...

Varijabilni sadržaj (CRO-SCAN)

CRO-SCAN - Nacionalno rješenje u strategiji kodiranja roba s promjenjivim sadržajem i cijenom

CRO-SCAN se koristi za kodiranje robe s promjenjivom težinom (riba, meso, sirevi i sl.), koja se prodaje na području Hrvatske. GS1 Croatia dodjeljuje kodove u blokovima od 100 brojeva za označavanje robe s promjenjivom težinom (s početnim prefiksom 21) te blokove od 100 brojeva za označavanje robe s promjenjivom cijenom (s početnim prefiksom 27). 

U slučaju da izvozite robu s promjenjivom težinom u inozemstvo, kontaktirajte GS1 Croatia za dodatne upute.

U nastavku teksta prikazano je nekoliko primjera i preporuka vezanih za upotrebu CRO-SCAN-a za tri grupe korisnika: proizvođače, trgovce i kuće koje ih opskrbljuju opremom i programima.


PREPORUKE

PROIZVOĐAČI

pie.png Konfekcionirano pakiranje (npr. mesa, peradi, ribe) označuje se naljepnicom s ovim specifikacijama: naziv, logo, adresa proizvođača (kao konstantni podaci često su predštampani na naljepnici), naziv proizvoda, jedinica mjere, količina (npr. masa), datum proizvodnje/pakiranja ili rok do kada je proizvod upotrebljiv (sve to su varijabilni podaci i ovise o tipu i količini proizvoda koji se konfekcionira i pakira, a ne postoji jamstvo da će svi proizvodi tog tipa imati istu masu).
Kakav crtični kod postaviti na ovakvu etiketu? Upotrebom klasičnog EAN-13 koda koji dodjeljuje nacionalna organizacija (npr. GS1 Croatia u Hrvatskoj s prefiksom 385) ne bi se postiglo ništa. Svako pakiranje ima drugačiju masu (a time i cijenu); očitavanje takvog koda na POS-u davalo bi uvijek istu cijenu, što ne bi bilo točno jer cijena ovisi o masi. Za takav slučaj CRO-SCAN je predvidio prefiks 21. Kako funkcionira takvo rješenje? Evo primjera: Tvrtka XYZ tražila je od GS1 Croatia mogućnost da 100 svojih različitih proizvoda kodira uz pomoć CRO-SCAN-a. Učlanjenjem u CRO-SCAN dobila je prefiks 21 123. Za proizvod PRŠUT odabrala je interni kod 01. Vaganjem je ustanovljeno da je neto masa za pakiranje 0,456 kg. Crtični kod za konkretno pakiranje imat će sljedeći sadržaj:

s3.png

se7602c974666152.gif

y5d6cd9229ac3502.gif

Analogno ovom modelu, razvijeno je CRO-SCAN rješenje za promjenjivu cijenu (s prefiksom 27). Uzmimo gornji primjer. Tvrtka XYZ tražila je od GS1 Croatia mogućnost da 100 svojih različitih proizvoda kodira uz pomoć CRO-SCAN-a, ali tako da crtični kod umjesto mase sadrži cijenu. Učlanjenjem u CRO-SCAN dobila je prefiks 27 123. Ako se, kao i u gornjem primjeru, radi o proizvodu PRŠUT, tvrtka je za njega odabrala interni kod 01. Budući da se želi ispisati cijena izvagane količine, potreban je još podatak o cijeni za jedinicu količine (kg). Ako je cijena 120 kn/kg, za izvaganu količinu 0,456 kg iznosit će 54,72 kn. Crtični kod za konkretni slučaj imat će sljedeći sadržaj:

s1.png

Varijanta s promjenjivom cijenom ne upotrebljava se često. Budući da je riječ o označavanju kod proizvođača, teško je očekivati da će kompletna trgovačka mreža, dakle različite trgovačke kuće, prihvatiti primjenu iste cijene. Ovo bi se moglo primijeniti u slučajevima kad proizvođač želi napraviti promotivnu ponudu svog proizvoda na tržištu po unaprijed oglašenoj cijeni. Za komadnu robu to se rješenje također može primijeniti prema istom principu.

