...

Centar za podršku

Za pitanja o korištenju servisa GS1 Croatia obratite se GS1 Centru za podršku:

Web: Ekipa.pnghttp://com.com.hr/gs1-podrska/

E-mail: gs1-podrska@com.com.hr

Telefon: +385/1/55-08-004