...

Pomoć i podrška

U ovom dijelu možete pronaći dodatne materijale i objašnjenja naših standarda i njihove primjene u praksi.

Ako ste članica GS1 Croatia i koristite GS1 identifikatore, a:

  • trebate kopiju računa,
  • želite promijeniti svoje podatke za kontakt,
  • želite uvid u izdana Rješenja i GLN-ove,

tada se u gornjem desnom kutu ekrana prijavite na Korisničke stranice.


Pomoć

Ured GS1 Croatia

  • Za pitanja o članstvu, reguliranju članskih obveza, izdavanju identifikatora i praktičnoj primjeni GS1 standarda obratite nam se na:

    T: +385/1/48 95 000

    E: info@gs1hr.org

GlobeCat elektronički katalog