...

Zašto GlobeCat®?

GlobeCat® (prije eCrokat®) je platforma za razmjenu matičnih podataka proizvoda koji se u opskrbnom lancu koriste u skladu sa standardima GS1 organizacije. Koristeći ovu platformu, trgovački partneri uvijek imaju ažurne podatke u svojim sustavima. Bilo koja promjena matičnih podataka u bazi jedne tvrtke automatski se šalje svim tvrtkama s kojima posluje. 

GlobeCat® je dio globalne mreže e-kataloga (DataPool) unutar GS1 GDSN (Global Data Syncronisation Network), globalnog okruženja koje omogućuje sigurnu i kontinuiranu sinkronizaciju matičnih podataka.


GDSN graf.jpg

Komunicirate li pravilno s dobavljačima?

Jedno od glavnih obilježja trenutka u kojem živimo je nerazmjer između kupovne moći i ponude u sve brže rastućoj trgovačkoj mreži. Rješenja se traže u smanjenju troškova poslovanja, kako bi proizvodi na tržištu bili konkurentniji. Pritom su zahtjevi trgovačkih kuća prema proizvođačima/dobavljačima sve stroži. Neki od zahtjeva rezultat su zakonodavstva koje je pak posljedica usklađivanja zakonodavstva RH sa stečevinama EU-a. Čak i praćenje svih ovih promjena zahtijeva dodatni napor svih sudionika opskrbnog lanca, a problemi se pojavljuju upravo pri ispunjavanju zahtjeva.

Nekoliko je osnovnih problema u pristupu. Prije svega, nedostatak transparentne komunikacije. Uočeno je da se u mnogim slučajevima radi zapravo o istovjetnim zahtjevima koji su artikulirani na potpuno različit način, ovisno o tome između kojih se poslovnih partnera odvija dijalog.


Gdje najčešće griješimo?

 

ie58dd85275e095f.png

Tipičan primjer su zahtjevi za dostavom matičnih podataka od proizvođača prema trgovcu. Svaka trgovačka kuća inzistira na svojem obrascu. Pritom se traži manje-više uvijek isti ili slični skup podataka, ali proizvođači se suočavaju s velikim problemom jer za svaku trgovačku kuću moraju popunjavati drugačiji obrazac, papirnati ili u Excelu. Kad na proizvodima naprave neke promjene koje bi zahtijevale korekciju podataka, proizvođači više nikada ne ažuriraju dostavljene obrasce. Ovakav pristup rješavanju problematike matičnih podataka vrlo je neracionalan, i kad je riječ o vremenu realizacije i kvaliteti razmijenjenih informacija, jer se zbog brojnih prepisivanja nužno događaju pogreške. Sve to se nakraju ugrađuje u cijenu proizvoda i njegovu konkurentnost na tržištu. 

Postoje li efikasnije metode?

Model po kojem se rješava navedeni problem vodi kroz korištenje skupa podataka čiji su format, sadržaj i način razmjene usuglašeni između svih sudionika opskrbnog lanca. Upravo to je uloga elektroničkih kataloga. Proizvođač na jednome mjestu unosi i ažurira podatke o svojim proizvodima i uslugama, a kroz proces objave i pretplate kontrolirano ih dostavlja svim poslovnim partnerima. Određene podskupove podataka mogu koristiti državne institucije koje su ih propisale zakonom (npr. podatke vezani za ambalažu ili nutricionistički sastav prehrambenih proizvoda i pića).

Dosadašnja praksa


GDSN praksa

Što smo poduzeli da pomognemo?

Koristeći 40-godišnje iskustvo u održavanju sustava globalno jedinstvene identifikacije proizvoda korištenjem popularnog barkoda, neprofitna organizacija GS1 godinama radi na popularizaciji elektroničkih kataloga i globalne sinkronizacije podataka pod jedinstvenim nazivom projekta GDSN (Global Data Syncronisation Network – Globalna mreža za sinkronizaciju podataka). Radi se o 30-ak međusobno umreženih elektroničkih kataloga koji su prihvatili zajednički format, sadržaj i način razmjene matičnih podataka, uvažavajući pritom i specifičnosti domicilnih tržišta. Kroz proces GDSN certifikacije prihvaćen je i poslovni princip u kojem je svakom sudioniku dovoljna jedna pristupna točka za sinkronizaciju s drugim sudionicima GDSN-a, bez obzira na to kojem domicilnom elektroničkom katalogu pripadaju.

w1ed40389a50758e.png


r1a332b4797b2299.png

GS1 Croatia i elektronički katalog GlobeCat®

Neprofitno udruženje GS1 Croatia je razvilo, uspješno GDSN certificiralo i održava elektronički katalog pod nazivom GlobeCat®, upravo kako bi doprinijelo unapređenju procesa u opskrbnom lancu (Supply chain). U ovom trenutku GDSN sustav koristi više od 30.000 tvrtki u svijetu (otprilike 160 u RH) s više od 18,000.000 sinkroniziranih trgovačkih jedinica (više od 30.000 u GlobeCat®-u). GlobeCat® kroz definiciju GDSN-a obuhvaća brojne atribute koji opisuju trgovačke jedinice u njihovim različitim aspektima (identifikacijskim, logističkim, marketinškim, tehnološkim, nutricionističkim, sigurnosnim itd). Očito je da priroda trgovačke jedinice diktira skup atributa kojima je opisana, pa stoga i područje interesa pojedinih poslovnih procesa koji koriste pojedine grupe atributa. Velika prednost GlobeCat® projekta je u činjenici da posjeduje snažnu infrastrukturu za unos i sinkronizaciju podataka u GDSN mreži. Podaci su najvažnija komponenta sustava, a ovim se rješenjem dohvaćaju podaci i domaćih i stranih tvrtki i to istim mehanizmom i u unificiranom formatu. Najnovijim nadogradnjama, prema zahtjevima Uredbe FIR EU 1169/2011, moguće je ažurirati podatke o alergenima i nutricionističkom sastavu hrane i pića, što je posebno važno trgovačkim tvrtkama koje imaju web-trgovine s asortimanom hrane i pića jer se od 13. prosinca 2014. na web-stranicama moraju predočiti nutricionistički podaci i podaci o alergenima prije prodaje proizvoda, u skladu s člankom 14. Uredbe FIR EU 1169/2011.

Poziv trgovcima

Pozivamo tvrtke da se pridruže inicijativi za koju već postoje infrastruktura, edukacija i podrška. Osim što ispunjava zakonske obaveze, navedeni projekt omogućuje značajno smanjenje troškova uključenih subjekata i povećava efikasnost i konkurentnu sposobnost na tržištu. Ovo je trenutak u kojem se očekuje koordinirana aktivnost sudionika, kako bi se postigli maksimalni sinergijski učinci.