...

Digital Product Passport - DPP

Digital Product Passport (DPP) - Digitalna putovnica proizvoda unutar EU

DP6_3009 (1).jpgKao sastavni dio strategije Europske komisije za provedbu Agende 2030 Ujedinjenih Naroda o ciljevima održivog razvoja i smanjenju emisije stakleničkih plinova, Europska  komisija pokrenula je EU Green Deal s ciljem „transformacije EU-a u pravedno i prosperitetno društvo, s modernim, resursno učinkovitim i konkurentnim gospodarstvom gdje nema neto emisija stakleničkih plinova u godini 2050. i gdje je gospodarski rast odvojen od korištenja resursa”.

U okviru EU Green Deala kojem je cilj da područje Europske unije postane prva klimatski neutralna regija do 2050., Europska komisija usvojila je 30.3.2022. nacrt Sustainable Product Regulation (Regulativa održivih proizvoda) u kojoj se, između ostalog, definira EU Digital Product Passport – DPP kao budući obavezni sadržaj na svim proizvodima na tržištu Europske unije.

Takva Regulativa imati će globalni utjecaj jer će zahtijevati od svih tvrtki da dijele podatke o svojim proizvodima sa strukturom istih koja će unaprijed biti određena zakonodavstvom EU-a.

Predložena Regulativa definira Digital Product Passport – DPP kao alat za kreiranje transparentnosti i otključavanja praćenja cirkularnosti informacija o proizvodu.

Predstavnici industrije kao i svi ostali dionici kroz sve opskrbne lance, od onih u točki sakupljanja sirovog materijala sve do potrošnje/prodaje i daljnjeg životnog ciklusa proizvoda, biti će obavezni doprinijeti potrebne podatke kako bi se kreirali sigurni i održivi proizvodi.

Digital Product Passport - DPP imati će za cilj prikupiti podatke o proizvodu i njegovom opskrbnom lancu te podijeliti ih kroz čitave lance vrijednosti kako bi svi akteri, uključujući potrošače, bolje razumjeli materijale u proizvodima koje koriste, kao i njihov utjecaj na okoliš. Podaci koje će sadržavati DPP će, između ostalih, biti sastav osnovnih sirovina u proizvodu, način recikliranja, podaci o održavanju i servisu, itd.

Takav skup podataka specifičan za proizvod kroz Digital Product Passport – DPP biti će dostupan elektroničkim putem, putem odgovarajuće simbologije koja će se nalaziti na proizvodu.


Zakonska obaveza

DPP će biti zakonski obavezan

 • Digital product passport bit će zakonski obavezan za sve kategorije fizičkih roba na tržištu EU (za sada su izuzeti samo hrana, hrana za životinje i lijekovi) – počevši od 2026. s kategorijom baterija.

Digital Product Passport & GS1 standardi

GS1 standardi koriste već postojeću GS1 arhitekturu pomoću koje se može implementirati EU Digital Product Passport :

 1. Baziraju se na identitetu proizvoda, koji je postojan, a ne na identitetu podatkovne usluge ili putovnice.
 2. Omogućuju maksimalnu fleksibilnost i usklađenost s budućim promjenama za sve gospodarske subjekte i regulatore, pružajući im strojno čitljive podatke.
 3. Naglašavaju potencijalne poslovne i marketinške prednosti stvaranja DPP-a, te povećavaju učinkovitost tako što smanjuju kompleksnost njihovog kreiranja.
 4. Djeluju decentralizirano tako da, iako su svi dionici identificirani i povezani sa samim fizičkim proizvodom u početnoj točki, ne postoji središnja točka kvara za infrastrukturu podataka i samim time usluga nije vezana uz njenog dobavljača.
 5. Definiraju ulogu arhiva/bilježnika kao tijela koje može nadzirati usklađenost i djelovati kao pohrana zapisa.
 6. Bazirani su na otvorenim standardima (Open standards) razvijenim u GS1, kao i drugdje te osiguravaju njihovu interoperabilnost.
 7. Spremni su za implementaciju novih tehnologija koje im daju dodatne dokaze istinitosti.


Digital Product Passport i GS1 standardi

 • Kako izračunati svoje emisije CO2 i objaviti ih na gotovim proizvodima ako oni nisu točno identificirani? Upravo to je poveznica između EU plana kružne ekonomije i GS1 standarda.

  Jedinstveni identifikator proizvoda i jedinstveni identifikator tvrtke (gospodarski subjekt i objekt) moraju biti uključeni u Digital Product Passport - DPP, u skladu sa standardom ISO 15459:2015.