Navest ćemo još nekoliko dvojbi koje se mogu javiti proizvođačima. Na primjer, suhomesnata roba, recimo kobasice. Proizvod se ne reže (konfekcionira). Nakon distribucije u trgovini se prodaje tako da se reže količina koju unaprijed zatraži kupac. Proizvođači su često u nedoumici kakvim crtičnim kodom označiti takav proizvod. Upotrijebe li klasični crtični kod, trgovci od njega na blagajni neće imati korist. Naime, svaka kobasica ima drugačiju masu, a time i cijenu, pa očitavanje takvog koda na POS-u ne bi imalo efekt. Označavanje CRO-SCAN-om za robu s promjenjivom težinom (prefiks 21) bilo bi prihvatljivo samo ako je kobasica pakirana tako da efekt kaliranja ne dolazi do izražaja (npr. vakuumiranje). Preporučuje se da proizvođač pri odabiru obilježavanja crtičnim kodom angažira tehnologe i stručnjake za ambalažu (primarno je da karakteristike proizvoda ostaju sačuvane).

sir.jpg Pri konfiguriranju opreme proizvođačima će trebati vaga s pisačem naljepnica, tipkovnicom za odabir artikala i interfaceom prema računalu s kojeg se vaga programira (unose šifre i nazivi artikala za vaganje). To je industrijski tip vage i služi isključivo za pakiranje. Za razliku od trgovačkih vaga, ovdje postoji veza s računalom ne samo radi programiranja vage, nego i radi izrade dokumenata pri otpremi i skladištenju. Ako se kupnjom takve opreme dograđuje informatička oprema tvrtke, dobro je znati da vage imaju različite mjerne opsege i stupnjeve preciznosti te treba odabrati takve koje će i tehnički i zakonski zadovoljiti zadane uvjete. Budući da se proizvodi koji se konfekcioniraju najčešće moraju skladištiti na tamnom i hladnom mjestu, termopisači u potpunosti zadovoljavaju, ali treba paziti na činjenicu da je termonaljepnica ovisna o temperaturi (na višim temperaturama ili na suncu brzo potamni). Za takve slučajeve treba birati neku drugu tehnologiju ispisa i podloge. Komunikacija vage s računalom ili drugom računalskom opremom mora se uspostaviti uz pomoć nekog od standardnih sučelja (USB, RS-232, RS-422/RS485), a proizvođač mora omogućiti i odgovarajuću dokumentaciju i protokol. Treba provjeriti kod dobavljača opreme je li u potpunosti u skladu s CRO-SCAN-om, tj. mogu li se na vagi ispisati svi zadani prefiksi. Preporučuje se za vagani proizvod izričito navesti da se radi o neto masi (vage moraju imati mogućnost tzv. tariranja). Trgovci tako dobivenu, izvaganu i označenu robu mogu staviti izravno u prodaju bez dodatnog označavanja na ambalaži. Naime, svako ponovno vaganje zbunilo bi krajnjeg kupca. Novogenerirana naljepnica imala bi različito ispisanu masu (najčešće uvećanu za masu ambalaže).

TRGOVCI

Zahtjevi trgovine drugačiji su od zahtjeva proizvođača. U trgovini postoji mnogo slučajeva u kojima je potrebno robu interno označiti crtičnim kodom. Razmotrimo tipične slučajeve: Za komadnu robu bez crtičnog koda, čije dimenzije, pakiranje i priroda omogućuju lijepljenje naljepnice s crtičnim kodom, preporučuje se upotreba crtičnog koda za interno kodiranje u trgovini. Prema CRO-SCAN-u, u tu svrhu ostavljeni su prefiksi 20 i 28. Za njihovu upotrebu nije potrebno tražiti zahtjev od GS1 Croatia, ali uz ograničenje da se upotrebljava samo i isključivo u vlastitoj trgovini. U slučaju ustupanja tako označene robe drugim trgovinama, može doći do kolizije s internim kodiranjem druge trgovine. Primjeri takvog kodiranja:

croscan-točan 2.png

qdab500f463cb414.gif

Preporučujemo CRO-SCAN prefiks 28 koristiti u trgovini za interno označavanje robe s promjenjivom masom, a prefiks 20 za komadnu robu, kako bi se olakšalo programiranje POS opreme za "prepoznavanje".

