...

ITF-14

Radi se zapravo o primjeni simbologije crtičnog koda pod nazivom Interleaved Two of Five sa 14 znamenki. Bitne karakteristike ove simbologije su samo dvije širine crtica i razmaka, što omogućuje čitljivost i kad je kod ispisan na grubim podlogama, kao što su karton, valovita ljepenka i slično ili kad je korištena tehnologija ispisa na matričnom pisaču ili ink jet pisaču sa DOD (Drop On Demand) tehnologijom. Ova simbologija nije predviđena za očitavanje na mjestu prodaje (POS). Najčešće se koristi na transportnim pakiranjima. Uvijek ima 14 znamenki. Ako se kodira GTIN-13, onda se na lijevom kraju stavlja vodeća znamenka 0 (nula), kako bi se dobio niz (string) 14 znamenki. U novije vrijeme tvrtke kao vodeću znamenku stavljaju 1, 2, 3 ..., kako bi označile prvu, drugu, treću ... višu hijerarhijsku razinu.


 k9d6d77e0959c059.jpg
  • Min. veličina (50%): 71.4 mm x 12.7 mm
  • Max. veličina (100%): 142.75 mm x 32 mm
  • Nominalne dimenzije: 142.75 mm x 32 mm
  • X-dimenzija pri nom. veličini: 1.016 mm
  • nije omnidirekcionalan

 
Izvorno, simbologija Interleaved Two of Five nema crni okvir. U inačici ITF-14 okvir služi kao element zaštite pri čitanju koda, kako bi omogućio njegovo cjelovito očitanje.

U primjerima koji slijede ilustrirana je primjena ITF-14 simbologije na transportnim kutijama:

Primjer 1:

sc233e1ae9083ced.jpg