...

Centar za podršku

Ured GS1 Croatia

 • Za pitanja o članstvu, reguliranju članskih obaveza, izdavanju kodova, primjeni GS1 standarda i uslugama GS1 Croatia obratite nam se na:

  E: info@gs1hr.org

  T: +385 1 48 95 000

Kontakt obrazac

PKPG aplikacija - Popis kodiranih proizvoda i GLN-ova

 • Za pomoć pri korištenju PKPG web aplikacije, vođenju evidencije kodova i otvaranju novih obratite se na:

  E: pkp@gs1hr.org

  T: +385 1 48 95 008

Tehnička pitanja o GlobeCat elektroničkom katalogu

 • Za tehnička pitanja o korištenju GlobeCat-a elektroničkog kataloga obratite se:

  E: gs1-podrska@com.com.hr

  T: +385 1 55 08 004

Osobni podaci i zaštita privatnosti