Jagode.jpg Neki naši proizvođači isporučuju npr. suhomesnate proizvode označene kao komadnu robu s prefiksom 385, iako se roba prodaje u trgovačkoj mreži tako da se prije prodaje reže i važe. Čak i ako se ne reže, npr. kobasica, mora se vagati, kako bi se mogao odrediti iznos za naplatu na osnovi jedinične cijene i mase. Trgovcima preporučujemo automatizirani način prodaje, koji podrazumijeva upotrebu elektroničke vage s pisačem naljepnica. Na naljepnicu se ispisuju naziv artikla, cijena za jedinicu mjere, izvagana masa artikla te iznos koji treba platiti (umnožak cijene za kg i mase). Uz to je otisnut i crtični kod sa strukturom, kako je prikazano za prefiks 28. Za robu koju iz higijenskih razloga mora vagati prodavač (meso, perad, riba, sirevi i slično) upotrebljavaju se vage s tzv. PLU tipkama. Voće i povrće može se prodavati uz pomoć tzv. samoposlužnih vaga, na čijim su PLU tipkama sličica ili simbol proizvoda koji se želi vagati. Kupac pritišće tipku sa simbolom proizvoda, a iz vage izlazi naljepnica sa specifikacijom i crtičnim kodom. Naljepnica se lijepi na proizvod i koristi na POS blagajni.

Dakle, ukratko, komadnu robu koju proizvođač nije označio crtičnim kodom možemo kodirati CRO-SCAN kodovima s prefiksom 20. To se također može odnositi i na robu u rinfuzi, koja se pakira u trgovini (šećer, riža), robu koja se prepakirava u trgovini (servis), robu malih proizvođača koja se pakira u trgovini, diskontnu prodaju koja zahtijeva otvaranje nove šifre (proizvod koji ima crtični kod, ali se iz nekog razloga stavlja u prodaju kao roba druge ili treće klase/kvalitete usporedno s robom prve klase tog istog tipa).
Važno je da unutar kuće postoji osoblje koje se brine o konzistentnosti internog kodiranja i pravilnoj primjeni. Pristup mora biti centraliziran zato da pojedine trgovine u lancu ne bi narušile postavljeni sustav. Od osoba koje vode taj segment traži se ne samo informatička naobrazba, nego i dobro poznavanje prodajnog asortimana i svih njegovih specifičnosti.

INFORMATIČKE KUĆE / DOBAVLJAČI OPREME

Informatičke kuće, dobavljači opreme i tiskare u specifičnom su položaju u odnosu na proizvođače i trgovce. Iako u svojstvu ponuđača a ne korisnika, također moraju poznavati standarde i preporuke koje bi njihova oprema i aplikacije morali zadovoljavati. Nažalost, u ukupnom broju članica samo je 0,3 % dobavljača, informatičkih kuća i tiskara (pridružene članice).

S obzirom na to da su krajnji korisnici (proizvođači i trgovci), često u procijepu između želja i financijskih mogućnosti, prisiljeni odabrati komercijalno, a ne tehnički najbolje rješenje, na dobavljačima leži velik dio odgovornosti za kvalitetu opreme koju nude. Osim opreme (sklopovske i programske), nude se i različite usluge, od najjednostavnijih, kao što su ispis etiketa s crtičnim kodom, preko kompliciranijih, kao što je izrada kompletne ambalaže, do kompleksnih, kao što je izrada kompletnih informatizacijskih projekata kod kojih je primjena crtičnog koda samo jedan od elemenata budućeg sustava.