...

GS1 DataBar

GS1 DataBar simbologija (stari naziv RSS - Reduced Space Symbology - Prostorno ograničena simbologija) pripada grupi linearnih simbologija koje mogu kodirati 14-znamenkasti GS1 broj za identifikaciju GTIN-a. GS1 DataBar je osmišljen tako da pruža punu identifikaciju proizvoda, kao i ostalih aplikacija lanca dobavljača u situacijama u kojima je prostor ograničen, pa se postojeće linearne simbologije ne bi mogle pravilno koristiti.


DataBar kod.png

Aplikacijski identifikatori (AI)

ISO oznake država

Generiranje GS1 DataBar-a

Nekoliko inačica GS1 DataBar simbologije:

 


m85e9b8091079260.jpg

GS1 DataBar Omnidirectional

 • GS1 DataBar višesmjerni
 • 14-znamenkasti broj 
 • GTIN - 8,12, 13, 14 
 • višesmjerni
 • pogodan za primjenu na POS-u 
d3b1f3a439d1227e.jpg

GS1 DataBar Stacked Omnidirectional

 • GS1 DataBar stogovni višesmjerni 
 • 14-znamenkasti broj 
 • GTIN - 8,12,13,14 
 • višesmjerni
 • pogodan za primjenu na POS-u nc5c2f08bb57a83f.jpg

GS1 DataBar Expanded

 •  GS1 DataBar prošireni
 •  maksimalno 74 brojčane / 41 slovčano-brojčane znamenke 
 • svi GS1 ključevi i aplikacijski identifikatori 
 • višesmjerni
 • pogodan za primjenu na POS-u
 he51056a26b5d37f.jpg

GS1 DataBar Expanded Stacked

 • GS1 DataBar prošireni stogovni 
 • maksimalno 74 brojčane / 41 slovčano-brojčane znamenke 
 • svi GS1 ključevi i aplikacijski identifikatori 
 • višesmjerni
 • pogodan za primjenu na POS-u  u020ef302e947656.jpg

GS1 DataBar Limited 

 • GS1 DataBar ograničeni 
 • 14-znamenkasti broj
 • GTIN - 8, 12, 13 i 14 
 • vodeća znamenka 0 ili 1 
 • nije višesmjeran
 • nije pogodan za primjenu na POS-u 

 


cc63602dee0cff87.jpg

GS1 DataBar Truncated 

 • GS1 DataBar skraćeni 
 • 14-znamenkasti broj
 • GTIN - 8, 12, 13 i 14 
 • nije višesmjeran
 • nije pogodan za primjenu na POS-u  
 qe543c1cac5d57c1.jpg

GS1 DataBar Stacked

 •  GS1 DataBar stogovni 
 • 14-znamenkasti broj
 •  GTIN - 8, 12, 13 i 14 
 • nije pogodan za primjenu na POS-u

 

GS1 DataBar simbologija potencijalno nudi nove poslovne mogućnosti onima koji ne bi mogli koristiti druga GS1 rješenja. Nabrojat ćemo nekoliko područja primjene:

 • Prošireni GS1 DataBar za TRGOVINE ROBE S PROMJENJIVOM MJEROM mogao bi kupcima omogućiti sljedeće prednosti:

  • punu identifikaciju proizvoda,
  • zahvaćanje težine, identifikaciju cijene i valute,
  • mogućnost praćenja proizvoda,
  • primjenu strategije ECR-a.
 • Ograničeni kombinirani GS1 DataBar i kombinirani GS1 DataBar za MALE PROIZVODE I PAKIRANJA potencijalno su pogodni za rješavanje prave veličine koda za zdravstvo, elektronske komponente i telekomunikacije jer postižu:

  • najbolji učinak za tu veličinu,
  • otvaranje mogućnosti za brojeve partija i datuma isteka roka trajanja i druge podatke.
 • GS1 DataBarRSS-14 ZA POLJOPRIVREDNE PROIZVODE mogao bi zamijeniti nepraktično obilježavanje i očitavanje cijena voća i povrća u preglednom kodu jer pruža:

  • pouzdane podatke,
  • potpuno strojno čitljiv kod.

 

a48fcac175c6f610.jpg

Usporedba veličine GS1 DataBar Stacked koda (stari naziv RSS-14 Stacked) u odnosu na kovanicu od 1 HRK

 

o398917f3c6f3898.jpg

Jedna od mogućih primjena za robu s varijabilnom masom  


DataBar je razvila GS1 kao jednostavnu i cjenovno vrlo prihvatljivu optimalnu simbologiju za pohranjivanje proširenih podataka o proizvodu.

Da, u DataBar "porodici" postoji 7 različitih "simbola" crtičnih kodova. Četiri od njih, DataBar-14, stogovni DataBar-14 čitljiv u svim smjerovima, prošireni DataBar i prošireni stogovni DataBar, bilo je dizajnirano da rade posebno na prodajnom mjestu u trgovini ("slot" skeneri za skeniranje u svim smjerovima). Preostala tri, skraćeni DataBar-14, stogovni DataBar-14 i ograničeni DataBar, neće funkcionirati na prodajnom mjestu u trgovini, a dizajnirani su za vrlo male proizvode.

DataBa-14 i stogovni DataBar-14 (čitljiv u svim smjerovima) su najmanji po dimenzijama, ali mogu nositi samo GTIN. DataBar-14 je širi i kraći, a stogovni DataBar-14, čitljiv u svim smjerovima, je visok i uzak. To znači da će odabir između ova dva zavisiti o tome hoće li i koliko na dizajnu pakiranja biti mjesta za crtični kod.

