...

EAN-13/EAN-8/UPC-A

EAN-13, EAN-8, UPC-A i UPC-E koriste se za prezentaciju GTIN-ova koji služe za označavanje proizvoda koji su namijenjeni za prodaju krajnjim kupcima u maloprodaji i predviđeni su za čitanje na mjestu naplate (POS - Point Of Sale). Sve četiri simbologije koriste istu shemu za kodiranje modula i znakova, a razlikuju se po broju znakova.

Pravila dodjele GTIN-a

  • Pravila dodjele GTIN-a možete pročitati ovdje.

PKPG

Popis kodiranih proizvoda i GLN-ova

  • Više o besplatnoj web-aplikaciji PKPG možete saznati ovdje.
Simbologije2 tocka - EAN13.png

Najčešće korištena simbologija u GS1 sustavu je EAN-13, pa su na njezinom primjeru dana detaljnija objašnjenja.  Svaki znak te simbologije sadrži 7 modula koji mogu biti bijeli ili crni. U tim su znakovima moduli grupirani u crtice. Svaki znak prikazan je sa 2 bijele i 2 crne crtice. Bijele ili tamne crtice mogu imati 1 do 4 modula.

Dopušteni znakovi u simbolu samo su znamenke 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. S obzirom na to da se EAN-13 simbologija najčešće upotrebljava za fizičku prezentaciju GTIN-ova, detaljnije ćemo je objasniti.

EAN-13 simbologija je omnidirekcionalno čitljiva. To znači da je svaki korektno otisnuti EAN-13 simbol čitljiv slijeva nadesno, zdesna nalijevo, ali je i svaka polovica simbola čitljiva neovisno jedna o drugoj. Ta osobina ostvarena je zahvaljujući strukturi simbologije EAN-13. Svaki kod omeđen je lijevim, desnim i središnjim normalnim graničnim znakom. Između graničnih znakova nalazi se uvijek 6 znakova/znamenki. Lijeva polovica EAN-13 koda implicitno određuje vodeću znamenku, pa je u ovoj simbologiji kodirano ukupno 13 znamenki (1+6+6) te otuda dolazi i njezino ime.

e603296c795544db.gif

ka4f429c48923182.gif


Dimenzije

Sastavni dio simbologija EAN-8, EAN-13, UPC-A i UPC-E jesu lijeve i desne svijetle margine. To su čista područja koja ne sadrže nikakve znakove, slova ili crteže, a nalaze se neposredno ispred početnog znaka i iza završnog znaka crtičnog koda. Engleski nazivi su clear area, quiet zone, light margins. Preporučene dimenzije svijetlih margina dane su u priloženoj tablici.

g11fc1ae534bdd25.gif

Dizajneri moraju naročito paziti da u ovom području ne planiraju nikakav tekst ili sliku, odnosno da kod ne bude preblizu ruba ambalaže jer se i time smanjuje "tiha zona".

Dimenzija X je širina modula ili širina najuže crtice u simbolu. Ima odlučujuću ulogu u cjelokupnoj dimenziji crtičnog koda. Apsolutni minimum za X dimenziju je 0,254 mm (0,01 incha). U praksi se za nominalnu širinu modula (dimenzija X) preporučuje 0,330 mm (tada je širina EAN-13 simbola zajedno sa svijetlim marginama (11+3+(6x7)+5+(6x7)+3+7)x0,330 = 37,29 mm). Pri toj širini definirana je visina simbola 25,93 mm. To je tzv. nominalna veličina (faktor uvećanja 1,00 ili 100%). U praksi se za veličinu EAN-13 koda koriste faktori od 80% do 150% nominalne veličine. Kad je riječ o faktoru 80%, širina dimenzije X iznosi 0,264 mm, što je samo neznatno više od apsolutnog minimuma (0,254 mm). Dizajneri pokatkad još više smanjuju (70% ili 60% nominalne dimenzije). Takvi kodovi teško su čitljivi ne samo zato što su sitni, nego i zato što relativne pogreške pri njihovu tiskanju jako dolaze do izražaja.

PDF.png


Tablicu veličine barkoda za različite faktore povećanja u PDF-u preuzmite ovdje.


Tablica dimenzija barkoda.png 

Dimenzije barkoda.png


Boja

Boja podloge i boja crtica također su bitni faktori koji utječu na čitljivost crtičnog koda. Najbolja čitljivost postiže se kombinacijom crnih crtica na bijeloj podlozi, no dopuštene su i neke druge kombinacije. Za podlogu treba izbjegavati prozirne, zrcalne i reflektirajuće podloge, kao i srebrnu i zlatnu boju. U slučaju takvih podloga, treba nanijeti podlogu bijele nereflektirajuće boje.

Boja crtica nikako ne bi smjela biti žuta ili crvena, a treba svakako izbjegavati boje koje se dobiju kombinacijom nekoliko osnovih boja u procesu štampanja. Također treba voditi računa o tome da je crtični kod definiran uz pomoć tamnih crtica na svijetloj podlozi. Kombinacija u kojoj su svijetle crtice na tamnoj podlozi neprihvatljiva je zbog nečitljivosti crtičnog koda. Najjednostavnija metoda za provjeru čitljivosti crtičnog koda, kad se radi o kombinacijama boja, sastoji se u tome da preko crtičnog koda postavimo crvenu prozirnu foliju: čitljiva kombinacija je ona u kojoj možemo vidjeti kod. Čitljive i nečitljive kombinacije boja mogu se vidjeti na sljedećoj ilustraciji:


boja.png


GS1_Symbol_Info_Sign_RGB_2015-04-16.jpg

Više o vizualnim karakteristikama EAN-13 kodova možete pročitati u GS1 Croatia publikacijama.