optimalno je 100 kodova. Prema statistici GS1 Croatia, prosjek korištenih GTIN-ova je 75 po tvrtki/članici koja je zakupila 100 kodova.

Stupanjem u članstvo, tvrtke ne kupuju kodove i ne stječu vlasničko pravo nad dodijeljenim predbrojevima i EAN kodovima, nego pravo na korištenje kodova i implementaciju GS1 sustava za automatsku identifikaciju, elektroničku razmjenu podataka i upravljanje poslovnim procesima. Nacionalna GS1 organizacija u pojedinoj je državi jedini, međunarodnim ugovorom o licenciji ovlašteni koncesionar koji zastupa međunarodnu GS1 organizaciju te podržava i nadzire implementaciju i pravilnu primjenu GS1 sustava. U RH to je GS1 Croatia.

a) Tvrtke najčešće ne shvaćaju da se kapacitet kodova ne odnosi na pojedinačni broj proizvoda koje mogu označiti, nego na vrstu proizvoda. Proizvedena količina odgovara potrebama tržišta i ne utječe na kapacitet GTIN-ova.

b) Proizvođače tekstila i proizvođače papirne galanterije posebno upozoravamo na pažljivu prosudbu u odabiru odgovarajućeg kapaciteta kodova; mnogi ne znaju da će npr. istu majicu kodirati različitim GTIN-ovima kad se radi o različitim veličinama i boji ili npr. bilježnice posebno kodirati s obzirom na dimenzije ili vrstu unutrašnjih listova ili različitim GTIN-ovima bilježnice s mekim i tvrdim koricama, što pokazuje i razlika u cijeni. Dakako, moguće je naknadno zakupiti dodatne kodove, ali je to povezano s malo većim troškovima, budući da u tom slučaju tvrtke, osim godišnje članarine i naknade za upotrebu dodijeljenog kapaciteta kodova, plaćaju i naknadu za upotrebu dodatnog kapaciteta kodova. Ako je tvrtka zatražila i dobila dodatni EAN kôd većeg kapaciteta, pa bi željela prekodirati proizvode s manjeg EAN koda na onaj većeg kapaciteta, postupak također donosi dodatno financijsko opterećenje, budući da su trgovačkom partneru proizvodi prijavljeni pod jednim kodom, a promjena koda za isti proizvod u mnogim se trgovačkim lancima naplaćuje (iznosi nisu zanemarivi).

Dakle, svim novim članicama preporučuje se da prije učlanjenja procijene koliko vrsta proizvoda plasiraju na tržište te koliko novih vrsta proizvoda planiraju uvrstiti u asortiman tijekom sljedećeg razdoblja, pa će na temelju tih procjena odabrati kapacitet EAN koda koji će zadovoljiti njihove poslovne potrebe duže vrijeme.

Sve o načinu dobivanja prava upotrebe kodova pročitajte ovdje. Imate li i dalje nedoumice, uputite nam pitanje na info@gs1hr.org i poslat ćemo vam osnovne informacije o crtičnom kodu i kodiranju, članstvu u Hrvatskom udruženju za kodiranje i dobivanju crtičnog koda.

Najčešće to rade grafičke kuće, a u pripremi je baza podataka s pouzdanim dobavljačima master-filmova i etiketa iz cijele Hrvatske, koji kvalitetno rade crtični kod.

Crtični kod je uvjet zajedničkog jezika između trgovačkih partnera i ima strogo određena pravila. Omogućuje veliku prednost i uštedu u poslovanju i naveliko se primjenjuje od industrijske logistike i trgovine do zdravstva i vojske. Najosnovnije podatke o crtičnom kodu pročitajte ovdje.

Jednostavno rečeno, to je broj pretvoren u smisleni niz tamnih linija i svijetlih međuprostora, koje skener opet pretvara u broj, a on je ključ za bazu podataka s ostalim podacima o proizvodu, usluzi ili lokaciji. Tako je moguća svakodnevna inventura, kontrola zaliha, utvrđivanje poreznih obveza itd.

Pogledajmo primjer goleme prednosti i milijunske uštede u Francuskoj. U jednoj boci poznatog francuskog šampanjca pronađeno je malo ulja. Umjesto da se povuče sav šampanjac iz trgovina, jednostavno je očitan kod te boce, registrirano je mjesto proizvodnje i točno određena serija, pa je povučena samo određena paleta šampanjca.

To je kod koji ima iste standarde kao EAN-13, ali umjesto 13 ima 8 znamenki i njegov je kapacitet u EAN sustavu ograničen. Za njegovu dodjelu potrebno je uputiti poseban zahtjev Tehničkoj komisiji GS1 s idejnim rješenjem ambalaže budućeg proizvoda jer se EAN-8 dodjeljuje proizvodima koji su tako mali, da na njih ne stane EAN-13. Sve o EAN-8 kodu pročitajte ovdje.