Prošireni DataBar i prošireni stogovni DataBar su veći, ali mogu nositi samo do 74 numerička podatkovna znaka ili 41 alfanumerički podatkovni znak u jednom redu ili do 11 stogovnih redova. Mogu nositi i SGTIN (GTIN + serijski broj) zauzimajući otprilike isto toliko mjesta kao i EAN/UPC crtični kod.

Generalne specifikacije GS1 sadrže DataBar tehničke specifikacije, koje su u procesu konačnog odobrenja u ISO/IEC SC31. Objavljivanje je bilo u rujnu 2006. 

DataBar-14 može sadržavati bilo koji od 4 tipova GTIN-a: EAN-8, UCC-12, EAN-13, ili GTIN-14. DataBar-14 zapravo pohranjuje 13 znamenaka, izračunava kontrolnu znamenku i implicitno sadrži identifikator aplikacije “01”. Kod dekodiranja, odgovarajući softver može dati aktualni GTIN format koji se zahtijeva kod neke aplikacije.

Ne, prednost identifikatora aplikacije je da se ti podaci koriste samo tamo gdje su potrebni. Sistemski će softver dati samo one podatke koji se zahtijevaju u nekoj aplikaciji. To je važna točka koja omogućava instaliranje aplikacija koje zahtijevaju dodatne podatke kad su korisnici spremni.

GS1 sustav identifikatora aplikacije je skup podatkovnih elemenata koji su posebno dizajnirani za korištenje unutar crtičnih kodova i tagova. Ima ih nešto više od 100. Oko desetak njih zovu se "ključevi", jer se koriste za pregledavanje ili registraciju informacija. Ostatak čine atributi tih ključeva poput serijskih brojeva, brojeva lota, datuma isteka roka trajanja, težine i mjera.

Crtični kodovi: DataBar, GS1-128, kombinirana komponenta te matrični podaci, RFID/EPC.

DataBar je jedini crtični kod koji nosi identifikatore aplikacija, a koji je bio posebno dizajniran za skenere koji očitavaju u svim smjerovima (omnidirekcionalno) na prodajnom mjestu u trgovini (POS-u).

Više možete pročitati ovdje ili kontaktirajte vašu nacionalnu GS1 organizaciju. Definicije se mogu naći u Generalnim specifikacijama GS1.

*1. korak: imenovati osobu za kontakt/voditelja DataBar-a          

Prvi je korak imenovati nekoga tko će voditi DataBar program i unijeti to ime kao osobu za kontakt s GS1 nacionalnom organizacijom slanjem e-maila s podacima za kontakt na info@gs1hr.org.

*2. korak: podizati svijest     

Počnite pratiti informacije na web-stranicama GS1 o crtičnim kodovima, kontaktirajte GS1 Croatia, upoznajte više rukovodstvo sa situacijom da biste potvrdili svoju ulogu i zacrtali naredne korake.

*3. korak: procijeniti sadašnju situaciju

Kritički razmotrite operacije koje provodite u tvrtci da bi procijenili sadašnje stanje spremnosti za primjenu DataBar-a. Budući da ima nekoliko varijabli, u procjeni stanja nužno trebate surađivati sa svojim dobavljačima. Na primjer, možete imati skener koji ima još neaktiviranu mogućnost skeniranja DataBar-a ili skener koji se jednostavno može unaprijediti tako da nije potrebno ulagati u novi hardver. Također trebate provjeriti sve sustave koji su vezani uz moguća područja primjene, uključujući i vagu s pisačem za meso i poljoprivredne proizvode, trakove za samonaplatu, mobilnu opremu za prikupljanje podataka te uređaje za prikazivanje cijena. Ako oprema u vašoj tvrtci nije spremna ili se ne može unaprijediti, pogledajte u kojoj je fazi "životnog ciklusa", tako da rukovodstvo možete savjetovati što da specificira prije nego što se zaključe narudžbe za nove sustave.

*4. korak: razviti interne prioritete za primjenu

Vaša će tvrtka nastojati koristiti DataBar ponajprije tamo gdje to najviše ima smisla pa će prvo područje vjerojatno biti poljoprivredni proizvodi i meso, no pokušajte gledati malo dalje, jer biste mogli naći specifične prioritete. Na primjer, u SAD-u mnogi trgovci na malo DataBar vide kao kratkoročno rješenje za svoje sustave akcijske prodaje.

*5. korak: surađivati s nacionalnom GS1 organizacijom na razvijanju solidnog DataBar implementacijskog plana

GS1 kontinuirano razvija implementacijske smjernice za trgovce na malo pa nas i dalje pratite i kontaktirajte vašu lokalnu organizaciju članicu GS1. Imajte na umu da je prioritet doznati u kojim će područjima usvajanje DataBar-a utjecati na odluku o nabavi hardvera ili softvera, budući da tako nabavljena oprema treba trajati godinama.

*6. korak: surađivati sa/slijediti GS1 radne grupe

Pratite i dalje web-stranice GS1 da biste vidjeli gdje i kada počinje razvoj standarda ili kreću pilot-aktivnosti.

Warning.png

Prilikom nabave nove opreme za kreiranje, ispis, skeniranje i procesuiranje crtičnih kodova, provjerite ima li mogućnost rada s DataBar kodovima.