...

Proizvodi (GTIN)

Identifikacija trgovačkih jedinica (GTIN)

 

GTIN (Global Trade Item Number) je službeni naziv za broj koji jedinstveno identificira trgovačku jedinicu, a kreira se pomoću prefiksa koji izdaje GS1 organizacija.

Trgovačka jedinica definira se kao bilo kakav proizvod ili usluga za koji postoji potreba da se ponovno pronađe prethodno definirana informacija za koju se može odrediti cijena ili se može naručiti ili fakturirati u bilo kojoj točki bilo kojeg lanca dobavljača.

Trgovačke jedinice označene su GTIN brojevima (engl. Global Trade Item Number - globalni broj trgovačke jedinice) pomoću četiri strukture kodiranja: GTIN-8, GTIN-12, GTIN-13 i GTIN-14. Ako su uključeni u bazu podataka, svi se pohranjuju u 14-znamenkasto polje. U teoriji i praksi automatske identifikacije bitne su dvije komponente: simbologija i sadržaj. O simbologiji (strukturi kodiranja) govori se u posebnom poglavlju, dok se u ovom poglavlju razrađuje sadržaj. Identifikacijska šifra mora biti jedinstvena, a u praksi to znači da svaka trgovačka jedinica (proizvod) na globalnom svjetskom tržištu mora biti označena jedinstvenom identifikacijskom šifrom.

gtin-točno.png

Pravila dodjele GTIN-a

  • Više o pravilima dodjele GTIN-ova možete saznati ovdje.
Izgled barkoda

EAN-13 simbologija

  • Više o strukturi, dimenzijama i boji barkoda pročitajte ovdje.

PKPG

Popis kodiranih proizvoda i GLN-ova

  • Više o besplatnoj web-aplikaciji PKPG možete saznati ovdje.

Struktura GTIN - Global Trade Item Number - Globalni broj trgovačke jedinice
  T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14
GTIN-14 N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 N10 N11 N12 N13 N14
GTIN-13 0 N1 N2  N3  N4  N5 N6 N7 N8 N9 N10  N11  N12 N13
GTIN-12 0 0 N1 N2  N3 N4 N5 N6 N7  N8  N9  N10 N11 N12 
GTIN-8 0 0 0 0 0 N1 N2 N3  N4  N5  N6  N7  N8 

GTIN je jedinstvena globalna negovoreća identifikacijska šifra trgovačke jedinice. On ne sadrži nikakve podatke o toj jedinici. GTIN služi kao ključ za dohvat podataka prethodno zapisanih u bazu. Ti podaci sadrže sve atribute vezane za tu trgovačku jedinicu (naziv - puni, kratki, pos-naziv, cijenu, tarifnu grupu za PDV i slično).

Način dodjele GTIN-ova organizira međunarodna GS1 organizacija preko mreže nacionalnih organizacija (MO - Membering Organisations). Svaka MO (u Hrvatskoj je to GS1 Croatia) dodjeljuje zainteresiranoj tvrtki/članici interval ili blok brojeva kojima označuje svoje trgovačke jedinice. Veličina bloka ovisi o proizvodnom asortimanu trgovačke jedinice koje članica želi kodirati. Jedinice namijenjene maloprodaji najčešće se označuju 13-znamenkastim GTIN-om u simbologiji crtičnog koda EAN-13. GS1 Croatia svojim članicama daje na raspolaganje brojčane kapacitete za 1, 10, 100, 1000, 10.000 i 100.000 trgovačkih jedinica. Svaka MO dobila je na raspolaganje određenu količinu brojeva namijenjenih za svoje članice. Pritom je u strukturi GTIN-a karakterističan prefiks nacionalne organizacije, koji je za našu nacionalnu organizaciju (GS1 Croatia) 385. Opći oblik EAN-13 GTIN-a koji dodjeljuje GS1 Croatia je:


385 PPPPPPPPP Kza pojedinačni proizvod
385 PPPPPPPP X Kza blok od 10 proizvoda
385 PPPPPPP XX Kza blok od 100 proizvoda
385 PPPPPP XXX Kza blok od 1000 proizvoda
385 PPPPP XXXX Kza blok od 10.000 proizvoda
385 PPPP XXXXX Kza blok od 100.000 proizvoda


pri čemu su:

385 ....... prefiks MO-a (u našem slučaju GS1 Croatia)
PP ........ prefiks koji tvrtki dodjeljuje MO (u našem slučaju GS1 Croatia)
XX ........ broj koji trgovačkoj jedinici dodjeljuje tvrtka članica
K .......... kontrolna znamenka

