...

Logističke jedinice (SSCC)

SSCC (Serial Shipping Container Code = serijski otpremničko-kontejnerski kod) je standardni identifikacijski broj koji se koristi za jedinstvenu identifikaciju paleta i drugih logističkih (transportnih i/ili skladišnih) jedinica.


SSCC 2.png

Struktura SSCC-a

Struktura SSCC.png

Aplikacijski identifikator (AI) internacionalno su dogovoreni predbrojevi koji se koriste u okviru GS1-128 crtičnog koda za identificiranje značenja i formata podataka koji slijede nakon njega. Postoji niz AI-eva za dodatne podatke, kao što su težina, površina iliI volumen. Identifikator aplikacije (AI) za SSCC uvijek je ‘00’.

Dodatna znamenka može imati bilo koju vrijednost od 0 do 9 i koristi se da poveća kapacitet numeriranja. Njeno je korištenje prepušteno volji tvrtke koja kreira logističke naljepnice.

GS1 prefiks dodjeljuje nacionalna GS1 organizacija (u RH je to GS1 Croatia). Dužina GS1 prefiksa ovisi o odabranom kapacitetu kodova.

Referentni broj serije je serijski broj koji kreira tvrtka koja sastavlja logističku jedinicu, a koji u strukturi SSCC-a čini niz znamenki od N2 do N17. Najjednostavniji način da se dodijeli neki serijski broj je sekvencijalno, na primjer …00000, …00001, …00002.

Kontrolna znamenka izračunava se pomoću algoritma kojeg definira GS1.


Logistička naljepnica

Korištenje GS1 logističke naljepnice omogućava korisnicima jedinstvenu identifikaciju logističke jedinice tako da se ona može pratiti i slijediti diljem opskrbnog lanca. Jedini obvezan zahtjev jest da se svaka logistička jedinica mora identificirati jedinstvenim brojem logističke jedinice (SSCC – Serial Shipping Container Code), korištenjem aplikacijskih identifikatora (AI).

GS1 logistička naljepnica ima tri polja. Gornje polje naljepnice sadrži informacije u slobodnom formatu koje tvrtka može koristiti u bilo koju svrhu. Srednje polje naljepnice sadrži ljudima čitljivu interpretaciju podataka prikazanih u GS1 crtičnom kodu, a donje polje sadrži simbol (simbole) crtičnog koda.

SSCC je jedini obvezni podatak na logističkoj naljepnici i njega će kreirati ona tvrtka koja kreira logističku jedinicu (npr. paletu). Najbolja je praksa da kreator logističke jedinice koristi vlastiti GS1 prefiks tvrtke. SSCC i atributni podaci prikazani su na naljepnici u ljudima čitljivom tekstu te u GS1-128 crtičnom kodu.
Saznajte više

SSCC (Serial Shipping Container Code = serijski otpremničko-kontejnerski kod) je standardni identifikacijski broj koji se koristi za jedinstvenu identifikaciju logističkih (transportnih i/ili skladišnih) jedinica. Pritom je logistička jedinica neki artikl bilo kojeg sastava, napravljen za transport i/ili skladištenje, kojim treba upravljati kroz lanac dobavljača. Skeniranje SSCC broja, označenog na svakoj logističkoj jedinici, dopušta da se fizičko premještanje te jedinice može individualno pratiti i utvrđivati tako da se uspostavi veza između njezinog fizičkog premještanja i pridruženog protoka informacija. To također otvara i mogućnost primjene niza aplikacija, kao što su unakrsno skladištenje, upućivanje pošiljke, automatizirano prihvaćanje itd.

Primjeri: Kutija sa 12 suknji u različitim veličinama i bojama i 20 jakni u različitim veličinama i bojama može biti jedna logistička jedinica. Isto tako, logistička jedinica može biti jedna paleta od 40 kutija sa 12 limenki boje.

Utvrđivanje i praćenje logističkih jedinica u lancu dobavljača glavna je primjena GS1 sustava. U tu svrhu SSCC identificira logističke jedinice. Taj je broj jedinstven za svaku posebnu logističku jedinicu, a u načelu je dovoljan za sve logističke primjene. Ako svi trgovački partneri, uključujući treću stranu, čitaju SSCC kodove i međusobno razmjenjuju EDI obavijesti koje daju puni opis logističkih jedinica te imaju relevantnu datoteku izravno na vezi kad očitavaju SSCC-e kako bi pristupili tim opisima, tada nije potrebna nikakva druga informacija osim tog serijskog otpremničko-kontejnerskog koda. No, svi ti uvjeti nisu uvijek ispunjeni, pa se zaključilo da je uz SSCC korisno imati nekoliko dodatnih podataka u obliku crtičnog koda na logističkim jedinicama.

S obzirom na to da se svakoj logističkoj jedinici mora dodijeliti njezin vlastiti jedinstveni serijski otpremničko-kontejnerski kod, nije praktično unaprijed otiskivati barkod-simbol koji sadrži SSCC na pakiranju logističke jedinice. Mora se kreirati naljepnica koja će se pričvrstiti na logističku jedinicu u vrijeme kad se jedinica sastavi. Nadalje, logistička jedinica može također biti i trgovačka jedinica, pa stoga i podložna GS1 specifikacijama za trgovačke artikle. U tom slučaju logično je generirati pojedinu naljepnicu koja sadrži sve tražene informacije u formi crtičnog koda.

EAN International i UCC, danas GS1, zajedno s predstavnicima proizvođača, trgovaca na malo, prijevoznika i EAN organizacija za kodiranje proizvoda, razvili su dobrovoljni standard za primjenu naljepnica s crtičnim kodom - GS1 logističku naljepnicu. Serijski otpremničko-kontejnerski kod i njegova primjena na logističkim jedinicama glavno su težište na GS1 logističkoj naljepnici.


3 palete.png

Slide1.JPG

Dodatna znamenka koristi se za povećanje kapaciteta serijskog otpremničko-kontejnerskog koda. Dodjeljuje je ono poduzeće koje dodjeljuje i SSCC.

EAN predbroj poduzeća (prefiks) dodjeljuje organizacija za kodiranje proizvoda korisniku sustava, što je najčešće poduzeće koje sastavlja logističku jedinicu. To broj čini jedinstvenim diljem svijeta, ali ne otkriva porijeklo te jedinice.

Referentni broj artikla je serijski broj koji bira poduzeće kojemu je dodijeljen predbroj, kako bi upotpunio niz znamenki do N17. Najjednostavniji način da se dodijeli referentni broj trgovačke jedinice je sekvencijalni, to jest 000, 001, 002, 003...

sscc-točno.jpg


Serijski otpremničko-kontejnerski kod ili SSCC je broj koji identificira sve logističke jedinice, bez obzira na to jesu li standardne ili ne, homogene ili miješane. Poduzeće koje želi razlikovati svoje pogone u brojevima SSCC-a može to postići dodjeljivanjem blokova SSCC-a svakom pojedinom pogonu.

SSCC se navodi u obavijesti o pošiljci ili otpremnici te u svim obavijestima o transportu.


Slide1.JPG


Slide2.JPG


Slide3.JPG


Slide4.JPG


Slide5.JPG


Slide6.JPG