Dimenzije EAN-13 koda su različite, a lijevo i desno od crtičnog koda mora biti svijetli prostor minimalno 2,31 mm. Nepisano je pravilo da simbol ne bi smio biti niži od polovice njegove širine. Dopuštena su smanjivanja do 80% i povećanja do 200% uobičajene veličine. Detaljnije o karakteristikama (dimenziji, boji...) EAN-13 koda pogledajte u GS1 Generalnim specifikacijama. 

Pronijela se informacija da se od 1. siječnja 1997. crtični kodovi stavljaju na proizvode namijenjene izvozu, ali to u zakonu ne piše. Ako je netko izvozio bez crtičnog koda, može tako nastaviti, ako inozemni kupac prihvaća nekodirane proizvode.

EAN kod (odnosno GTIN) je negovoreći broj te ne označuje podrijetlo niti mjesto proizvodnje proizvoda. Na primjer, kod koji započnje znamenkama 385 ne znači da je proizvod proizveden u Republici Hrvatskoj, već samo da je kod izdala GS1 Croatia, odnosno 385 je međunarodna identifikacija nacionalne organizacije GS1 Croatia. Ako proizvodite licencni proizvod, EAN kod proizvodu može dodijeliti vaš principal (vlasnik robne marke i za kojeg proizvod proizvodite) ili ga morate dodijeliti sami.   

Ne, ako se radi o GS1 kodu. GS1 sustav je jedinstveni sustav označavanja proizvoda na svjetskoj razini i jednom kodirani proizvod GTIN-om nije potrebno ponovno označavati. Pod tim brojem će u bazu podataka biti unesen podatak da je proizvod proizveo strani proizvođač XY, a trgovačkoj kući ga prodao WZ, cijena mu je X i dr.

Naknada za upotrebu EAN-13 koda do 100 vrsta proizvoda obračunata je zato što njegovu upotrebu niste odjavili. Naime, članice GS1 Croatia su, u skladu s pravilima međunarodne GS1 organizacije i Statutom GS1 Croatia, svaku statusnu promjenu dužne dostaviti Uredu GS1 Croatia pisanim putem do 31. prosinca s pravnim učincima u sljedećoj godini. Dakle, ako u poslovanju više ne koristite EAN-13 kôd kapaciteta do 100 vrsta proizvoda, o tome ste dužni GS1 Croatia obavijestiti pisanim putem do 31. prosinca, kako vam iduće godine ne bi bila obračunata naknada za upotrebu EAN-13 koda koji više ne koristite. GS1 Croatia ne može znati da tvrtka više ne koristi neki od kapaciteta kodova koji su joj dodijeljeni nakon zaprimanja pisanog zahtjeva, ako se administraciji Ureda takva informacija ne dostavi pisanim putem, kako je i propisano Statutom GS1 Croatia.

GS1 Croatia svojim članicama nudi EAN-13 kodove najšireg mogućeg kapaciteta, od
EAN-13 koda namijenjenog za označavanje jednog proizvoda do EAN-13 koda kapaciteta do 100.000 vrsta proizvoda. Za odabir odgovarajućeg kapaciteta EAN-13 koda odgovorna je isključivo članica GS1 Croatia, prema vlastitim potrebama i planovima poslovanja. Proizvođači za svaki proizvod koji proizvode trebaju koristiti najmanje tri EAN koda: za označavanje prodajnih pakiranja, transportnih pakiranja i paleta. Članice Udruženja GS1 Croatia prosječno koriste 75 EAN-13 kodova za označavanje svojih proizvoda. Odabir kapaciteta EAN-13 koda ovisi i o djelatnosti kojom se tvrtka bavi; primjerice, proizvođači tekstilnih proizvoda ili papirne galanterije zbog prirode proizvodnog programa koriste EAN-13 kodove većih kapaciteta.

Na primjer, ista majica mora se kodirati različitim EAN-13 kodovima, kad se radi o različitim veličinama i boji; bilježnice treba posebno kodirati, ovisno o dimenziji ili vrsti unutrašnjih listova, a EAN-13 kodovi trebaju biti različiti za bilježnice s mekim i tvrdim koricama, što pokazuje i razlika u cijeni.

Dakle, svim novim članicama preporučuje se da prije učlanjenja procijene koliko vrsta proizvoda plasiraju na tržište te koliko novih vrsta proizvoda planiraju uvrstiti u asortiman tijekom sljedećeg razdoblja, pa će na temelju tih procjena odabrati kapacitet EAN-13 koda koji će zadovoljiti njihove poslovne potrebe duže vrijeme.