Tvrtke su dužne primjenjivati prefiks (385PPP...) koji dodjeljuje MO. Samostalno određuju kombinaciju XX..., i to prema pravilu jedan tip proizvoda - jedan GTIN (odnosno jedna kombinacija XX...). Ne smije se dogoditi da na tržište plasiraju dva različita tipa proizvoda s istim GTIN-om. Preporučuje se kombinacije XX dodjeljivati proizvodima po redu 00, 01, 02, 03, ..., 97, 98, 99. Ako se kapacitet iscrpi do kraja, a postoji potreba za kodiranjem još proizvoda, od matičnog MO-a treba zatražiti dodatni blok brojeva. Jako je bitno da se pri učlanjenju u MO dobro procijeni potreba za veličinom bloka brojeva, kako se ne bi došlo u takvu situaciju. Napomenimo još da je K kontrolna znamenka koja je funkcijski ovisna o prethodnim znamenkama. Služi za kontrolu ispravnosti upisa GTIN-a pri inicijalnom unosu u IT sustav. Za izračun kontrolne znamenke predlažemo korištenje naše besplatne PKPG aplikacije.

Glavna primjena GS1 sustava je identifikacija trgovačke jedinice namijenjene skeniranju na prodajnome mjestu u maloprodaji. U tu svrhu GTIN se prikazuje u simbologiji crtičnog koda. GS1 sustav podržava samo određene simbologije crtičnog koda. Najčešća simbologija u primjeni je EAN-13, odnosno UPC-a u SAD-u. Za vrlo male artikle može se koristiti struktura GTIN-8 u simbologiji EAN-8.

Najčešće korištene simbologije jednodimenzionalnog crtičnog koda u GS1 sustavu:

z5aeb7018f69037d.jpg

 

Premda je za globalno prihvaćanje simbologije EAN-13 određen datum još u siječnju 2005., za trgovačke jedinice koje se prodaju na maloprodajnim mjestima u SAD-u i Kanadi ponekad se još uvijek zahtijeva GS1-12 standardna struktura kodiranja iz UPC-A ili UPC-E simbologije. To je stoga što se mnogi sjevernoamerički korisnici još uvijek u svojim datotekama nisu  prilagodili identifikacijskim brojevima duljim od 12 znamenki.

Trgovačke jedinice s PROMJENJIVOM mjerom podložne su posebnim pravilima opisanima u poglavlju o CRO-SCAN-u.

Posebna pravila postoje za knjige, periodične publikacije, glazbu na nosačima zvuka ili proizvode koji se ne prodaju na otvorenome. Ti su posebni slučajevi opisani u poglavlju o suradnji s ISSN-om i ISBN-om.

Za identifikaciju trgovačkih jedinica koje su namijenjene prodaji krajnjim kupcima (pojedinačni proizvodi) i koje se skeniraju na prodajnim mjestima (POS) koriste se simbologije EAN-13, EAN-8, UPC-A i UPC-E.

Trgovačke jedinice koje se ne prodaju na maloprodajnim mjestima, a služe za transport i skladištenje, mogu biti predstavljene u najrazličitijim fizičkim oblicima: kartonskoj kutiji, pokrivenoj ili trakama vezanoj paleti, kašeti omotanoj folijom, sanduku s bocama itd. Identifikacija takvih trgovačkih jedinica može se izvoditi:

  • dodjelom posebnog GS1-13 broja
  • ili dodjelom GS1-14 broja formiranog pomoću broja dodijeljenog sadržanoj trgovačkoj jedinici, ispred kojeg se nalazi indikator koji može imati vrijednost od 1 do 8. To je rješenje raspoloživo samo za homogena grupiranja standardnih trgovačkih jedinica (sve sadržane jedinice su identične). Pritom se za obilježavanje koriste logističke naljepnice i simbologija GS1-128.


Na što treba obratiti pažnju

Informatički gledano, GTIN je niz („string“) znakova koji mogu biti samo znamenke (0,1,2,3,4,5,6,7,8,9).

Uvijek mora biti dužine 14 znakova.

GTIN se može prezentirati u jednoj od GS1 prihvaćenih simbologija crtičnog koda:

1.jpg

Kako neke od navedenih simbologija imaju manje od 14 znakova, kod prezentacije u IT bazama podataka, navedeni „stringovi“ se sa lijeve strane nadopunjavaju vodećim nulama do pune dužine od 14 znakova.

To je inače uobičajeni način kako se GTIN-ovi pohranjuju u bazama podataka.

Primjeri:

2.png