...

Servisi s dodanom vrijednošću

ekran.pngProvodeći usklađivanje sa zahtjevima i zakonskim obvezama prema državnim institucijama RH, EU i globalnoj GS1 organizaciji, GS1 Croatia pripremila je za tvrtke članice korisnice GS1 identifikacijskih ključeva plan provedbe i alate za njegovu realizaciju iz područja automatske identifikacije, prikupljanja i održavanja matičnih podataka o proizvodima i lokacijama.

Ukratko su navedeni zahtjevi, alati i uvjeti korištenja.

Europska unija

Hrvatska

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Državni zavod za statistiku

 • Uredba (EU) 2016/792 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. svibnja 2016. o harmoniziranim indeksima potrošačkih cijena i indeksu cijena stambenih objekata i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 2494/95 - na snazi
 • Zakon o službenoj statistici (NN 103/03, 75/09, 59/12 i 12/13 - pročišćeni tekst) - na snazi
 • proces povezivanja GTIN-ova sa ECOICOP klasifikacijom

Globalna GS1 organizacija

 • GEPIR - Obvezno održavanje podataka o tvrtkama i primarnim GLN-ovima te dodijeljenim prefiksima tvrtke (GCP, engl. Global Company Prefix) te prikaz kroz sustav GEPIR.
  Ovo je obveza nacionalnih GS1 organizacija u okviru administrativnih poslova GS1. Uz pristanak članica na pravila GS1 sustava, podaci se prikupljaju pristupnim dokumentima, normiraju IT sustavom, a zadani atributi prosljeđuju u GEPIR (engl. Global Electronic Party Information Registry).

Zajednički elementi u svim navedenim zahtjevima vezani su uz GS1 ključeve za identifikaciju proizvoda (GTIN-ove) i identifikacijske ključeve za identifikaciju lokacija (GLN-ove), a odnose se na prikupljanje, evidentiranje i održavanje određenih setova atributa pridruženih navedenim identifikacijskim ključevima. Kako bi aktivnim i budućim članicama korisnicama GS1 identifikacijskih ključeva omogućila provedbu zahtjeva, GS1 Croatia ponudila je alate dostupne svim urednim članicama GS1 Croatia.

To su PKPG i GlobeCat.


GlobeCat

Elektronički katalog

 • GlobeCat® je GDSN certificirani elektronički katalog.

  Putem njega se mogu unositi, održavati, objavljivati i primati podaci o trgovačkim jedinicama ili se na drugi način sinkronizirati s poslovnim partnerima bilo gdje u svijetu. Podržava sve atribute navedene u zahtjevima.

  GS1_Symbol_Info_Sign_RGB_2015-04-16.jpg


  Saznajte više

PKPG

Popis kodiranih proizvoda i GLN-ova

 • PKPG (Popis kodiranih proizvoda i GLN-ova) je web-aplikacija namijenjena urednim članicama GS1 Croatia za evidenciju dodijeljenih i iskorištenih kodova (GTIN-ova) s pripadajućim nazivima proizvoda, dostupan 24/7/365.

  Sadrži limitirani set atributa, a razvijen je kako bi članice mogle voditi i kontrolirati pravilnu dodjelu GTIN-ova i GLN-ova novim proizvodima i lokacijama: onemogućuje preskakanje kodova, gubitak kapaciteta, izbjegava prekoračenje kapaciteta i ulazak u tuđi kapacitet, omogućuje kontrolu izračuna kontrolne znamenke te služi kao svojevrsni backup podataka tvrtkama koje koriste GTIN-ove i GLN-ove.

  GS1_Symbol_Info_Sign_RGB_2015-04-16.jpg


  Saznajte više

Uvjeti korištenja alata razvijenih u GS1 Croatia

Uredne članice GS1 Croatia nemaju dodatnu financijsku obvezu za korištenje PKPG-a niti za korištenje GlobeCat elektroničkog kataloga pod sljedećim uvjetima:

