...

GEPIR

GEPIR = Global Electronic Party Information Registry


Zaštita podataka

 • Info 50.png

  Stupanjem na snagu Opće uredbe o zaštiti podataka 25. svibnja 2018. GS1 Croatia više neće objavljivati podatke o obrtima i OPG-ovima u GEPIR. Ako želite da se vaši podaci objave u GEPIR, pošaljite zahtjev na osobnipodaci@gs1hr.org.

GS1 GEPIR je baza podataka koja sadrži osnovne podatke više od milijun tvrtki iz više od 100 zemalja. Pristupom u GEPIR možete pronaći ime tvrtke, ustanove ili drugog gospodarskog subjekta koji koristi barkod. 

Tko je proizvođač ovog artikla? Gdje se nalazi ova kompanija? Gdje bismo mogli pronaći podatke o svim GS1 članicama? Kojoj tvrtki pripada ovaj crtični kod? Kako možemo stupiti u kontakt s tvrtkom čiji je ovo crtični kod? Takva i slična pitanja svakodnevno se postavljaju GS1 uredima diljem svijeta. Na mnoga od njih možemo trenutačno odgovoriti, ali samo na nacionalnoj razini. Ali trgovina odavno nije lokalna, ne poznaje granice, globalna je.

Početkom 1999. tadašnji EAN Management Board (EAN MB) pokrenuo je projekt GEPIR (GEPIR = Global EAN Party Information Registry). Cilj nije bio izgraditi jednu veliku centraliziranu bazu podataka, nego povezati postojeće nacionalne baze podataka. Radi se o tome da svaka nacionalna organizacija, koja ionako ima baze podataka o svojim korisnicima, ekstrahira zajednički skup podataka i učini ga dostupnim ostalim članicama GS1 zajednice.

Čiji je ovo barkod?

Neke specijalizirane tvrtke već odavno su shvatile potrebu za organiziranjem globalnog svjetskog repozitorija s podacima o tvrtkama, poput "žutih stranica" telefonskog imenika. Najlogičniji način u razmjeni takvih podataka jest EDI - elektronička razmjena podataka (engl. EDI = Electronic Data Interchange). U takvoj razmjeni sudionici se uvijek moraju identificirati i koristiti zajedniči skup pravila u komuniciranju. Jedno pravilo identifikacije su i globalni lokacijski kodovi (engl. GLN = Global Location Number). Budući da su GLN-ovi ključ za dohvat podataka o tvrtkama, neke su GS1 nacionalne organizacije izradile web-kataloge o svojim članicama, koji omogućuju transparentno i općedostupno pretraživanje.

Sudionici u GEPIR projektu uvjereni su da je međusobno povezivanje nacionalnih baza jedino jamstvo točnosti podataka i potpuno u skladu sa GS1 principima decentralizirane kontrole i vođenja sustava. GS1 organizacija je mreža kroz koju se ostvaruje dobrovoljna razmjena informacija, a GEPIR projekt je primjena tog principa.


gepir.png

Ilustracija pokazuje početnu stranicu GEPIR pretraživača i načine pretraživanja

 

Na tehničkoj razini GEPIR se temelji na internetskim protokolima, posebno na HTTP-u (Hypertext Transfer Protocol) i XML-u (eXtended Mark-up Language). Minimalni preduvjet je nacionalna baza vezana na web-lokaciju preko koje se postavljaju pitanja. Odgovori se šalju upotrebom XML transakcija. Može se koristiti bilo koji tip baze podataka, bez obzira na sustav ili platformu. Također, dodavanje novih baza u GEPIR mrežu vrlo je jednostavno. Nadalje, svaka članica nastavlja koristiti okolinu koja joj najviše odgovara i to na svojem materinjem jeziku.

GEPIR4_rezultati.png

Slika pokazuje tipičan odgovor kao rezultat pretraživanja po GTIN-u

 

GS1 Croatia uključena je u projekt od prvog dana. Pritom od članica očekujemo potporu tako da redovito dostavljaju sve podatke vezane uz promjene o tvrtki, kao što su adresa, telefonski i faks brojevi, e-mail adresa, osoba za kontakt i sl. Nedostavljanjem takvih podataka najviše štetite svojem poslovanju jer vas potencijalni poslovni partneri ne mogu pronaći i kontaktirati!


GEPIR 4: standardan, jednostavan i učinkovit

17. rujna 2016. GEPIR tim implementirao je GEPIR 4. Gotovo 20 godina GEPIR pruža mogućnost pretraživanja kontaktnih podataka o tvrtkama članicama GS1. Od početka primjene bilo je mnogo malih poboljšanja, a najnovija verzija GEPIR-a velik je korak naprijed.

Izdvajamo sljedeće:

 • GEPIR 4 usklađen je s drugim standardima
  • Potpuno u skladu sa GS1 Global Data Dictionary i u skladu s drugim GS1 servisima
  • Usklađen sa GS1 arhitekturom
 • GEPIR 4 je jednostavniji od prijašnje verzije
  • Bolje sučelje pretraživača, koje podržava sve GS1 ključeve
  • Preglednija dokumentacija, jedinstvena specifikacija i jedinstveni vodič
 • GEPIR 4 je učinkovitiji od prijašnje verzije
  • MO-ovi samostalno mogu unositi svoje podatke u sustav
  • Bolji razvojni alati (namjena, aktivnosti i dijagrami, UML modeli)
  • Dodatna provjera autentičnosti korisnika, fokusiranje na pravilno korištenje mreže

Globalni ured GS1 omogućio je infrastrukturnu platformu koju koristi 85 nacionalnih organizacija (MO-ova), čime su se značajno smanjili troškovi za MO-ove i omogućila jednostavnija implementacija i zadovoljavanje kriterija koje nameće tržište.

Sve prethodne verzije GEPIR-a ugašene su 6. prosinca 2016.