...

GEPIR

Čiji je ovo barkod?


Zaštita podataka

 • Stupanjem na snagu Opće uredbe o zaštiti podataka GS1 Croatia objavljuje podatke o obrtima i OPG-ovima u GEPIR-u isključivo uz izričitu privolu. Ako želite da se vaši podaci objave u GEPIR, možete dati privolu putem Korisničkih stranica i pošaljite zahtjev na osobnipodaci@gs1hr.org.

GS1 GEPIR (engl. Global Electronic Party Information Registry) je baza podataka koja sadrži osnovne podatke više od milijun tvrtki iz više od 100 zemalja. Pristupom u GEPIR možete pronaći ime tvrtke, ustanove ili drugog gospodarskog subjekta koji koristi barkod. 

Tko je proizvođač ovog artikla? Gdje se nalazi ova kompanija? Gdje bismo mogli pronaći podatke o svim GS1 članicama? Kojoj tvrtki pripada ovaj crtični kod? Kako možemo stupiti u kontakt s tvrtkom čiji je ovo crtični kod? Takva i slična pitanja svakodnevno se postavljaju GS1 uredima diljem svijeta. 

Početkom 1999. tadašnji EAN Management Board (EAN MB) pokrenuo je projekt GEPIR (GEPIR = Global EAN Party Information Registry). Cilj nije bio izgraditi jednu veliku centraliziranu bazu podataka, nego povezati postojeće nacionalne baze podataka. Radi se o tome da svaka nacionalna organizacija, koja ionako ima baze podataka o svojim korisnicima, ekstrahira zajednički skup podataka i učini ga dostupnim ostalim članicama GS1 zajednice.

Sudionici u GEPIR projektu uvjereni su da je međusobno povezivanje nacionalnih baza jedino jamstvo točnosti podataka i potpuno u skladu sa GS1 principima decentralizirane kontrole i vođenja sustava. GS1 organizacija je mreža kroz koju se ostvaruje dobrovoljna razmjena informacija, a GEPIR projekt je primjena tog principa.

Neke specijalizirane tvrtke već odavno su shvatile potrebu za organiziranjem globalnog svjetskog repozitorija s podacima o tvrtkama, poput "žutih stranica" telefonskog imenika. Najlogičniji način u razmjeni takvih podataka jest EDI - elektronička razmjena podataka (engl. EDI = Electronic Data Interchange). U takvoj razmjeni sudionici se uvijek moraju identificirati i koristiti zajedniči skup pravila u komuniciranju. Jedno pravilo identifikacije su i globalni lokacijski kodovi (engl. GLN = Global Location Number). Budući da su GLN-ovi ključ za dohvat podataka o tvrtkama, neke su GS1 nacionalne organizacije izradile web-kataloge o svojim članicama, koji omogućuju transparentno i općedostupno pretraživanje.

gepir.png

Ilustracija pokazuje početnu stranicu GEPIR pretraživača i načine pretraživanja

 

Na tehničkoj razini GEPIR se temelji na internetskim protokolima, posebno na HTTP-u (Hypertext Transfer Protocol) i XML-u (eXtended Mark-up Language). Minimalni preduvjet je nacionalna baza vezana na web-lokaciju preko koje se postavljaju pitanja. Odgovori se šalju upotrebom XML transakcija. Može se koristiti bilo koji tip baze podataka, bez obzira na sustav ili platformu. Također, dodavanje novih baza u GEPIR mrežu vrlo je jednostavno. Nadalje, svaka članica nastavlja koristiti okolinu koja joj najviše odgovara i to na svojem materinjem jeziku.

GEPIR4_rezultati.png

Slika pokazuje tipičan odgovor kao rezultat pretraživanja po GTIN-u

 

GS1 Croatia uključena je u projekt od prvog dana. Pritom od članica očekujemo potporu tako da redovito dostavljaju sve podatke vezane uz promjene o tvrtki, kao što su adresa, telefonski i faks brojevi, e-mail adresa, osoba za kontakt i sl. Nedostavljanjem takvih podataka najviše štetite svojem poslovanju jer vas potencijalni poslovni partneri ne mogu pronaći i kontaktirati!


GEPIR 4: standardan, jednostavan i učinkovit

17. rujna 2016. GEPIR tim implementirao je GEPIR 4. Gotovo 20 godina GEPIR pruža mogućnost pretraživanja kontaktnih podataka o tvrtkama članicama GS1. Od početka primjene bilo je mnogo malih poboljšanja, a najnovija verzija GEPIR-a velik je korak naprijed.

Izdvajamo sljedeće:

 • GEPIR 4 usklađen je s drugim standardima
  • Potpuno u skladu sa GS1 Global Data Dictionary i u skladu s drugim GS1 servisima
  • Usklađen sa GS1 arhitekturom
 • GEPIR 4 je jednostavniji od prijašnje verzije
  • Bolje sučelje pretraživača, koje podržava sve GS1 ključeve
  • Preglednija dokumentacija, jedinstvena specifikacija i jedinstveni vodič
 • GEPIR 4 je učinkovitiji od prijašnje verzije
  • MO-ovi samostalno mogu unositi svoje podatke u sustav
  • Bolji razvojni alati (namjena, aktivnosti i dijagrami, UML modeli)
  • Dodatna provjera autentičnosti korisnika, fokusiranje na pravilno korištenje mreže

Globalni ured GS1 omogućio je infrastrukturnu platformu koju koristi 85 nacionalnih organizacija (MO-ova), čime su se značajno smanjili troškovi za MO-ove i omogućila jednostavnija implementacija i zadovoljavanje kriterija koje nameće tržište.

Sve prethodne verzije GEPIR-a ugašene su 6. prosinca 2016.