...

XML

XML (eXtesible Markup Language) je neutralni standard koji definira način zapisa podataka, a povezan je s nizom pratećih standarda koji omogućuju transformaciju, prikaz, povezivanje i ostale aspekte primjene XML dokumenata. Budući da je neutralan, XML je pogodan i za stvaranje specifičnih standarda za zapis podataka, zbog čega je pogodan za primjenu u raznim područjima, od znanosti do industrije. Radi se o standardu za procesuiranje dokumenata, koji je predložila World Wide Web Consortium (W3C), grupacija odgovorna i za HTML standard. XML je zapravo pojednostavljeni oblik SGML-a (Standard Generalized Markup Language). Naime, u HTML-u su tagovi statički i čvrsto integrirani u HTML standard, bez mogućnosti promjene i proširenja. XML je metajezik koji omogućuje kreiranje vlastitih tagova. Nema ispravnih tagova za XML dokumente, s obzirom na to da svatko može definirati vlastite, u okviru zadanih pravila. Za precizniji opis podataka u XML-u u ranoj fazi koristili su se DTD-ovi, a u novije vrijeme XML SHEME.

Uz B2B okolinu, XML preuzima sve važniju ulogu u B2C (Bussines to Consumer) okolini EDI-a.

l70bc4738df03907.jpg

Ovo je posebno zanimljivo pri gradnji shema za elektroničku razmjenu podataka (EDI) u B2C (Bussines to Consumer) okolini. Naime, najnoviji trendovi na ovom području pojednostavljuju informatičko poslovanje za male i srednje tvrtke kojima je dovoljno da imaju browser koji zamjenjuje skupe aplikacije i konvertore protokola (npr. Internet Explorer od verzije 5.0 nadalje podržava i XML). Instaliranje takvih browsera ne zahtijeva dodatnu investiciju jer su oni dio osnovne infrastrukture pri kupnji kućnog, odnosno uredskog računala. To ne znači da će EDI standardi i sintakse poput UN-EDIFACT-a, EANCOM-a, X-12 i sličnih odumrijeti preko noći; ostaju u B2B okolini (Bussines to Bussines). No, B2B okolina rezervirana je za velike korisnike. Prosječni korisnik interneta nije svjestan svih podataka, međutim, pravilno primijenjeni, značajno olakšavaju dohvat i razmjenu podataka u svim dijelovima poslovnog procesa. GS1 sustav je pak mnogo napravio u tzv. data aligmentu (uređivanju podataka o proizvodima i lokacijama). Kako bi se uređeni podaci lakše (jeftinije, brže i točnije) razmjenjivali, XML se u B2C sferi nametnuo kao najlogičniji izbor.

u023257165bd7ce0.jpg


Jedan od prvih projekata našeg udruženja u kojem je korišten XML bila je realizacija projekta GEPIR (Global Electronic Party Information Registry). Nakon toga XML je korišten u projektima etalonskih alata za elektroničku razmjenu podataka eCRODOK i elektroničkog kataloga matičnih podataka eCROKAT, preimenovanog u GlobeCat®.  

Slide prepravljeno.png

Što je XML?

- akronim za eXtensible Markup Language
- metoda za strukturiranje kompleksnih podataka:
        - razvijen za razmjenu informacija,
        - razdvaja podatke od sadržaja,
        - jednostavno dohvatljiv,
        - omogućuje nove web-aplikacije.
- po preporukama W3C
- čitljivo i strojevima i ljudima
- podskup SGML-a (Standard Generalized Markup Language)
- metajezik

Što XML nije?

- programski jezik
- mrežni transportni protokol
- baza podataka (dakako XML može poslužiti za pohranu podataka, ali mu to nije namjena, neracionalno sa stanovišta korištenja memorijskog prostora - tagova više nego podataka)
- Hyper Text Mark-up Language

Slide4.JPG

Slide5.JPG

Slide6.JPG