...

EDIFACT/EANCOM

tipkovnica 300.jpgEDI nije novost na poslovnoj sceni; neke ga tvrtke koriste (na bazi vlastitih formata) od kasnih šezdesetih. Dakako, učinkovitost EDI-a temelji se na standardiziranom jeziku poslovnih partnera u razmjeni komercijalnih poruka. Do sredine osamdesetih razvoj EDI standarda odvijao se pod okriljem Ujedinjenih naroda. Razvijen je standard pod imenom UN/EDIFACT (United Nations Electronic Data Interchange for Administration, Commerce and Transport). Godine 1987. sintaksa i gramatika UN/EDIFACT-a odobrena je kao ISO standard 9735. Ciljevi UN/CEFACT-a (United Nations Centre for Trade Facilitation and Electronic Business) su razvoj preporuka i standarda poput UN/EDIFACT-a. Više od 50 zemalja i mnoge internacionalne organizacije, poput S.W.I.F.T.-a, I.A.T.A-a, Europske komisije, ICC-a, ISO-a, GS1 i mnogih drugih, članice su UN/CEFACT-a. GS1 aktivni je sudionik u razvoju UN/CEFACT-a na regionalnoj i internacionalnoj razini.

EANCOM® je detaljna uputa za primjenu UN/EDIFACT standardnih poruka. Obuhvaća 45 poruka s jasnim definicijama i objašnjenjima o tome kako koristiti podatkovna polja i na taj način trgovačkim partnerima omogućiti razmjenu poslovnih dokumenata na jednostavan, točan i ekonomičan način.

Kako bi se odgovorilo na sve poslovne zahtjeve na različitim stupnjevima poslovnog odnosa, postoje različiti tipovi poruka:

  • poruka o glavnim podacima opisuje relevantne strane i proizvode;
  • trgovinska transakcija započinje naručivanjem i završava porukama o višestrukom terećenju ili porukama o višestrukom potraživanju, nakon logičkog slijeda trgovinskog ciklusa;
  • izvještaj i planiranje koriste se za informiranje trgovačkog partnera o trgovačkoj aktivnosti ili planiranje budućih potreba, dopuštajući modernizaciju lanca dobavljača;
  • instrukcije za davatelje logističkih usluga ili prijevoznike i izvještaj dopuštaju automatizaciju svih koraka u lancu dobavljača.

EANCOM® nije samo skup standardnih poruka, nego se temelji na korištenju GS1 međunarodnih identifikacijskih ključeva i nije samo skup brojeva, bilateralno dogovoren između dva trgovačka partnera. Korištenje GS1 međunarodnih identifikacijskih ključeva će, naravno, pojednostaviti primjenu kod budućih trgovačkih partnera.

GS1 međunarodni identifikacijski ključ za identifikaciju globalnog trgovačkog artikla (GTIN - Global Trade Item Number) jedini je međunarodni sustav kodiranja primjenjiv u različitim sektorima, koji daje jedinstveni i jednoznačni identifikacijski broj za svaki artikl i njegove varijante, bez obzira na mjesto porijekla i odredište. Korištenje GTIN-a u EANCOM® porukama osobito je važno u otvorenom okruženju. Poduzeća neće morati održavati složene referencije prema internim brojevima pojedinog trgovačkog partnera.

Globalni lokacijski broj (GLN - Global Location Number) najdjelotvornije je sredstvo priopćavanja lokacijskih identifikacija ili identifikacija poduzeća. Osim što se koristi u EANCOM® porukama, mogu ga koristiti i mreže za prosljeđivanje EDI poruka na označeni poštanski pretinac, radnu stanicu ili aplikaciju.

EANCOM® poruke kreirane su zato da bi potpuno iskoristile pridružene standarde (kodiranje proizvoda i lokacija). Njihova se upotreba razvija diljem svijeta.

Razmjena EDIFACT/EANCOM poruka dugo je zahtijevala posebnu mrežnu infrastrukturu (VAN - Value Added Network) koja je svojevremeno bila iznimno skupa i zahtijevala posebne davatelje mrežne usluge (providere). To je razlog zašto su do sada samo najveće tvrtke ulagale u takvu infrastrukturu. Internet je donio jeftiniju i pristupačniju infrastrukturu koja omogućuje malim i srednjim tvrtkama (SME) da se uključe u EDI. Taj zahtjev tržišta doveo je do razvoja novih sintaksnih pravila koja prate filozofiju poslovanja i poslovne modele vezane uz SME. Ovdje ćemo spomenuti XML (eXtensible Markup Language) sintaksu koja se upotrebljava za razmjenu podataka među poslovnim aplikacijama na internetu.

rb757b1c90788299.jpg

Premda je elektronička razmjena podataka (EDI) vezana uz visoke početne troškove prilikom uvođenja, prednost koju donosi mnogo je važnija od troškova. EDI je ponajprije način vođenja poslova, pri čemu su najvažnije prednosti strateške, primjerice, zadovoljni potrošač i poboljšan odnos s dobavljačima. Ostale strateške prednosti uključuju održiv porast udjela na tržištu i prednost pred konkurencijom, povećanu produktivnost osoblja, viši moral, itd.