...

RFID

rfid.pngIdentifikacijski brojevi ne moraju nužno biti prikazani u simbologiji crtičnog koda. Ta je tehnologija godinama dominirala zbog jednostavnosti i niske cijene opreme za čitanje i gotovo zanemarive cijene apliciranja kodova na ambalažu. Međutim, brzi razvoj tehnike omogućio je da i druge tehnike, poput radiofrekvencijske identifikacije, postanu primjenjive.

RFID (engl. Radio Frequency IDentification - radiofrekvencijska identifikacija) je tehnologija koja upotrebljava svojstva interakcije označenog objekta u elektromagnetskom ili elektrostatičkom polju određene frekvencije. Pritom detektor emitira radiofrekvencijske (RF) valove na jednoj ili više frekvencija, a tag (transponder) ili oznaka na objektu "odaziva" se slanjem informacije pohranjene u sebi. Tagovi mogu biti pasivni (mogu se samo čitati) ili aktivni (može ih se očitavati, ali i zapisvati u njih). Za razliku od crtičnih kodova, nije potrebno da budu u vidnom polju detektora, a može se očitavati nekoliko njih istodobno. Nedostatak u komercijalnoj upotrebi je još uvijek relativno visoka cijena.


RFID u praksi

Studije slučaja

RFID se uspješno upotrebljava u kontroli pristupa, evidenciji prisutnosti, evidenciji masovnih prolazaka (autoceste, skijališta), evidenciji životinja, a sve veću primjenu nalazi u proizvodnji i skladištenju.

Prednosti beskontaktne identifikacije:

  • primjena u vlažnoj, prašnoj, prljavoj okolini;
  • za očitavanje nije potrebna direktna optička vidljivost između čitača i transpondera;
  • mogućnost kombiniranja različitih identifikacijskih sustava, npr. crtičnog koda i RFID-a;
  • dugotrajno i višestruko korištenje transpondera.

Poteškoće pri implementaciji:

  • visoka cijena;
  • koegzistencija s postojećim sustavima identifikacije;
  • implementacija na metalnu ambalažu;
  • internacionalna operabilnost.

rfid-točan.png

rfid2-točan.gif

saa175401c010795.gif

b446932f2653bcc7.gif


Uzorci tagova

hf564a5b7db3410f.jpg


Uzorak pasivnog RFID taga

t960de85368fd413.jpgPrototip čitača na blagajnama

eb295c8f5bfd07ee.jpg