Kako bismo vašoj tvrtki mogli dodijeliti dodatni GS1 identifikator, morate nam dostaviti pisani zahtjev (faksom, e-mailom, poštom, osobnom dostavom) u kojem ćete navesti vrstu i kapacitet dodatnog GS1 identifikatora koji trebate, nakon čega ćete u najkraćem roku primiti pisane upute. Možete zatražiti dodjelu dodatnog EAN-13 koda istog ili većeg kapaciteta, ovisno o poslovnim potrebama. Napominjemo da su naknade za upotrebu dva EAN-13 koda kapaciteta do 10 vrsta proizvoda veće od naknade za upotrebu jednog EAN-13 koda kapaciteta do 100 vrsta proizvoda. Ako se odlučite za EAN-13 kod kapaciteta do 100 vrsta proizvoda, možete zadržati i EAN-13 kod kapaciteta do 10 vrsta proizvoda koji trenutačno koristite te istodobno koristiti oba (u tom će se slučaju vašoj tvrtki na računu za članske obveze osim godišnje članarine obračunati dvije naknade: jedna za upotrebu EAN-13 koda kapaciteta do 10 vrsta proizvoda i druga za upotrebu EAN-13 koda kapaciteta do 100 vrsta proizvoda). Ili možete postupno prekodirati svoje proizvode te potom svoje proizvode označavati isključivo novim EAN-13 kodom kapaciteta do 100 vrsta proizvoda. U tom slučaju, ne budete li više imali potrebu za upotrebom EAN-13 koda kapaciteta do 10 vrsta proizvoda, trebate ga odjaviti, i to pisanim putem do 31. prosinca, kako vašoj tvrtki iduće godine na računu za članske obveze ne bi bila obračunata naknada za upotrebu EAN-13 koda kapaciteta do 10 vrsta proizvoda, koji više ne koristite. Predlažemo da prije nego što se odlučite na smanjenje kapaciteta EAN-13 koda provjerite koliko vam je ostalo ambalaže na kojoj je otisnut stari EAN-13 kod, budući da se sva preostala ambalaža s tim EAN-13 kodom mora uništiti ili prekodirati novim EAN-13 kodom.

Prijenos, prodaja, iznajmljivanje ili davanje u podnajam GS1 identifikatora drugim gospodarskim subjektima najstrože je zabranjeno, budući da predstavlja najgrublje narušavanje globalnog GS1 sustava standarda. Vašoj tvrtki dodijeljen je globalno jedinstveni GS1 kompanijski prefiks koji omogućuje nepogrešivu identifikaciju upravo vaše tvrtke i vaših proizvoda na hrvatskom i globalnom tržištu. Neovisno o tome koristi li vaša tvrtka EAN-13 kod kapaciteta do 100 vrsta proizvoda za označavanje samo jednog proizvoda ili 99 proizvoda, dodijeljeni prefiks namijenjen je isključivo vašoj tvrtki. Isto pravilo vrijedi i za ostale kapacitete EAN-13 kodova, budući da jedna kompanija, ovisno o potrebama njezinog poslovanja, može imati nekoliko GS1 kompanijskih prefiksa.

Upotreba GS1 identifikatora u RH vezana je uz OIB gospodarskog subjekta, kao i organizacijski oblik gospodarskog subjekta. Ako dođe do promjene bilo kojeg od dva navedena elementa, nositelja prava upotrebe GS1 identifikatora određuje isključivo nacionalna GS1 organizacija, a u Hrvatskoj to je GS1 Croatia.

Do 31. prosinca pisanim putem odjavite upotrebu EAN-13 koda kapaciteta do 10.000 vrsta proizvoda, koji trenutačno koristite (pravo na upotrebu tog EAN-13 koda isteći će 1. siječnja iduće godine) te zatražite upute za dodjelu novog EAN-13 koda kapaciteta do 1000 vrsta proizvoda. Nakon odgovarajućeg postupka, vašoj će se tvrtki dodijeliti EAN-13 kod kapaciteta do 1000 vrsta proizvoda novog prefiksa. Predlažemo da prije nego što se odlučite na smanjenje kapaciteta EAN-13 koda provjerite koliko vam je ostalo ambalaže na kojoj je otisnut stari EAN-13 kod kapaciteta do 10.000 vrsta proizvoda, budući da se sva preostala ambalaža s tim EAN-13 kodom mora uništiti ili prekodirati novim EAN-13 kodom kapaciteta do 1000 vrsta proizvoda. Nadalje, trebate uračunati i troškove koje će vam zbog promjene EAN-13 kodova na proizvodima obračunati kupci radi novog ulistavanja u svoje baze podataka, kao i troškove vezane uz, primjerice, prilagodbu internog IT sustava (unos novih EAN-13 brojeva, brisanje starih nevažećih EAN-13 brojeva iz sustava i dr.) te troškove koje će zbog promjene EAN-13 prefiksa imati vaši poslovni partneri i koji mogu rezultirati nepovoljnim promjenama poslovnih ugovora o suradnji i sl.

GS1 Croatia razvila je za svoje članice besplatni servis za dodjelu kodova, izračun kontrolne znamenke i vođenje evidencije proizvoda - PKPG aplikaciju.

Nakon prijave kodiranih proizvoda Udruženju GS1 Croatia te autorizacije koju obavi stručna osoba u Udruženju zadužena za provjeru ispravnosti kodiranih proizvoda, članice generirane kodove za proizvode prosljeđuju grafičkoj kući po vlastitom izboru, koja će im tiskati naljepnice ili kodove otisnuti na predviđenome mjestu na ambalaži.

Više o principu kreiranja kodova pročitajte ovdje.

Niste pronašli odgovor?

 • Postavite pitanje ovdje