 • Unos podataka, bez obzira na broj unesenih stavki i popunjenih atributa, bez posebne je naknade.
 • Članice su informirane o zahtjevima vezanim za zakonske obveze EU, RH, kao i obveze prema GS1 organizaciji, čija su pravila prihvatile prilikom učlanjenja. 
 • Navedene institucije koriste dostavljene podatke u skladu sa zakonskim odredbama definiranim zakonima, pravilnicima, uredbama, delegiranim uredbama i direktivama.
 • Članice su odgovorne za točnost unesenih podataka.
 • Ako članice žele koristiti katalog u komercijalnu svrhu objave podataka o proizvodima i lokacijama drugim komercijalnim korisnicima podataka kao što su trgovačke kuće i slično, plaćaju novčanu naknadu prema cjeniku dodatnih usluga GS1 Croatia, definiranim kategorijama pretplatnika kataloga. Svi komercijalni korisnici kataloga koji ga koriste za prihvat podataka od drugih komercijalnih korisnika ili putem drugih GDSN kataloga plaćaju novčanu naknadu prema cjeniku dodatnih usluga GS1 Croatia, definiranim kategorijama pretplatnika kataloga.
 • Detaljan opis funkcionalnosti za koje se plaća naknada naveden je u tablici.
GlobeCat model bez loga.png


Svaka tvrtka članica GS1 Croatia obvezna je, u skladu s navedenim zahtjevima, uredno dostavljati tražene podatke i redovno ažurirati promjene. Ako je već dostavljala podatke korištenjem jednog od navedenih alata, treba tako i nastaviti. Tvrtke koje još nisu dostavljale tražene podatke trebaju početi što prije, koristeći jedan od navedenih alata. Pristupne parametre (URL adresu, korisničko ime i lozinku, online upute i priručnike za korištenje) možete zatražiti na info@gs1hr.org.

Oblak up.png
Vodeći računa o različitim stupnjevima informatičke opremljenosti tvrtki članica, GS1 Croatia je u navedenim alatima omogućila najširi spektar funkcionalnosti za dostavu podataka. Minimalni tehnički zahtjev je računalo povezano s internetom uz korištenje nekog od uobičajenih internetskih preglednika (Internet Explorer, Google Chrome, Safari ...).

Tvrtkama koje imaju vlastitu internu IT infrastrukturu i vlastitu evidenciju u kojoj ažuriraju podatke na raspolaganju su postupci za upload traženih podataka, kako se ne bi udvostručio ručni unos. Postupci uključuju i nužne validacije, kako bi se postigla minimalna tražena kvaliteta podataka. Tvrtke članice mogu u svakom trenutku pristupiti vlastitim podacima koje su dostavile, obaviti ažuriranje, dopunu novih stavki, dostaviti obavijest o prestanku proizvodnje/distribucije artikala, kao i napraviti download svih stavki i atributa koje su dostavile u bazu GS1 Croatia.

Način odabira alata za dostavu podataka:

Tvrtkama koje u svojem asortimanu imaju proizvode iz kategorija hrana, piće, hrana za životinje, farmaceutski proizvodi i kemijski proizvodi savjetujemo da koriste GlobeCat.

02-1-6-right-image-edi@1x.png

Aktualni zahtjevi državnih institucija RH i EU odnose se na atribute koji su potpuno podržani u GlobeCatu i usklađeni sa GDSN specifikacijama. To vrijedi i za tvrtke koje uvoze strane proizvode iz ovih kategorija, koji su već izlistani u nekom od GDSN certificiranih kataloga i objavljeni uvoznicima u RH. Koristeći GlobeCat, te se tvrtke mogu pretplatiti na te proizvode i tako pribaviti tražene podatke. Ostale tvrtke mogu birati PKPG i/ili GlobeCat.

Još jednom napominjemo da PKPG sadrži limitirani set atributa i pogodan je za sve ostale kategorije proizvoda koje nisu navedene na početku ovog paragrafa. Ako se postupno prošire zahtjevi proizašli iz zakonske regulative, na vrijeme ćemo obavijestiti tvrtke članice o preporučenim alatima. Zatražite li, možemo prebaciti podatke i atribute koji su ažurirani između PKPG-a i GlobeCat-a.

Rokovi za provedbu:

Provedbi navedene upute o dostavi matičnih podataka o proizvodima i lokacijama tvrtke članice trebaju pristupiti odmah. Neke regulative RH i EU navedene u uvodu eksplicitno ističu datum početka primjene u puno širem kontekstu nego što su detalji vezani za identifikacijske ključeve i matične podatke.

Svi rokovi mogu se naći u navedenim zakonskim odredbama i već su na snazi.