...

GlobeCat®, eCROKAT®, eCRODOK®

GlobeCat® 

GlobeCat® (prije eCrokat®) je platforma za razmjenu matičnih podataka proizvoda koji se u opskrbnom lancu koriste u skladu sa standardima GS1 organizacije. Neprofitno udruženje GS1 Croatia je razvila i uspješno GDSN certificirala elektronički katalog pod nazivom GlobeCat® te ga održava upravo kako bi aktivno doprinijela unapređenju procesa u opskrbnom lancu. U ovom trenutku GDSN sustav koristi preko 45.000 tvrtki u svijetu (oko 150 u RH), sa skoro 25.000.000 sinkroniziranih trgovačkih jedinica (preko 20.000 u GlobeCat®-u). GlobeCat® kroz definiciju GDSN-a obuhvaća vrlo široki raspon atributa koji opisuju trgovačke jedinice u njihovim različitim aspektima (identifikacijskim, logističkim, marketinškim, tehnološkim, nutricionističkim, sigurnosnim itd.). Intuitivno je jasno da sama priroda trgovačke jedinice diktira set atributa kojima je opisana, te samim time i područje interesa pojedinih poslovnih procesa koji koriste pojedine grupe atributa. Velika prednost GlobeCat® projekta leži u činjenici da posjeduje snažnu infrastrukturu za unos i sinkronizaciju podataka u GDSN mreži. Podaci su najvažnija komponenta sustava, a ovim se rješenjem dohvaćaju podaci i domaćih i stranih tvrtki i to istim mehanizmom i u unificiranom formatu.

eCROKAT®

eCROKAT® je stari naziv za GlobeCat®centralni registar matičnih podataka o trgovačkim jedinicama (Data Pool). On omogućuje nesmetanu razmjenu matičnih podataka sa svim svjetskim registrima. Vrlo brzo je prepoznat od strane sudionika opskrbnog lanca kao nezaobilazni alat za održavanje matičnih podataka o trgovačkim i logističkim jedinicama. U trenutku kada je prvi puta predstavljen na tržištu RH, pod imenom eCROKAT® ušao je u dokument "Strategija razvitka elektroničkog poslovanja u RH za razdoblje 2007. do 2010." (vidi poglavlje 2.3 u dokumentu) kao jedan od osnovnih preduvjeta za efikasno uvođenje EDI-a. Vrlo brzo je prerastao okvire RH širenjem u države regije (BiH, Slovenija, Srbija, Makedonija, Rusija), a interes za koncept i realizaciju iskazani su i u Češkoj, Turskoj, Grčkoj i Vijetnamu. Iz tog razloga promijenjeno je ime u GlobeCat® kako bi se prevladali uski nacionalni okviri projekta.

eCRODOK®

eCRODOK® je internet sučelje za elektroničku razmjenu trgovinskih transakcija. eCRODOK® obuhvaća sve poslovne dokumente, od narudžbe preko otpremnice do računa. Omogućuje pripremu i razmjenu elektroničkih poruka prema međunarodnom GS1 BMS standardu. Razvijan je paralelno s eCROKAT®-om, a implementiran kao njegov sastavni dio.