...

Pravila dodjele GTIN-a

Roba široke potrošnje: kada promijeniti GTIN, a kada ne?

Svakodnevno se u trgovinama i supermarketima širom svijeta kupuje roba široke potrošnje i prodaja se zapisuje u maloprodajne blagajne automatskim očitavanjem prodajnih jedinica. Da bi se osigurala točnost podataka ne samo za potrebe prodaje, već i za potrebe naručivanja i isporuke, nužno je da identifikacijski brojevi trgovačkih jedinica budu međunarodno jednoznačni i jedinstveni.

Za kodiranje (dodjeljivanje) jedinstvenih i jednoznačnih kodova u skladu s pravilima GS1 sustava odgovoran je korisnik. Jednoznačno identificiranje obavlja se jedinstvenim brojevima trgovačkih jedinica – GTIN-ovima (Global Trade Item Numberkoji sadrže 14 brojeva. Nakon kodiranja trgovačkih jedinica GTIN-ove prije poslovnih transakcija treba proslijediti svim sudionicima u opskrbnom lancu, kako bi sustav funkcionirao.


Upravljanje GTIN-om

Smije li se jednom iskorišten GTIN ponovno koristiti?

U srpnju 2017. godine objavljeno je izdanje GS1 Generalnih specifikacija s uključenim novim smjernicama koje se odnose na prekid prakse ponovnog korištenja jednom dodijeljenog GTIN-a. Ovo ažuriranje standarda navodi da se nakon prosinca 2018. godine, GTIN jednom dodijeljen nekoj trgovačkoj jedinici neće smjeti dodijeliti nekoj drugoj trgovačkoj jedinici. Smjernice se odnose na sve trgovačke jedinice, bez obzira na sektor.

Jedine iznimke su:

 • Ako je GTIN dodijeljen trgovačkoj jedinici koja nikada nije bila proizvedena, GTIN se može odmah izbrisati iz bilo kojeg e-kataloga bez prethodnog označavanja proizvoda oznakom “discontinued” (tj. prestanak proizvodnje). U ovom iznimnom slučaju, GTIN se smije ponovno koristiti 12 mjeseci nakon brisanja iz elektroničkog kataloga.
 • Trgovačke jedinice koje su bile povučene s tržišta mogu ponovno koristiti originalni GTIN, ako se plasiraju bez izmjena ili nadopuna koje bi zahtijevale novi GTIN, kako je određeno dokumentom Pravila dodjele GTIN-a.

Trgovačke jedinice i njihovi pridruženi atributi ostaju zabilježene u digitalnim zapisima mnogo duže nego što je to slučaj u fizičkim lancima opskrbe.

Postojano jednoznačno označavanje proizvoda jedinstvenim GTIN-ovima, kako u materijalnom tako i u digitalnom svijetu, neophodno je da ne bi došlo do poremećaja u svjetskim opskrbnim lancima i spriječile moguće financijske štete za sve involvirane sudionike, te da bi se osigurala opstojnost i sigurnost budućnosti trgovine u fizičkom i virtualnom svijetu i podržalo i unaprijedilo današnje više-kanalno (engl. omni channel) iskustvo potrošača.

Ove Smjernice pomoći će tvrtkama da od samog početka primjene GS1 standarda svoje proizvode jedinstveno i pravilno označavaju.

Slijedom navedenog, u današnjem modernom poslovanju i komunikacijama u poslovnoj praksi se pokazala ključnom preporuka da se jednom dodijeljen GTIN više ponovno ne upotrijebi i eventualno dodijeli drugoj trgovačkoj jedinici.

Definicija jedinstvenog broja trgovačke jedinice (GTIN-a)

Jedinstveni broj trgovačke jedinice (GTIN) je normirani identifikacijski broj koji se koristi za jedinstveno i jednoznačno identificiranje trgovačkih jedinica u cijelom svijetu.

Trgovačka jedinica je jedinica (proizvod ili usluga) za koju postoji potreba pronalaženja i dohvaćanja prethodno određenih i pohranjenih podataka, kojoj se može odrediti cijena, koja se može se naručiti ili obračunati u poslovanju između partnera u opskrbnom lancu. Definicija obuhvaća sve jedinice od sirovina do krajnjih proizvoda, uključujući i usluge koje imaju prethodno definirane karakteristike.

Osnovna načela za dodjelu GTIN-ova

 • Dodjeljivanjem GTIN-ova upravlja se prema pravilima navedenim u GS1 Općim specifikacijama.
 • Jednake trgovačke jedinice kodirane su istim GTIN-om.
 • Različite trgovačke jedinice zbog učinkovitije prodaje (naručivanja, skladištenja i fakturiranja) potrebno je kodirati različitim GTIN-ovima.
 • Osnovne trgovačke jedinice koje su namijenjene maloprodaji kodiraju se GTIN-ovima u strukturi kodiranja EAN/UCC-8, UCC-12 ili UCC/EAN-13. Uobičajena grupiranja osnovnih trgovačkih jedinica namijenjenih prodaji između sudionika u opskrbnom lancu kodiraju se GTIN-ovima u strukturi kodiranja UCC-12, UCC/EAN-13 ili UCC/EAN-14. Sve te strukture omogućuju međunarodno jednoznačno identificiranje. Identifikacijski brojevi se iz GS1 sustava pohranjuju u baze podataka pozicionirani desno u 14-pozicijsko podatkovno polje u tzv. GTIN formatu.

Temeljna načela o kodiranju različitim GTIN-om

Kodiranje različitim GTIN-om polazi od pretpostavke da je postojeći GTIN pravilan (prethodno kodiranje obavljeno je u skladu s osnovnim načelima).

 • Za pravilno kodiranje odgovoran je isključivo vlasnik zaštićenog naziva trgovačke jedinice (brenda). U skladu s tim načelom, vlasnik zaštićenog naziva trgovačke jedinice odlučuje u kojim je slučajevima trgovačke jedinice potrebno kodirati različitim GTIN-ovima.
 • Kodiranje različitim GTIN-ovima temeljeno je na načelu postizanja najveće učinkovitosti u cijelom opskrbnom lancu.
 • GTIN jednoznačno identificira trgovačke jedinice za sve potrebe (naručivanja, skladištenja i fakturiranja).
 • Kodiranje različitim GTIN-ovima trebalo bi se temeljiti na potrebi ostalih sudionika u opskrbnom lancu. Proizvođači bi izmijenjenim varijantama trgovačkih jedinica trebali upravljati uz pomoć vlastitih poslovnih sustava.
 • Kodiranje osnovnih trgovačkih jedinica različitim GTIN-ovima zahtijeva i kodiranje različitim GTIN-ovima uobičajenih grupiranja osnovnih trgovačkih jedinica.
 • U slučaju promjene pravnog statusa tvrtke (preuzimanja, pripajanja, dijeljenja ili djelomične kupnje), pravila o tome treba li i kada kodirati trgovačke jedinice različitim GTIN-ovima opisana su u Općem priručniku i GS1 Općim specifikacijama.