...

GlobeCat® i GDSN

GS1 globalna mreža za sinkronizaciju podataka (GDSN) je automatizirano, na standardima utemeljeno globalno okruženje koje pruža sigurnu i kontinuiranu sinkronizaciju podataka, što svim partnerima omogućuje da istovremeno u svojim sustavima imaju konzistentne podatke o trgovačkoj jedinici.

Različite industrijske grupe, uključujući Inicijativu za globalnu trgovinu (GCI-Global Commerce Initiative) i GS1 organizaciju, vodile su razvoj GDSN koncepta, kako bi pomogle osuvremeniti transakcije opskrbnog lanca i smanjiti njegove troškove.

GS1 globalna mreža za sinkronizaciju podataka priključuje trgovce na malo i dobavljače na GS1 globalni registar (Global Registry) preko njihovih odabranih GDSN certificiranih elektroničkih kataloga.

Prednosti koje korištenjem e-kataloga ostvaruju pretplatnici, budući da GlobeCat®:

  • predstavlja jedinstveni kanal za održavanje i sinkronizaciju matičnih podataka za sve trgovačke partnere;
  • uklanja potrebu za papirnatim dokumentima, čime se povećavaju djelotvornost i točnost u razmjeni podataka;
  • predstavlja temeljni alat koji omogućuje komercijalne B2B (Business to Business) elektroničke transakcije;
  • pomaže u smanjenju gubitaka, npr. zbog nesklada u narudžbi i isporuci;
  • pomaže u boljem dimenzioniranju/optimiranju pakiranja isporuke (dostupnost točnih dimenzija proizvoda);
  • značajno smanjuje troškove i vrijeme potrebno za uvođenje proizvoda na tržište.


Model GDSN-a:


q90af32057a9bf07.jpg

1. Unos podataka:

Izvor podataka unosi podatke o lokacijskoj jedinici (GLN) i kataloškim jedinicama (CI - Catalogue Item) u izvorni katalog (GlobeCat®).

2. Registracija podataka:

Nakon unosa podataka izvorni katalog osnovne podatake registrira u GS1 globalnom registru.

3. Objavljivanje podataka:

Nakon registracije podataka izvor podataka objavljuje podatke u izvornom katalogu prema kriteriju ciljanog tržišta (TM - Target Market) ili lokacijske jedinice (GLN). Izvorni katalog objavljene podatke prosljeđuje u GS1 globalni registar.

4. Pretplata na podatke:

Primatelj podataka pretplaćuje se na podatke koje želi primati u katalog primatelja prema kriterijima ciljanog tržišta (TM), lokacijske jedinice (GLN) ili kataloške jedinice (CI). Katalog primatelja prosljeđuje pretplate u GS1 globalni registar koji ih potom prosljeđuje prema izvornim katalozima objaviteljima podataka.

5. Sinkronizacija podataka:

Izvorni katalog dostavlja podatke o kataloškim jedinicama (CI) koje zadovoljavaju kriterije pretplate katalogu primatelja koji ih zatim prosljeđuje primatelju podataka.

6. Potvrda sinkronizacije:

Primatelj podataka nakon preuzimanja podataka o kataloškim jedinicama dostavlja potvrdu sinkronizacije katalogu primatelja. Katalog primatelja prosljeđuje potvrdu sinkronizacije izvornom katalogu koji je potom prosljeđuje izvoru podataka.


Elektronički katalog GlobeCat® rješenje je certificirano pri GDSN organizaciji, što je dokaz da je tehnološki potpuno usklađen sa GS1 globalnim standardima.

GlobeCat® podržava:

1. mehanizam zaprimanja i dijeljenja informacija o proizvodima (GTIN) putem globalne mreže prema definiranim standardima (pretplata i objava);
2. mehanizam zaprimanja i dijeljenja informacija o tvrtkama (GLN) na razini lokalnog e-kataloga;
3. mehanizam provjere podataka u skladu sa GDSN standardima.

GlobeCat® podržava procese koji se temelje na tri pretplatnička profila:

1. DS (Data Source) koji predstavlja izvor podataka - dobavljače. To su većinom proizvođači i/ili uvoznici koji najčešće i unose podatke u katalog.
2. DR (Data Recipient) koji predstavlja one koji preuzimaju podatke - trgovačke partnere. To mogu biti trgovci na malo ili na veliko ili bilo koji drugi poslovni subjekti koji imaju ulogu kupca ili dobavljača.
3. DS+DR koji predstavlja one koji su izvor podataka, ali ih istodobno i preuzimaju. To su većinom trgovci na veliko koji su dobavljači svojim kupcima, ali istodobno i njihovi kupci.


GDSN.png